Legalisering av hasj og marihuana

Legalisering av hasj og marihuana.
Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.06.12

Narkotikadebatten fikk en "renessanse" i begynnelsen av januar etter at Petter Nome gikk ut i mediene med sitt syn om legalisering. Han var for at "lette" narkotiske stoffer skulle legaliseres, og dermed var debatten i gang for fullt igjen.

 

Når man ser på den stigende bruken av narkotika blant dagens unge, lurer man selvsagt på hva som får dem til å begynne. Er det press?, eller er det at det fortsatt er ulovlig? Det finnes forskjellige svar, og mange argumenter for og imot legalisering av narkotiske stoffer.

 

Mange tiltak er blitt forsøkt for å få ned misbruket av narkotika og om svaret er økte fengselsstraffer skal ikke jeg stå inne for, men det kan være veien å gå. Kanskje er svaret en legalisering men personlig har jeg liten tro på det. Jeg tror det bare finnes en vei å gå for å få bukt med en del av narkotika-misbruket, og det er høyere fengselsstraffer både for smugling, salg og bruk.

 

Det jeg mener har blitt helt feil hos den allmenne nordmann er holdningene til narkotika. Skremselsskudd blir avfyrt for å fortelle om at man blir avhengig etter en blås med marihuana eller hasj. Dette mener jeg er helt feil, og at man må få et litt mere nyansert forhold til de lettere narkotiske stoffene og de tyngre stoffene. Mange steder har hasj og andre lettere stoffer blitt helt akseptert. Dette gjelder blant annet i Nederland der hasj og marihuana har blitt legalisert.

 

Lettere narkotiske stoffer som hasj og marihuana er i dag så vanlig i bruk at lovverket blir uthulet. Altfor mange i dag blir lovbrytere, og dette er ikke en god utvikling.

 

I mange asiatiske og afrikanske land har man dødsstraff for smugling og oppbevaring av narkotika. Dette er kanskje litt ekstremt, men dog ikke helt idiotisk med tanke på alle de liv som blir ødelagt på grunn av narkotikaen.

 

Det viktigste argumentet for legalisering av narkotika er etter min mening det at det ville bli et slags "monopol" der prisene og kvaliteten på stoffene ville forbli stort sett det samme. Blant "pushere" er det en hverdagslig sak å blande ut stoffene med andre substanser for å tjene mer penger. De kan blande det med substanser som kan gjøre større skade på mennesket enn det narkotikaen i seg selv gjør.

 

Et annet argument er at det ville føre til at det momentet med at det er "forbuden frukt" ville være borte. Jeg tror at mange prøver narkotika bare fordi det ikke er lovlig.

 

Siden prisene ville bli lavere ville man nok fått bukt med en del kriminalitet som har sitt utspring i narkotika. Kriminelle handlinger skjer ofte for å finansiere kjøp av de illegale stoffene.

 

Jeg mener at det er beklagelig å legalisere nok et rusmiddel i land der man ikke har den kulturtradisjonen som det medfører. Man kan se mange eksempler på rusmidler som har ødelagt for folkeslag. Blant indianerne og eskimoene hadde man noen rusmidler som de hadde lange tradisjoner med, og da den hvite mann kom med alkoholen ble mye ødelagt for dem. I Norge har man et avslappet forhold til alkohol, mens hasj og marihuana er bannlyst. I Østen er det helt motsatt, der man har opiumsbuler der man kan ta seg en blås istedenfor å gå på pub som vi gjør i Vesten.

 

Det strides om legalisering av narkotika vil føre til flere eller færre misbrukere. Jeg tror at det ville føre til langt flere misbrukere, siden tilgjengeligheten øker betraktelig. Man må tenke på hva økt tilgjengelighet vil føre til: Det vil føre til at mange eldre kommer til å selge stoff til mindreårige, slik som det er med alkohol og tobakk i dag. Dermed vil alderen på misbrukerne gå ned i takt med den økte tilgjengeligheten. Det er et kjent faktum at bruken øker med tilgjengeligheten. man ser utallige eksempler på dette. Blant annet etter at øl ble solgt på butikker i Namsos gikk ølsalget drastisk opp. Og det samme skjedde med hasj i Nederland etter legaliseringen, og det er rimelig å anta at det samme vil skje i Norge hvis man for en legalisering av hasj og marihuana.

 

Jeg må si at jeg har et veldig splittet syn om legalisering av lette narkotiske stoffer. Jeg ser faremomentene ved en legalisering, men også at mange problemer ville blitt løst ved en legalisering.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst