Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Filosofi

Du er her: Skole > Emnekatalogen > Ideologi > Filosofi

Stiler under dette emnet:

Kan vi oppnå sikker viten? Drøft dette spørsmålet ut ifra Hume, Kant, Popper og Kuhn.

Oppgave i ex.phil høst 2009, NTNU. Stilen har et preg av argumentativ form ovenfor spørsmålet til sikker viten. Innledningen tar i stor del forbehold for dette.
Bokmål Analyse/tolkning

Sokratisk samtalekunst

Sokratisk samtalekunst - Den Sokratiske talemøte
Bokmål Annet

Antikken

Exphil-oppgave høsten 2004 - antikken.
Bokmål Artikkel

Den politiske John Locke

Gjennomgang av John Locke's politiske tanker
Engelsk Artikkel

Den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi

Exphil-oppgave høsten 2004 - den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi.
Bokmål Artikkel

Er vi mennesker kloke nok til å ta egne valg eller går vi rett i fella?

Jean Paul Sarte mente at viljen var fri. I denne stilen har jeg trukket inn Sarte sine meninger oppimot mine egne.
Bokmål Artikkel

Filosofi og etikk

Oppgaveteksten lød: "Presentere noen betydningsfulle filosofer og drøfte dens meninger."
Bokmål Artikkel

L'aber

L'aber's philosophy.
Engelsk Artikkel

Moderne vitenskapsteori

Exphil-oppgave høsten 2004 - moderne vitenskapsteori.
Bokmål Artikkel

Opplysningstiden

Kort fortalt om opplysningstiden, Ludvig Holberg og Johan Nordahl Brun.
Bokmål Artikkel

Retorikk

Artikkel om retorikk, bl.a. historisk bakgrunn, kort innføring og relevans. Karakter: 5+
Bokmål Artikkel

Sokrates

En tekst om den greske filosofen Sokrates.
Bokmål Artikkel

Sokrates og Sofistene

Forholdet mellom Sofistene og Sokrates og hva de sto for.
Bokmål Artikkel

Visdomslitteraturen

En tekst skrevet i KRL om visdomslitteraturen. Karakter: 6 (tror jeg ;)
Bokmål Artikkel

Filosofen Platons liv og tanker

Stilen inneholder informasjon om Platons liv og hvordan han tenkte. Den inneholder også Platons idélære og Platons to verdener. Karakter: 5+
Bokmål Biografi

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Biografi om den franske forfatteren og filosofen Jean-Paul Sartre - "Vestens intellektuelle samvittighet", en av grunnleggerne av eksistensialismen.
Bokmål Biografi

Platon - en av tidenes største filosofer

Platons liv og egne tanker om platon. (karakter: 6)
Bokmål Biografi

Eksistensialisme

Filosofioppgave i RLE om eksistensialisme.
Bokmål Essay

Er data teoriavhengig?

Er data teoriavhengig? Drøft dette i lys av logisk positivisme, Popper og Kuhn. Exphil-oppgave som handler om logisk positivisme, verifikasjonskriteriet, Popper, Kuhn og paradigmer, teoriladede observasjoner, puzzle-solving, anoma
Bokmål Essay

Erkjennelsesteorien - David Hume og Immanuel Kant

Forskjellen mellom David Humes og Immanuel Kants erkjennelsesteori. Ex. phil.-oppgave. Skrevet av Dagny Nymoen og Marina Müller.
Bokmål Essay

Paradigmeskifte - jorden eller solen i sentrum?

Ex.phil.-oppgave fra 2006 om helosentrisme kontra geosentrisme.
Bokmål Essay

René Descartes - Meditasjoner og sikker viten

Semesteroppgave som omfatter René Descartes' verk frem til Meditasjon 3.
Bokmål Essay

Teologisk etikk, utilitarisme og dydsetikk

Ex. phil.-oppgave om teologisk etikk, utilitarismen og dydsetikk. Medforfatter: Marina Müller
Bokmål Essay

Eksistensialisme

En tekst som beskriver eksistensialismen og dens opprinnelse. Karakter: 5+ (RLE, 9. klasse)
Bokmål Faktaoppgave

Renè Descartes

En stil om filosofen Renè Descartes.
Bokmål Faktaoppgave

Renessansen

Stikkord om renessansen, Voltaire og menneskerettigheter.
Bokmål Faktaoppgave

Søren Kierkegaard

Kort om den danske teologen og filosofen Søren Kierkegaard.
Bokmål Faktaoppgave

De gamle greske filosofene

I denne stil stilte jeg meg selv spørsmålet: hvilken betydning har de gamle grekerne hatt for utviklingen av europeisk tenkning og kultur?
Bokmål Temaoppgave

Demokratiet i Hellas

Et tverrfaglig gruppeprosjekt i eldre historie og norsk om demokratiet i et historisk perspektiv med hovedvekt på det demokratiske systemet i gamle Hellas.
Bokmål Temaoppgave

Hva er filosofi?

Hva innebærer egentlig filosofi-begrepet?
Bokmål Temaoppgave

Hvilke filosofiske problemer var før-sokratierne opptatt av?

Ex.phil.-oppgave. Drøft ulike problemstillinger og de svar som ble fremsatt. Gjør særskilt rede for atomistenes synspunkter og legg i den forbindelse vekt på å se atomismen som et kompromiss mellom de filosofiske retningene.
Bokmål Temaoppgave

Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.

Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.
Bokmål Temaoppgave

Logisk positivisme eller den logiske empirismen

Logisk positivisme eller den logiske empirismen, Popper, Kuhn, paradigmer , puzzle-solving og anomalier.
Bokmål Temaoppgave

Platons politiske filosofi

Innholdsrik tekst som tar for seg Platons politiske liv.
Bokmål Temaoppgave

Samfunnsformer og statsstyring

Et ferdigskrevet manus som er framført. Oppgaven kan egne seg som en kort innføring i filosofene Platons, Mores og Lockes syn på samfunnsformer og statsstyring for elever som tar Historie og filosofi 1.Karakter: 5+ (muntlig prøve)
Bokmål Temaoppgave

Synet på naturfilosofi og metode hos Galilei, Descartes og Hobbes

Synet på naturfilosofi og metode hos Galilei, Descartes og Hobbes.
Bokmål Temaoppgave

Søren Kirkegaard og Sigmund Freud

En kort stil skrevet i KRL med sammenlikninger og ulikheter av to store filosofer.
Bokmål Temaoppgave

Søren kirkegård, Karl Marx og Sigmund Freud

Her har jeg skrevet en beskrivelse av de tre filosofene, og sammenligent hva de mente. Dette er en KRL-oppgave, ikke norsk. Karakter: 5+
Bokmål Temaoppgave

Tre viktige filosofer

Denne oppgaven handler om Platon, Sokrates og Aristoteles. Karakter: 5 (8. klasse)
Bokmål Temaoppgave

Beslektede emner:

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten?
Søk etter stiler som inneholder ordet filosofi


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil