Resonnerende 212 stk

"Hysj, hysj" Resonnerende stil om abort.
Alkoholisme Stil om alkoholisme: ulike synspunkter, årsaker og om problemet i dagens samfunn. Karakter: 5/6
Alkoholmisbruk Alkoholproblemer sett i lys av Ludvig Holbergs "Jeppe på Berget".
Analyse - Alle utlendinger har lukka gardiner og Mine brødre Teksten min er en analyse analyse av Alle utlendinger har lukka gardiner (Maria Navarro Skaranger) og Mine brødre (Adel Khan Farooq).
Ansvar for egen læring Om å ta ansvar under utdanningen.
Approaching Apocalypse Engelsk stil som tar for seg problemene i Midtøsten og konsekvensene av terror. Karakter: 6 (10. klasse)
Arbeid i ferie og fritid Om ungdom og arbeid
Arbeid utenfor skolen Resonnerende stil om konsekvensene av å ha arbeid utenfor skolen.
Beauty is in the eye of the beholder Litt om "extreme makeover" og lignende programmer samt forfatterens egen mening om temaet.
Boss i naturen Argmenterande tekst om boss i naturen. Karakter: 4+ (10. klasse)
Bruk av folkeeventyr som lesning for barn Drøftingsoppgave om hvorvidt folkeeventyr egner seg som lesning for barn.
Bruk av skaut i skolen Fakta og tanker rundt hijab og andre hodeplagg som tar for seg diverse synspunkter rundt bruk av dette skolen.
Brustadbuen og søndagshandel Innlegg i debatten om åpningstider og søndagshandel.
Brød, frihet, nettverk Om ytringsfrihet på nettet.
Bygd og by - snart like? Grunner til at by og bygd blir mer og mer likt hverandre.
Bør det gis bistand til land som bryter menneskerettighetene? Bør det gis bistand til land som bryter menneskerettighetene? Og til slutt, hvordan kan bistanden bli bedre? Drøfting i 3SK-A. Karakter: 6
Bør homofile få barn? En drøftingsoppgave om hvorvidt det er riktig å la homofile få adoptere.
Chemical Weapons Om kjemevåpen.
CyberWorld Fordeler of ulemper ved datateknologien.
Dagens 'IT-samfunn'. Om dagens IT-samfunn.
Datateknikken - venn eller fiende? Datateknikken - venn eller fiende?
Dataalderen Om den kommende dataalderen.
Den moderne gapestokk Hva ler folk av i dag? Vurdering om det bør finnes en grense for hva man kan spøke med. (Karakter: 5)
Den stadig økende ungdomskriminaliteten Drøfter om straff er egnet til å bekjempe ungdomskriminalitet. Trekker inn ulike syn på dagens straffesystem, og vurderer endringer i reaksjonsformer, eks samfunnstraff.
Det norske fotballandslaget Krisen til herrelandslaget
Doanald ducks livsmønster Stridsemne i Helsingfors Svar på kritikk av Doanald Ducks livsmønster i artikkel.
Doping innenfor idretten. Om dop i forbindelse med idrett.
Drøfte datalagringsdirektivet i relasjon til personvernet Drøftelse av personvernets krenkelse som følge av økt overvåkning gjennom EUs datalagringsdirektiv.
Drøfting av valgdeltakelsen i Norge Hvorfor har vi en forholdsvis lav valgdeltakelse i Norge, og hva kan gjøres for å forbedre denne?
Dødsstraff En argumenterende tekst om dødstraff i USA.
Dødsstraff - Viljen til å ta ett menneskeliv En drøftende stil om dødsstraff, et tema som opptar mange.
Ei utdanning eller pengar? Å ha ein jobb ved sida av skulen er nødvendig for å skaffe lommepengar, med på same tid øydeleggjande for skulearbeidet.
Ekstremsport Hva tiltrekker, og hvordan bør samfunnet forholde seg?
EL-bilen, framtidens bil Om el-bilens framtid.
Er det riktig å ta fostervannsprøve? Dette er en argumenterende artikkel om det er riktig eller galt å ta abort hvis en vet at fosteret kommer til å utvikle Downs syndrom.
Er karakterer en trussel for elevene? En resonerende stil om karakterer.
Er Noreg På Veg Mot Republikk? Om tradisjoner, kongelig frigjøring og giftemål.
Eventyrets sentrale plass Tekst om eventyrsjangeren.
Fjernsynet- dop eller inspirasjon? Er fjernsyn skadelig eller helt ufarlig?
Fleksibel skoleferie? Om ulemper og fordeler forbundet med det å kunne ta seg ferie når man selv ønsker det. Fikk karakteren 5/6.
Flyktning i Norge Om Norges flykningspolitikk
Flytting hjemmenifra Problemstillinger rundt det å flytte hjemmenifra.
Forbilder Om forbilder og kronprins Håkon Magnus.
Fordelar og ulemper ved mobiltelefonbruk Resonnerende tekst på nynorsk om bruk av mobiltelefon. Oppgaveteksten lød "Drøft fordelar og ulemper ved mobiltelefonbruk".
Fordeler og ulemper ved fritidsaktiviteter Tekst som belyser både positive og negative sider ved fritidsaktiviteter.
Forurensing Om forurensing.
Fotballsportena Om fotballsporten.
Framveksten av nasjonalsosialisme i Tyskland i mellomkrigstiden. Teksten handler om hvordan fremveksten av nasjonalsosialisme i Tyskland skjedde og hva som forårsaket.
Fremskrittspartiets Historie Kort presentasjon av Fremskrittsparties historie
Genmodifisering av mat Problemstillinger rundt genmodifisert mat.
Good Attitudes ”It’s harder to develop good attitudes than acquiring knowledge”. My task was to tell if I agreed with this statement or not, and then write a page about it.
Grunnverdier i det norske samfunnet Refleksjoner rundt temaet.
Heimelaga puppar og appelsinhud Resonnerende stil om kroppsfiksering. Karakter: 5 (10. klasse)
Homofili og adopsjon Bør homofile få adoptere?
Homofili og adopsjon Homofili og adopsjon.
Horoskop Oppgave om fødselshoroskoper.
Hva skaper vår personlighet? Resonnerende stil om hvorfor man blir som man blir.
Hvem har ansvaret for år 2000? Om det tidligere år 2000-problemet.
Hvilke særpreg har den kristne etikken? Oppgave der det greies ut om den kristne etikken, og hvordan denne, når sett i sammenheng med menneskesynet, skiller seg fra andre religioner.
Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende? Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende?
Hystri Hvorfor ble Spice Girls så populære?
I hvilken grad skader lav valgdeltagelse det norske demokratiet? Diskuterer om den relativt lave valgdeltagelsen ved norske valg er en trussel for det norske demokratiet.
Indianer Om indianere.
Information technlogy Artikkel om IT
Juryordningen i det norske rettssystemet Juryordningen i det norske rettsystemet har fått mye tyn i det siste. En jury er en samling på 10 mennesker uten juridisk utdannelse. Er det riktig at disse skal bestemme skyldsspørsmålet i alvorlige kriminalsaker?
Karakterer i ungdomsskolen Fordeler og ulemper med karakterer i skolen.
Karakterer i videregående skole Om karakterer i videregående skoletrinn.
Kjendisjournalistikk - The Show Must Go On En stil om kjendisjournalistikk.
Kjendisreportasjer Om kjendisjournalistikk
Kjernekraft Drøfting av kjernekraft.
Kjøpesenteret som arena Hvilken funksjon har et kjøpesenter?
Kommunismens problemer Resonnnering om kommunismens to sentrale feil.
Konfirmasjon – En forlokkende pengekilde? Personlige meninger om konfirmasjon.
Konfirmasjon i år 2000 Drøfting av konfirmasjon som bare kristen handling.
Kosthold og fordøyelse Forskjellige personlige synspunkter om slanking.
Krigen mot egoismen Om menneskers egoistiske tanker og holdninger. Karakter: 6
Kriminalitet blant ungdom Om kriminalitet blant unge.
Kroppsidealet Teksten er av sjanger en blading av essay og resonnerende. Handler om dagens og gårsdagens kroppsideal.
Kunstig befrukning Litt om prøverørsmetoden (IVF) og kunstig befruktning i Norge.
Kva er ein god skule? Nynorsk drøfting av hva som er en god skole. Oppgave GK allmennfag.
Kvifor? Kvifor kristen? Refleksjoner over Gud, menneskene og samfunnet.
Kvinnekamp, ein kamp mot oss sjølv? Er kvinnekamp nødvendig i dag? Tar spesielt utgangspunk i kvinner i arbeidslivet.
Kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden Drøfteoppgave om kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden.
Legalisering av hasj og marihuana Legalisering av hasj og marihuana.
Levedyktig samfunn Covid-19, Koronaviruset, dagens samfunn. 6er-oppgave.
Like effektivt? Om skolen og læringsformer.
Likestilling Teksten forteller om hva Gro Harlem Bruntland utrettet, og generelt om likestilling.
Likestilling Om likestillingsloven.
Likestilling i samfunnet Oppgaven greier ut om likestilling i samfunnet.
Livsverdier En tankevekkende tekst om livsverdier. Flott skrevet, men noe kort.
Ludvig Holberg/Erasmus Montanus Holbergs liv og sammendrag av Erasmus Montanus
Læreforholda på dei norske skulene Om læreforholda på dei norske skulene. (mangler konklusjon)
Maktskifte i Arbeiderpartiet, hva skjer? Ut med Jagland. Inn med Stolenberg.
Massemedia fra 1940-årene og fram til i dag Massemedia fra 1940-årene og fram til i dag
Media Gjør media oss likegyldige til det som skjer i verden? Skrevet i 10. klasse.
Mediemakt Drøfting i 3SK-A om medias makt. Karakter: 4
Mennesker og dyr Om hva vi bruker dyrene til (dyreforsøk).
Menneskerelaterte naturkatastrofer? En tenkende tekst rundt naturkatastrofer.
Midtøsten-konflikten Målet for denne oppgaven var å forstå hvorfor det ikke har blitt fred i Midtøsten på over 50 år.
Midtøstenkonflikten - Israel selvforskyldt? En kanskje litt venstrevridd drøfting om skyld i Midtøstenproblematikken. Karakter: 6 (VK2)
Mobbing i skolen. Om mobbing.
Mobbing på skolen Om mobbing.
Mobbing, et samfunnsproblem? En resonnerende stil om mobbing. Karakter: 5-
Mobilen, på godt og vondt Om mobiltelefonens spede begynnelse, om dagens bruk og hvordan den påvirker oss.
Monarki eller republikk? Burde Norge være monarki eller republikk?
Moralens vanskeligheter Drøftende stil om moral.
Motepress Motepress blant ungdommar.
Munch og kvinnen Tanker om Munchs forhold til kvinnen gjennom bilder.
Narkotika Tar opp emner innefor temaet narkotika, som skadevirkninger årsaker og løsninger.
Narkotika - et utbredt problem Stil om narkotika. ++ 1800 ord!
Narkotikatrenden Om narkotika og dens omfang.
Nasjonalisme Om nasjonalisme.
Nedrustningsproblemet Om nedrustningsproblemet innen atomvåpen.
Nobelprisen i hykleri Om hykleri i dagens samfunn
Norrøn i skolen? Bør norskpensumet på videregående fornyes? Trenger vi å lære om eldre norsk språk- og litteraturhistorie?
Norrøn mytologi og kristendommen Sammenligning mellom norrøn mytologi og kristendom
Norsk tilstedeværelse i internasjonale konfliktområder Resonnerende tekst om Norges deltagelse i internasjonale politiske spørsmål.
Når mennesket overtar Guds skaperrolle Fordeler og ulemper med bioteknologi. Kloning av mennesker etc
OL på Lillehammer. Eldre stil om OL på Lillehammer 1994.
Ola Nordmann og utlandet Sarkastisk tekst om Ola-Dunk.
Over population Virkninger og løsninger av over populasjon
Overnaturlig innflytelse Tolking av vår tids overnaturlige fenomen
Overvekt Omfattende tekst om spiseforstyrrelser. Kar: 4/5, VKII.
Pandemier før og nå Tverrfaglig oppgave i historie, norsk, religion som handler om å sammenligne sykdommer
Pengebruk og ungdommen En resonnerende tekst med argumenter for og mot om det er bra eller dårlig at ungdommen skal ha jobb etter skolen.
Pengespill ødelegger arbeidsmoralen i Norge En drøfting av økonomiprofessor Arnljot Strømme Svendsen sin tekst om pengespillenes innvirkning på Ola Nordmann.
Plastisk kirurgi Liker vi egentlig Jordans fotballstore pupper, eller Michael Jacksons ”monsteransikt”? Karakter 6
Plastisk kirurgi Drøftingsoppgave om plastisk kirurgi og hvordan det kan ødelegge folk.
Politikere og folket Politikeres rett til privatliv og offentlighetens rett til innblanding.
Politikk og menneskerettigheter, skr. eksamen Eksamensbesvarelse i politikk- og menneskerettigheter våren 2019.
Positive og negative sider med språklig mangfold - Eksamen Eksamen våren 2019. En resonnerende tekst om positive og negative sider med språklig mangfold.
Prejudice Om nordmenns fordommer om utlendinger.
Premier League og mediepåvirkning Nordmenn har en spesiell forkjærlighet for engelsk fotball, er dette medieskapt?
Pressen Om pressen og hvilke virkninger media har på samfunnet.
Pressen - den fjerde statsmakt Teksten er en utgreiing om at pressen er den 4. statsmakt. Argumenter for og i mot. Karakter: 5- (9. klasse)
Psykiatrien i Norge Om psykiatrien i Norge
På samfunnets skyggeside... Om uteliggere og miljøet på gaten.
Påvirkning av dataspill og filmer Resonnerende stil om medias påvirkning på menneskesinnet. (Tentamen i hovedmål, 9. klasse)
Ragnarok ved en feiltakelse? Om atombomeprøvesprengninger og våpen.
Rasisme Om rasisme.
Rasisme Om rasisme og fremmedfrykt.
Reklame Om reklame.
Reklame Om reklamens makt.
Reklame Teksten gjør greie på hvor vi møter reklame i hverdagen, og drøfter positive og negative sider ved reklame.
Rovdyr - en skade for bygdenorge? Om rovdyr og husdyr. Skrevet 12. mars 1999.
Rovdyrkonflikten i Norge Om rovdyrkonflikten i Norge.
RUS eller ikke RUS? Om narkotika og problemene det bringer med seg.
Røykeloven - en lov på papiret? Røykeloven - en lov kun på papiret?
Samfunnet i dag Tekst om dagens samfunnsproblemer. Karakter 4/5. 1. klasse Allmenn GK
Samliv Samlivsproblemer i mikroplan.
School Shootings Folk som skyter folk på skolen.
Se meg for den jeg er, ikke hva jeg gjør. En stil som handler om skjønnhetsidealet og kroppsfikseringen.
Sidemål på skolen Om sidemål på skolebenken.
Simone de Beavoir, kjønnsroller og immanens Avklaring, ut fra Simone de Beauvoirs artikkel, forholdet mellom å være fanget i kjønnsroller og det å være fanget i immanens. Vurdering om immanens er en større byrde for kvinner enn for menn.
Skulk og unnasluntring Om skulk og unnasluntring.
Sosialt samvær eller elektronisk klem? VK1. Om mobiltelefonens samfunnspåvirkning.
Speaking about society Americas politics frome the inside
Spillegalskap eller spillegladskap? Resonerende stil om spillegalskap. 1800 ord!
Straff Om forskjellige straffereaksjoner.
Svart arbeid Om svart arbeid.
Svart arbeid Om svart arbeid
Terroraksjonen i USA 11. september har fått stor betydning for anseelsen til islam i vestlige land.
The conflict in Iraq Om konflikten i Iraq.
The United Kingdom’s position in the world today Oppgave om Storbritannias posisjon i dag. Beskriver forholdet mellom Storbritannia, USA, EU og det britiske samveldet.
Til vi skillast Resonerende om hvorfor ekteskapet ikke lenger varer livet ut.
Trafikkulykker - kan de unngås? Resonnerende tekst om trafikkulykker.
Transcendentalism Forklaring til transcendentalism, bygget opp av "Walden"- Thoreau.
TV- and Computer-nasties Om vold på TV og spill.
Tvang til tro? Ressonerende stil om det det nye kristendomsfaget (L-97).
Tvangsekteskap Tvangsekteskap er et samfunnsproblem som hovedsaklig berører innvandrermiljøet.
Uetiske foreldre? Etisk drøfting som gjelder homofile og deres rett til å adoptere barn.
Ungdom og alkohol Om ungdom og alkohol.
Ungdom og egenomsorg Oppgave som tar for seg mennesket fysisk såvel som psykisk.
Ungdom og trafikk Om ungdom og trafikk.
Unusual for foreigners Om probl. som oppstår ved den 3. verden sitt møte med Vesten.
Utbygging av Stavanger Kino Om Stavanger Kino, men formen er også god med tanke på offentlig/privat, argumentering, økonimisk prioritering osv.
Utdanning eller jobb Resonnerende stil om penger og jobb. Skal unge ha jobb etter skoletid?
Uten data stopper jenter Om jenter og data.
Valgets kvaler Om valg av yrke og utdanning.
Velferdsforskjeller og samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder Eksamen skriftlig i sosialkunnskap høsten 2018.
Velferdsstaten Norge Samfunnsfagsoppgave med drøfting av velferdsstaten i Norge.
Verdens urettferdighet - en reise mellom kulturer Jeg nøster opp mine tanker om verdens urettferdighet i dagens samfunn samtidig som jeg tar en reise innom to vidt forskjellige kulturer.
Videovold Resonerende stil om videovold.
Vold Om vold.
Vår tids helter Hva er en helt i dag i forhold til før i tiden?
Why did Bill Gates become so successful? Oppgave om Bill Gates, grunnleggeren av Microsoft.
Ytringsfrihet Om ytringsfrihet og hvordan den burde brukes.
Ytringsfrihetens grense Bør mennesker ha rett til å komme med nazistiske ytringer?
Å vere vaksen Hva gjør en voksen person, til å være nettopp det?
Å være seg selv i grunden Om identitetsspørsmålet i Ibsens "Peer Gynt". Karakter: 5-6 (VK2)
Årsaker til den franske revolusjonen Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst