Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Likestilling

Du er her: Skole > Emnekatalogen > Samfunn > Menneskesyn > Likestilling

Stiler under dette emnet:

Litteraturens påvirkning til et endret kvinnesyn

Innlevering til en kortsvarsoppgave om hvordan litteraturen har påvirket kvinnesynet.
Bokmål Annet

Jenter i India

Hvordan jenter blir behandlet i India.
Bokmål Artikkel

Jenter og skiflyging

Debatten om jenter skal få lov til å delta i skiflyging.
Bokmål Artikkel

Kjønnsroller

En kronikk over kjønnsrollene i dagens samfunn. Hvem er mest verdt, kvinner eller menn?
Bokmål Artikkel

Kvinneopprøret og kvinnelitteraturen

Kort om kvinneopprøret på 70-tallet og kort om noen kvinnelige forfattere. Skrevet i 10. klasse.
Nynorsk Artikkel

Kvinner i Afrika under kolonitiden

Kort tekst om forholdene til kvinnene i Afrika under kolonitiden. Skrev denne oppgaven da jeg gikk i 8. klasse.
Bokmål Artikkel

Kvinner i antikkens Hellas

Kvinner i antikken.
Bokmål Artikkel

Kvinner i det globale samfunnet

Inneholder kvinners rolle i det globale samfunnet og litt om kvinner i verden opp gjennom årene.
Bokmål Artikkel

Likestilling

Oppgave om likestilling i hjemmet. Karakter: 5- (8. klasse)
Bokmål Artikkel

Likestilling

Diskuterer ulike sider ved likestilling. Karakter: 5 (10. klasse, eksamensoppgave)
Bokmål Artikkel

Likestilling

Likestillingen opp gjennom årene, helt fra de første sporene til kvinnelig opprør på 1700-tallet.
Bokmål Artikkel

Likestilling

Litt om den historiske utviklingen av likestillingen mellom kvinner og menn.
Bokmål Artikkel

Likestillingsproblemer?

Om likestillingen i Norge.
Bokmål Artikkel

"Norske kvinner har det best i verden"

Stilen er en artikkel som tar for seg FNs undersøkelse som viste at norske kvinner har det best i verden. Stemmer dette? Karakter: 6 (10. klasse)
Bokmål Artikkel

Norske kvinner har det best i verden.

Om feminismen og kvinnenes rolle i verden.
Bokmål Artikkel

Rettferdighet

En artikkel som tar for seg en definisjon av rettferdighet. Tentamen i 10. klasse.
Bokmål Artikkel

Rettferdighet i et likestillingsperspektiv

Likestilling mellom kvinner og menn i et internasjonalt perspektiv. Tentamensoppgave i 10. klasse.
Bokmål Artikkel

Supermann

Menn tjener mer enn kvinner. Er det rettferdig? Skrevet på nynorsktentamen.
Nynorsk Artikkel

The women"s revolt

Engelsk artikkel om kvinnenes rettigheter.
Engelsk Artikkel

Likestilling

Dikt om likestilling skrevet i 9. klasse.
Bokmål Dikt

Diskriminering

En stil som handler om diskriminering av mennesker, med fokus på kvinner og Polen.
Bokmål Essay

Er kvinnekampen over?

En artikkel på nynorsk om kvinnekampen nå er over. Karakter: 5 (3. gym)
Nynorsk Essay

Gode gamle dager.. Eller?

Essay om kvinnesynet på 1800-tallet.
Bokmål Essay

Samme planet

Mennesker bør likestilles uavhengig av ulikheter som f.eks. etnisk opprinnelse.
Bokmål Essay

Stephen Fry – Inequality’s Worst Fear and Mankind’s Biggest Joy

A closer look at Stephen Fry. Karakter: 6 (VG1)
Engelsk Essay

Symbiose ikke alltid sunt for alle parter

Essay om kvinnenes posisjon på slutten av 1850-tallet.
Bokmål Essay

Den moderne karrierekvinna og levemåten hennes

Eventyr om den moderne karrierekvinnen.
Nynorsk Eventyr

Den moderne kvinna

Et kåseri på sidemål om hvordan den såkalte "moderne" kvinnen er i dag og var før i tiden.
Nynorsk Kåseri

Likestilling

Et kåseri om dagens likestillingskamp. Hva er det vi egentlig kjemper for??
Nynorsk Kåseri

Likestilling

Dette er et kåseri om likestilling, men hva er det egentlig det kjempes for? Gi tilbakemelding på hva dere synes om kåseriet mitt!
Nynorsk Kåseri

Likestilling eller likegjøring?

For å skrive dette kåseriet om likestilling av kjønnene, hentet jeg inspirasjon fra Otto Jespersens appeller i Torsdagsklubben. NB: Mest humor, lite saklighet.
Bokmål Kåseri

Manns- og kvinnerolla i vikingtida

Kåseri om kjønnsrolla i vikingtida
Bokmål Kåseri

No får det være nok!

Et innspill om kvinnediskriminering, og om hvordan menn tror de er så mye bedre enn kvinner - i alt.
Bokmål Kåseri

Raknede rødstrømper

Kåseri om kvinnedagen og likestilling.
Bokmål Kåseri

Sexisme

Kåseri om likestilling. Karakter: 6/5 (Grunnkurs)
Bokmål Kåseri

Kvinners maktkamp

I denne oppgaven har jeg tatt for meg kvinners maktkamp og det at de skal få like mye rett som kvinner. Skrevet i 10. klasse.
Bokmål Leserinnlegg

The handicap store

I was asked to write about social inequality.
Engelsk Leserinnlegg

Fortsettelse på "Et Dukkehjem"

Fortsettelse av Ibsens "Et dukkehjem".
Bokmål Novelle

Kvinnekamp, ein kamp mot oss sjølv?

Er kvinnekamp nødvendig i dag? Tar spesielt utgangspunk i kvinner i arbeidslivet.
Nynorsk Resonnerende

Kvinner i arbeidslivet

Bokmål Resonnerende

Kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden

Drøfteoppgave om kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden.
Bokmål Resonnerende

Likestilling

Om likestillingsloven.
Bokmål Resonnerende

Likestilling

Teksten forteller om hva Gro Harlem Bruntland utrettet, og generelt om likestilling.
Bokmål Resonnerende

Likestilling i samfunnet

Oppgaven greier ut om likestilling i samfunnet.
Bokmål Resonnerende

Simone de Beavoir, kjønnsroller og immanens

Avklaring, ut fra Simone de Beauvoirs artikkel, forholdet mellom å være fanget i kjønnsroller og det å være fanget i immanens. Vurdering om immanens er en større byrde for kvinner enn for menn.
Bokmål Resonnerende

Uten data stopper jenter

Om jenter og data.
Bokmål Resonnerende

Henrik Ibsens kvinneskikkelser

Tar for seg personlighetene til Hedvig, Gina og Hedda, samt Nora.
Bokmål Særemne

Kvinnerollen 1850 - 1980

Særemnet beskriver endringen av kvinneroller sett gjennom skjønnlitteraturen fra 1850-1980.
Bokmål Særemne

Reklamebilder i et kjønnsperspektiv

En grundig gjennomgang av reklamebilder og deres betydning, sett i et kjønnsperspektiv. Om noen leser særemnet, og ønsker å se bildene som hører til, er det bare å ta kontakt via epost. Karakter: 6
Bokmål Særemne

Sosiale og seksuelle forhold i Andeby.

Om sosiale og seksuelle forhold i Andeby. Kvinnediskriminering, rasisme, vold osv.
Bokmål Særemne

Frihet

Stiloppgave om to forskjellige kvinneportretter. Karakter: 6 (VG1)
Bokmål Temaoppgave

Kjærlighet og kjønnsroller

Om menn og kvinners roller i kjærligheten og samfunnet, og hvordan kjønnsrollene over tid har endret seg. Karakter: 6 (10. klasse)
Bokmål Temaoppgave

Kjønnsforskjeller i islam

Om kvinnen og mannens rolle i islam.
Bokmål Temaoppgave

Kvinner i middelalderen

Litt om korleis samfunnet behandla kvinnene i middelalderen.
Nynorsk Temaoppgave

Likelønn

Kampen om lik lønn uansett kjønn. Del av prosjekt i 10. klasse ("En verden i forrandring").
Bokmål Temaoppgave

Likestilling og menneskeverd

Handler om likestilling mellom menn og kvinner, og litt om likestilling og diskriminering.
Bokmål Temaoppgave

Beslektede emner:

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten?
Søk etter stiler som inneholder ordet likestilling


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil