Klimaendringer

Du er her: Skole > Emnekatalogen > Natur > Klimaendringer

Stiler under dette emnet:

Alle, eller ingen ?
Bokmål
Artikkel
Tentamensoppgave om klima og miljøet. Argumenterende artikkel.
Dette tenker FN om miljø
Bokmål
Artikkel
Her har jeg skrevet litt om FN og hva de tenker om miljøpolitikk.
En grønnere framtid
Bokmål
Artikkel
Dette er en artikkel om miljø, spesielt om klimaforandringene. Karakter 6.
Er endringen i miljøet menneskeskapt?
Bokmål
Artikkel
En artikkel skrevet etter tre avsnittsmetoden. Karakter: 4- (VG1)
Fever on Earth
Engelsk
Artikkel
En informativ artikkel om klimaendringer.
Framtiden i våre hender - kan klimaendringene stoppes?
Bokmål
Artikkel
Oppgave om potensielle ulemper som en konsekvens av klimaendringer.
Fremtiden i våre hender
Bokmål
Artikkel
En tekst om global oppvarming.
Global oppvarming
Bokmål
Artikkel
En artikkel om global oppvarming. Karakter: 5
Global oppvarming
Bokmål
Artikkel
Oppgave om drivhuseffekten og ozonlaget. Karakter: 5
Global oppvarming
Bokmål
Artikkel
En fagartikkel om global oppvarming.
Global oppvarming
Bokmål
Artikkel
Denne artikkelen min handler om global oppvarming. Skrevet i 9. klasse.
Hva menes med klimaendringer og hvilke konsekvenser har det for Arktis?
Bokmål
Artikkel
Hvilken sammenheng klimaendringer har med issmeltingen i Arktis. Temaet global oppvarming er sentralt i teksten.
Klimaendringer
Bokmål
Artikkel
En tekst om klimaendringer de siste tiårene og prognoser for fremtiden.
Kloden vår - et evig dilemma
Bokmål
Artikkel
Artikkel om klimaforurensingen. Skrevet i 10. klasse.
Kloden vår i endring
Bokmål
Artikkel
En muntlig fremføring om klimaendringene. Karakter: 5+/6
Kyotoavtalen
Bokmål
Artikkel
Kyoto-avtalen er sentral i forhold til karbonutslipp og klimaendringer.
Miljøvern i Norge
Bokmål
Artikkel
Et kort resyme av dagens miljøvern i Norge. Den drøfter argumenter for og mot om hvorfor miljøvern er så viktig.
Pollution - what can we do?
Engelsk
Artikkel
En engelsk stil om forurensing. Sier hva du kan gjøre for å bidra til å minske forurensingen. Skrevet i 10. klasse.
Ressurser
Bokmål
Artikkel
Artikkel om bærekraftig bruk av naturgrunnlaget og ressursene i Norge og verden. Skrevet i 9. klasse.
Samfunnets forandringer
Bokmål
Artikkel
Artikkel om samfunnets forandringer. Karakter: 6 (10. klasse)
Save the world
Engelsk
Artikkel
Engelsk stil (avisartikkel) om hva som skjer med verden og hva vi kan gjøre for å redde jorda vår. Karakter: 6-
Tenke det, ville det, men gjøre det...
Bokmål
Artikkel
En sakspreget tekst som handler om problemene/konsekvensene av at vi resier stadig mer. Den forteller også om hvordan vi kan løse disse problemene.
A year in review - 2009
Engelsk
Essay
Oppgave der jeg skulle skrive om de største politiske sakene i 2009. Karakter: 6
Climate Changes - the poor ones suffer
Engelsk
Essay
En stil om hvordan de fattige delene av verdensbefolkningen lider på grunn av klimaendringer med spesielt fokus på Bangladesh.
Global oppvarming
Nynorsk
Essay
Oppgave om temaet klimaendringer. Karakter: 5 (9. klasse)
Klimaendringer
Bokmål
Essay
Klimaet er utsatt for menneskelig påvirkning. Karakter: 6
CO2
Bokmål
Faktaoppgave
Dette er nyttig info for viktige prøver og innleveringer, handler om CO2.
Tellus - den blå planeten
Bokmål
Faktaoppgave
Litt fakta om drivhuseffekten, atmosfæren og jordskorpa
- Skyt en elg, skaff deg en klimakvote
Bokmål
Kåseri
Du visste kanskje ikke at elgen er en skikkelig miljøversting?
Klimaendringer
Bokmål
Kåseri
Noen tanker rundt klimaendringer.
Masende forskere
Bokmål
Kåseri
Kåseri om forskningsresultater og hysteriet de skaper.
Vi har valget mellom å ødelegge eller beskytte. Valget er vårt.
Bokmål
Kåseri
Planeten vi bor på er fryktelig gammel. Er vi nå i ferd med å ødelegge den?
Hvorfor er ørkenspredning et økende problem i Sahara?
Bokmål
Rapport
En rapport om ørkenspredningen i Sahara, og følgene av den. Oppgave i geografi. Karakter: 6/5
Vær og klima
Bokmål
Sammendrag av pensum
Notater innenfor emnet "Vær og klima" i geografi.
Vær og klima
Bokmål
Sammendrag av pensum
Oppgave med fakta om vær og klima delt inn i tre deler/artikler: De fire klimasonene, Hvor kommer nedbøren fra? og Jordens eget drivhus.
Drivhuseffekten
Bokmål
Særoppgave
Særoppgave om trusler mot miljøet på jorda.
Økologi, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
Bokmål
Særoppgave
Særoppgave om menneskers påvirkning av miljøet vi lever i. Karakter: 5 (9. klasse)
Det du gjør betyr noe
Bokmål
Temaoppgave
Sidemålsstil om en time i et døgn i 2050.
Drivhuseffekten
Bokmål
Temaoppgave
Tar opp problemstillingene rundt drivhuseffekten.
Global environment: Ozone hole
Engelsk
Temaoppgave
Ozonhullets utvikling, hva kan man gjøre for å forhindre dette?
Global oppvarming
Bokmål
Temaoppgave
Gjennomgang om hvordan den globale oppvarmingen er til nå, hvordan den vil utvikle seg og hva vi kan og må gjøre for å begrense utfallet.
Global oppvarming
Bokmål
Temaoppgave
Skulle ha en muntlig framføring om global oppvarming. Denne varer i ca. 5 minutter og 30 sek hvis du leser godt.
Hydrogenbilen
Bokmål
Temaoppgave
En stor oppgave om hydrogen og brenselceller, grunnlaget for at man ikke kan fortsette bruken av fossile brensler. Oppgaven legger størst vekt på drivhuseffekten og global oppvarming.
Jorderosjon og ørkenspreding
Bokmål
Temaoppgave
Om Jorderosjon og ørkenspreding.
Menneskenes påvirkning på ozonlaget
Bokmål
Temaoppgave
Naturfagoppgave som omhandler hvordan menneskene påvirker ozonlaget, og hvilke følger det kan få.
Olje og gass
Bokmål
Temaoppgave
Fakta om olje og gass, deretter et engasjerende innspill mot petroleumsindustrien.
Vindenergi
Bokmål
Temaoppgave
Oppgave om den fornybare energikilden vindenergi. Hvilke fordeler og ulemper har vindkraft? Hvordan er fremtidsutsiktene, og hva med norsk vindkraft? Skrevet i 10. klasse.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst