Pans eventyrlige labyrint

En stil hvor jeg ser på hvilke virkemidler fra eventyr som brukes i filmen Pans Labyrint.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.05.13

Filmen Pans Labyrint er gripende og brutal, men på samme tid magisk og fengslende. Dette er filmen om den unge jenta Ofelia som vokser opp i et Spania som er sterkt preget av de blodige kampene etter den spanske borgerkrigen. Handlingen er lagt til år 1944, og fascistiske styrker nedkjemper fremdeles opprørske republikanske geriljastyrker. Ofelia har fram til nå levd et relativt beskyttet liv med sin mor, men da moren gifter seg med den hjerteløse og barbariske fascist kapteinen Vidal, blir hennes tilværelse snudd på hode og hun rømmer inn i sin egen fantasi.

 

I en urgammel labyrint bak huset møter hun på faunen Pan, som hevder at hun egentlig er tronearving til et underjordisk rike uten smerte og lidelse. Ofelia ønsker ingenting annet enn å unnslippe sin håpløse tilværelse, ikke mist etter at moren dør i barselseng, men for å kunne komme dit må hun utføre tre oppgaver; tre oppgaver som vil teste hennes indre styrke til det ytterste og hun vil måtte utfordre seg selv for å klare å ta de rette valgene. Mot slutten ofrer hun sitt liv for sin bror og dermed består hun den siste prøven, og kan endelig reise for å møte sin skjebne.

 

Filmen Pans Labyrint har særtrekk fra mange ulike sjangre som for eksempel drama og thriller, men mest av alt fra eventyrsjangeren. Gjennom filmen skildres konfliktene i Spania etter Francos overtakelse av makten, som et bakteppe til Ofelias historie og hennes kamp for å unnslippe virkeligheten. Hele historien følger et ganske generelt eventyrmønster; altså det var en gang en uskyldig helt  som gjennom en rekke hendelser har blitt satt i en situasjon han ikke kan leve med. Han får en mulighet til å bedre sitt liv ved å utføre tre oppgaver, klarer det og lever lykkelig alle sine dager.

 

Filmen har mange typiske eventyrtrekk, som vi også kan finne igjen i mange andre filmer, som for eksempel Harry Potter-filmene og Never Ending Story. Et fellestrekk ved disse er at når menneskelig kraft ikke lenger er tilstrekkelig vil urkrefter, som for eksempel magi, gjøre seg gjeldende og seire over det onde.

 

Noen av navnene i filmen har underliggende betydning, som for eksempel Ofelia. Ophelia er en Shakespeare-karakter som assosieres med galskap. I Hamlet er Ophelia  en uskyldig som blir overmanet av traumatiske omstendigheter utenfor sin kontroll, og reagere på en naturlig måte på noe som er en unaturlig situasjon - hun mister kontakten med en ututholdelig virkelighet. På mange måter kan vi se en sammenheng med dette og det Ofelia i filmen opplever. Hennes tilværelse blir så vanskelig og håpløs at hun ender opp med å steng seg ute fra virkeligheten på mange måter.

 

I Pans Labyrint begynner ting å skje etter at Ofelia finner en stein med et innrisset øye. I veikanten finner hun et ansikt hogget ut i stein som steinøyet passer inn i. Når hun setter øyet på plass begynner eventyret sakt, men sikkert, å sette seg i bevegelse og budbringeren, som vil føre henne inn i eventyret viser seg; først som et insekt og deretter som en fe. Et fellestrekk i mange eventyr er at hovedpersonen gjør noe som får ting til å begynne. Hovedpersonen i filmen Never Ending Story begynte å lese i en gammel bok, som fortalte historien om han selv i en annen verden, og med det fikk han ting til å skje. Dette er et annet eksempel på at bestemte handlinger fører til at ting skjer. Dessuten er det også ofte slik at en handling, eller løsningen av en oppgave, fører til en neste, noe som fører til at eventyret hele tiden blir dratt videre.

 

Boken Ofelia fikk av faunen med blanke sider ved deres første møte, fortalte henne hva hun måtte gjøre for å komme seg videre fra oppgave til oppgave. Her kan det være naturlig å trekke paralleller til Harry Potter-filmene, hvor det også var en magisk bok med på å lede hovedpersonen en ønsket retning. Harry Potter fikk viktig informasjon gjennom en bok som kun viste sine hemmeligheter til de som var berettiget dem, akkurat slik som boken til Ofelia også gjøre. For å ta et annet eksempel, til tross for at direkte paralleller ikke kan trekkes, kan vi trekke fram det magiske kart Harry Potter benyttet seg av og som på en måte varslet han mot farer. Boken til Ofelia varslet også henne om at noe galt var i ferd med å skje da hennes mor var nær ved spontanabort, ved å farge sidene blodrøde og med det varsle Ofelia.

 

Ofelia i Pans Labyrint måte utføre tre oppgaver før hun kunne få det hun ønsket seg. Dette er en av de mest typiske eventyrtrekkene som finnes; nemlig at helten eller heltinnen må gjennom tre oppgaver eller utfordringer for kunne nå sitt mål. Et annet meget typisk eventyrtrekk er måten filmen ble begynt; nemlig med ordene "det var en gang", og måten den ble avsluttet på, nemlig med ordene "hun levde lykkelig alle sine dager".

 

I filmen henviste faunen Pan til et fødselsmerk Ofelia hadde på venstre skulder, for å bevise at hun var den han hevdet at hun var. På mange måter kan vi si at dette merket viste at hun var den utvalgte og igjen kan en parallell trekkes til Harry Potter, som også hadde, til tross for at det ikke var er et fødselsmerke, et merke som viste at han var den utvalgte.

 

Filmen hadde en rekke gjenstander og skapninger som ofte kan knyttes til eventyr. Padden Ofelia møte i sin først oppgave kan, selv om omstendighetene og fortelingen er annerledes, gi assosiasjoner til eventyr som Prinsessen og frosken. En stor andel eventyr har dessuten et monster, som kludrer til for helten eller heltinnen. I Pans Labyrint ble Ofelias tilværelse ikke bare ødelagt av hennes hensynsløse stefar kaptein Vidal, men hennes reise ble dessuten forstyret av et menneskeetende monster. Ofelia møtte dessuten på gode feer, som hjalp henne, og hun fikk mye bruk for et magisk krit, som hun fikk av Pan, og som gjorde det mulig for henne å komme seg gjennom massive vegger ved å tegne en dør. Dette gjorde det blant annet mulig for henne å rømme da kaptein Vidal hadde låst henne inne.

 

Alruneroten, som Ofelia la under sin mors seng etter faunen Pans råd for at hun skulle bli frisk igjen, har også en rekke eventyriske og mytologiske røtter. Troen på at denne planten, som ligner på et lite menneske, har spesielle krefter over menneskene er kjent fra flere primitive kulturer. Dette kommer til utrykk ved at alruneroten skulle ha en legende kraft på Ofelias mor. Det hevdes at røttene gir fra seg et hjerteskjærende skrik når de blir dratt opp, og kanskje også når de blir brent, slik det hendte da Ofelias mor kastet roten inn i flammene i peisen. Etter eldgamle myter skulle alruneroten stelles vel med, og de skulle legges i varmt vann, vin eller fersk melk. I filmen kan vi se at Ofelia la roten i melk, og at den, så lenge melken er fersk, forbedret Ofelias mors helse betraktelig. Derimot, da denne kraften ble fjernet, ble hennes situasjon momentant forverret og hun døde.

 

Labyrinten er også en viktig del av filmen, og representere ikke bare det skremmende og utviste, men også det tiltrekkende, og er et sted man kan rømme til og som kan virke beskyttende ved at man kan gjemme seg bort og forsvinne.

 

Faunen Pan, med kropp som et halvt menneske og halvt geit, er kongen i underverdens sendebud og blir sendt for å hente hans datter, Ofelia, tilbake. Pan var i gresk mytologi en gud som ble assosiert med skogen og begjæret, og omtales ofte som en naturgud. Han synes å tilbringe tiden med å lure i skogen, og det var akkurat slik Ofelia fant han da hun møte han for første gang. Han hadde et fryktelig temperament og raseri, noe som kommer til uttrykk da Ofelia ikke lystrer ordrene hun hadde fått og mislyktes i en av sine oppgaver. Fauner forbinnes ofte også med eldgammel og urokkelig kunnskap om jorden, hedensk tro og magi, og virker som en motgift til den grufulle verden Ofelia har levd i hele sitt liv. Fauner har også vært en viktig del av andre kjente eventyr, som for eksempel Narnia Krøniken, hvor vi møter på faunen Mr. Tumnus, som, til tross for at han virker venneligere enn faunen Pan, også besitter kunnskap om den overjordiske verden og har en tendens til å snikke rundt i skogen.

 

I Pans Labyrint kjemper de uskyldige og gode mot det onde; et  typisk eventyrtrekk, hvor det ond representeres ved kaptein Vidal, og det gode representeres ved Ofelia og de republikanske geriljastyrkene, som kjemper mot de fascistiske styrkene. Ofelia kjemper for å redde seg selv og unnslippe den virkeligheten som hun ikke lenger klarer å leve i, mens geriljastyrkene kjemper mot den fascistiske makten og for sin frihet.

 

Et viktig moment i filmen er den manglende troen hos de voksne om at det finnes en annen verden utenfor deres egen og at det eksisterer former for magi. Faunen Pan forteller dessuten Ofelia, at dersom hun ikke klarer å fullføre oppgavene hun har blitt gitt, vil han, resten av alle magiske skapninger og andre verdener rett og slett bli glemt og slutte å eksistere. Altså bare gjennom troen på at det finnes magi og eventyrskapninger, kan de eksistere. Ofelias mor prøver i et fortvilet forsøk å dra henne ut av fantasiverdenen ved å si "det finnes ikke magi, ikke for meg ikke for deg". Også hushjelpen til kaptein Vidal innrømmer at hun ikke lenger tror på magiske skapninger, men som barn trodde hun på alskens vesener. Dette er noe som går igjen i en rekke eventyr, som for eksempel Robin Hood, hvor feene holdt på å dø når barn ikke lenger trodde på dem.

 

Filmen Plas Labyrint representere et annet type eventyr, til tross for at den følger komposisjonene til eventyr generelt. Eventyret er avkledd og viser verden slik den er, uten å pakke den inn med sukkersøte fraser og klisjer.

 

 

Kilder

http://www.filmweb.no/kino/article104510.ece

http://www.vg.no/film/film.php?id=8165

http://julianwalkeryoga.gaia.com/blog/2007/5/
myth_fairy_tale_and_psyche_in_pans_labyrinth

http://no.wikipedia.org/wiki/Pan_(mytologi)

http://en.wikipedia.org/wiki/Faun

http://www.icelady.no/magiskeurter/mandrake.htm

http://movies.about.com/od/panslabyrinth/a/pansgt122206.htm

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst