Afrikas befolkning de neste årene.

karakter 6. 10. klasse
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2017.02.06
Tema

Afrikas befolkning de neste ti årene

Innen 2050 vil 4 av 10 av verdens barn være afrikanske. I samme tidsrom vil Afrikas befolkning på 1,126 milliarder innbyggere dobles. Noen av grunnene til dette er at antallet fruktbare kvinner øker samtidig som barnedødeligheten synker. om de unge i landet får skolegang, god oppvekst og helse kan en så arbeidsfør befolkning gi Afrika en stor økonomisk vekst. Dersom det motsatte skjer vil dette prege kontinentet og verden utenfor.

Arbeidsplasser må øke i takt med befolkningen, om ikke dette skjer vil det komme store strømninger med afrikanere til Europa på let etter et bedre liv.

Øya Lampedusa i Italia, som i dag er kjent for å være en øy for ulovlig innvandring, vil bare være en feriekoloni da. (Middelhavet, 4 500 innbyggere)

Egypt

I dag bor det 80 millioner mennesker i Egypt. Innen 2050 frykter myndighetene i Egypt at befolkningen vil doble seg. En egyptisk kvinne føder i gjennomsnitt 3,1 barn. For amerikanske kvinner er snittet 2,1. for å stoppe den enorme folkeveksten har myndighetene i landet hatt flere kampanjer. I Kairo står det f eks «sørg for at ditt første barn har det bra før du får ditt neste» på store bannere. Presidenten i landet har gått ut med flere oppfordringer om å ikke få flere barn, uten at det har hatt noe særlig virkning. Siden landet fikk ny president i 1981 har befolkningen firedoblet seg. I Egypt er 90% av befolkningen muslimer. Og prevensjon er i mot islamsk lære.

Et stort problem for Egypt er plassmangel. Om befolkningen øker så mye vil det ikke være nok areal til å huse så mange innbyggere. Innbyggerne i dag bor for det meste rundt Nilen. Til sammen er dette området like stort som Sveits som til sammenligning har 7,5 millioner innbyggere.

Av den Egyptiske befolkningen er 38prosent under 15 år. Og det er få som bekymrer seg for befolkningsveksten. De mener at de ikke kan stoppe den, fordi det er Gud som har skapt landet.

Sør-afrika

Sør-Afrika er preget av mye arbeidsinnvandring og 40% av innbyggerne er fattige. Johannesburg blir kalt Sør-Afrikas New York og i1994 kom det nesten to millioner mennesker fra zimbabwe. Det var en økonomisk krise i landet som førte til at så mange flyktet. Disse innvandrerene har god utdannelse, men får ikke jobb i hjemlandet. De snakker bra engelsk så de er mye lettere å få jobb i Sør-Afrika.

Det er ingen andre land en Sør-Afrika som har større forskjell mellom fattig og rik. 25% av befolkningen har ikke jobb og ca 650 tusen bor i skur.

Sør-afrika er det sørligse landet i kontinentet. Afrika sør for sahara har hatt en god økonomisk vekst de siste årene. Hadde befolkningen vært lavere hadde landet fått en enda bedre økonomisk utvikling. Disse landene har brukt nesten alle penger på jordbruk og utvinning av råvarer. Fra 2030 vil det være 25 millioner nye mennesker som trenger jobb hvert år. Disse yrkene er det ikke mange arbeidsplasser å få. Dette fører til at mange blir sittende igjen med dårlige jobber uten ferdigheter eller muligheter til å lykkes i økonomien.

Madagaskar

befolkningen på madagaskar vil øke fra dagens 22 millioner til 36 millioner i løpet av 2030 og 55 millioner i 2050. forventet levealder er 69 år og 42,4% av innbyggerene er under 15 år. For å stoppe befolkningsveksten er det veldig viktig å få i gang politisk enighet og utvikling. Madagaskar har gått fra å være ettpartistat til å bli et demokrati, men landet preges fortsatt av mye politisk uro. Nesten alle maktskifter har blitt gjort på kuppaktige måter. Mellom 2009 til 2014 var det politiske systemet satt ut av spill etter at borgemesteren gjorde et kupp. I slutten av 2013 ble det avholdt et valg i landet, og en folkevalgt president kom til makten. I dag er det en presidentstyrt republikk. Befolkningen har 18 etniske opphav og det har vært mange krangler mellom kystfolket og høylandsbefolkningen.

 

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/egypt/egypt-kjemper-mot-befolkningsveksten/a/193726/

http://www.vl.no/nyhet/afrika-vil-firedobles-for-ar-2100-1.366555

http://www.dagbladet.no/nyheter/mange-flere-kan-miste-livet/60769046

http://www.madagaskar.no/cms/index.php/madanytt/2833-madagaskars-befolkning-oker

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst