Den industrielle revolusjonen

Tekst om den industrielle revolusjonen.
Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2017.02.09
Tema

Hva er det positive og det negative ved den industrielle revolusjonen?

Den industrielle revolusjonen var starten av den økonomiske og teknologiske forandringen. Det var også starten på forurensing. Forskjellige maskiner ble oppfunnet, mens stadig flere falt i arbeidsledighet. Den industrielle revolusjonen startet i England på slutten av 1700-tallet. Jeg synes at det som var mest positivt ved revolusjonen var at befolkningen økte, og da begynte flere å jobbe, noe som igjen er positivt til staten også. Stadig flere flyttet til byene for å få jobb, noe som kalles for urbanisering. Et eksempel kan være byen Manchester som før den industrielle revolusjonen var veldig liten, men etter hvert så begynte byen å vokse raskt. Byen var også viktig for tekstilindustrien. 

Før revolusjonen var det få arbeidere og da hadde de lange arbeidstid. Når det kom flere arbeidere ble det kortere arbeidstid. Det var også veldig vanskelig uten maskiner å arbeide med, og det var veldig slitsomt. Det var skadelig for menneskekroppen å gjøre de samme bevegelsene hele tiden. Men da de fikk maskiner, var det mindre slitsomt for menneskene å arbeide, så maskinene har kort forklart mange positive sider.  På den industrielle revolusjonen fant man også vaksine mot kopper. På den tiden lærte man mer om sin kropp og hygiene, så det ble en stigning på gjennomsnittsalderen. 

På grunn av nye oppfinnelser som lokomotiver ble det enda enklere å frakte varer. Det ble også fortere og lettere å reise til andre steder rundt omkring. Fraktprisene gikk også kraftig ned. Produksjonen av råvarer økte, og da måtte engelskmennene finne en enklere metode på å frakte råvarene på til markedet. Lokomotiv var det tryggeste og raskeste måten, så slik ble lokomotivene tatt i bruk.

Maskinene førte også med seg negative sider..

Starten på den industrielle revolusjonen var også starten på forurensing av luft og vann. Det førte med seg store konsekvenser, som at det begynte å komme røyk fra fabrikkpiper og det forgiftet luften av flere store byer. Dagens mennesker prøver stadig å forminske eller stoppe forurensing, men da trenger alle mennesker å gi en hånd for dette slik at det blir mindre forurensing. Store statsoverhoder kan kanskje møtes sammen og finne på planer, slik at verden og verneverdige steder ikke blir truet. Jeg synes personlig at forurensing var verre før fordi utstyrene og transportmidlene ikke var så moderne som det vi har i dag.

Menneskene hadde lært om kroppen og hygiene, men det var fortsatt ikke mange vaksiner mot sykdommene og man kunne miste livet sitt enklere også på grunn av forurensingen. I dag er det noe redusert med moderne utstyr, men vi må gjøre langt mer slik at vi verner verden for vår neste generasjon. Det var også enklere for menneskene å få dårlig helse fordi de ikke jobbet med verneutstyr og beskyttelse i fabrikkene. 

Også mange av de som flyttet til byene bodde i slum. Slummene i byene begynte etter hvert å bli veldig trange. Derfor så var det mye enklere å få sykdommer, fordi de bodde så trangt at sykdommene spredte seg raskt i hele huset. Flere tusen mennesker døde på grunn av sykdommer som Kolera og Tyfus. 

Maskinene førte til mindre slit men stadig flere var arbeidsløse fordi maskinene overtok. Det var en av de største grunnene til fattigdom i den tiden. 

Thomas Carlyle var en skotsk historiker og forfatter. Han var født i 4. desember 1795. Han har sagt «Vi har større rikdommer enn noen nasjon før oss har hatt, men vi har mindre glede av dem enn noen nasjon har hatt». Jeg synes at han mener at hans nasjon også burde tenke litt på lykke og glede enn penger og rikdom fordi han syntes at menneskene i den tiden ikke hadde det så bra når det kom til å være glad. Han mener kanskje også at de burde utnytte tiden mer og bedre til glede kanskje sammen med familien eller andre personer.

 

Kilder:

-         http://no.wikipedia.org/wiki/Den_industrielle_revolusjon

-         https://snl.no/den_industrielle_revolusjon

-         http://notatene.no/?p=151

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst