Hinduismen

Kort om hinduismen.

Karakter: 5- (8. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.11.26

Hinduisme, også kalt Sanatana Dharma eller Vaidika Dharma er en religion som er spredt over hele verden. Den er basert på Vedaene og er direkte etterkommer av vedisk religion. Nå er hinduismen dominerende religion i India og Nepal. Den var det før for Sørøst-Asia og Indonesia men ble overkjørt av buddhismen og islam. Hinduismen er verdens tredje største religion med over 1000 millioner tilhengere. De fleste bor i India, men mange bor også i Nepal, Pakistan og Sri Lanka. Mange kvinnelige hinduer har ofte en rød flekk i pannen.

 

<bilde>

 

Hovedtrekk

<bilde>
Hinduismen regnes som verdens eldste hovedreligion. Men den inneholder mange forskjellige grupper med ulike holdninger. Hinduismen dyrker forskjellige guder, men alle skal til sammen være den samme høyeste ånd. Hinduismen har utviklet seg med årene med kulter og trosformer. Den største gudskraften er Brahman (skaperen). Men Vishnu (opprettholderen) og Shiva (ødeleggeren) er også viktige gudskrafter. Det er viktig å ikke blande Brahma og Brahman, Brahman er en gud, mens Brahman er selve gudskraften. Ingenting er sterkere enn Brahman bortsett fra Dharma som er selve livsregelen. Brahman styrer det guddommelige, mens Dharma styrer det som foregår nede på jorda.

 

Hinduistisk mytologi deles inn i 3 hovedgrupper:

Vaishnavatradisjonen, som inneholder alle mytene om Vishnu. Den andre er shaivittene som handler om guden Shiva og hans kone Parvati. Og den tredje hovedretningen handler om den store Gudinna som ble kalt Kali eller Durga. I de to andre hovedretningene er det også gudinner, men de er mindre verdt der.

 

<bilde>
Utbredelse

I år 2000 var det 800 millioner tilhengere av hinduismen i verden (13 – 14 % av verdens befolkning). Tidligere dominerte den i Burma, Malaysia og Indonesia også. Den dominerer fortsatt på Bali. Det er også en del hinduer i USA, Storbritannia og Canada.

 

Hellige skrifter

Hinduismen har mange hellige skrifter. De deles inn i to hovedgrupper: Shruti (de som har blitt åpenbart) og smrti (de som huskes). Shruti utgjør et trosgrunnlag for alle hinduer. De vediske skriftene forteller om forskjellige måter som vil føre frem til moksha frigjøring fra det evige kretsløpet av død og gjenfødelse. Det finnes også mange andre hellige skrifter, som opprinnelig muntlige tradisjoner som Upanishadene. Det varierer fra person til person hvor seriøst de tar religionen og hvordan de praktiserer. De har et åpent syn for andre religioner og forskjellige former for tilbedelse.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst