Ytringsfrihet

Tekst om begrensninger og utfordringer rundt ytringsfrihet.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.05.26
Tema

Alle mennesker har ytringsfrihet, men vet du egentlig hva ytringsfrihet er? I denne teksten skal jeg fortelle om ytringsfrihet, ulike begrensninger og utfordringer knyttet til ytringsfrihet.

Ytringsfrihet er retten til å skrive, si og mene hva man vil uten innblanding fra myndighetene. Alle har krav til ytringsfrihet og ytringsfriheten gjelder for enhver, men dette betyr ikke at man er pliktet til å si alt, men muligheten til å ytre din mening er der. Dessverre tillater ikke alle land sine borgere å ta i bruk ytringsfriheten. Ytringsfriheten handler også om retten til å gi og motta informasjon, dette kalles ofte informasjonsfrihet. Ytringsfriheten er nødvendig for at mennesker skal kunne leve og kommunisere sammen. Den er også viktig for at vi skal forstå hva som foregår i samfunnet. Ytringsfriheten har en stor plass i et fungerende demokrati. Ytringsfriheten gir oss muligheten til å uttrykke våre meninger, på den måten kan lederne lytte til folket.

Selv om man ofte hører at ytringsfriheten er grunnleggende, betyr det ikke at den er absolutt. Ytringsfriheten må også avveies mot andre rettigheter som religionsfrihet, personvern og trygghet. Det finnes derfor noen begrensinger til ytringsfriheten for at den ikke skal misbrukes. Det er ikke alt man har rett til å si, det kan være ting som trakassering, trusler og ytringer som oppfordrer til vold. Noen av begrensningene er lovfestede og forbudte å si, mens andre kan handle mer om sosiale praksiser som folkeskikk. Ytringsfriheten er en fundamental rettighet, så det kreves veldig sterke begrunnelser for sette begrensninger. 

Det finnes flere utfordringer med ytringsfriheten i dag. Ytringer og uttalelser kan i noen tilfeller skade andre og skape konflikt. Noen mennesker mener at det er greit å si uhøflige ting når man ikke trenger å oppgi personopplysninger og kan gjemme seg bak falske/anonyme kontoer. Mange bruker dessverre ytringsfriheten til å krenke andre kulturer og religioner. Et eksempel på det er SIAN (en motstandsbevegelse mot islam) som inviterer til "krenkefest" foran Stortinget. De brenner religiøse bøker og kommer med hatefulle ytringer. Det finnes ikke begrensninger for dette, men det finnes grenser. Hvert individ burde vite hvor grensen går for ytringer man burde og ikke burde komme ut med i det offentlige rom.

Vi kan konkludere med at ytringsfriheten gjelder for alle og alle har retten til å ytre seg. Dessverre blir retten til ytringsfrihet praktisert feil i mange land. Jeg har fortalt om ulike begrensninger og utfordringer med ytringsfriheten. Jeg har også diskutert hvorfor ytringsfriheten er viktig for oss. Det er viktig å ivareta en så viktig rettighet som vi ofte tar for gitt. Utallige rapporter fra Amnesty og flere organisasjoner forteller om mennesker som har risikert liv og lange fengselsdommer for ytringsfriheten.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst