Lommepenger eller lærdom?

Skal elever ta seg jobb etter skoletid?
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.04.15

Flere og flere av dagens ungdommer tar seg nå jobb etter skoletid. Det er noen som har små jobber mens andre har fast lønn og arbeidstid. Når en har jobb etter skoletid , følger det både positive og negative sider med det. Men hva er egentlig årsaken til at ungdom tar seg jobb ? jeg tror først og fremst at det er for å ha mer penger. Det materialistiske presset øker. Med det materialistiske presset mener jeg for eksempel hvis den nye Nokia - telefonen endelig er kommet i butikken så må jeg bare ha den.

 

En av grunnene til at ungdom jobber ,er at de vil føler seg pengesterke , noe som igjen fører til økt behov. Jeg tror at nesten alle ungdommer synes at de har for lite kontanter. Men hvorfor det? Jo, i dagens kapitalistiske verden er det lett å føle at målet med livet består i få mest mulig verdier. Presset skapes flittig av media ; blant annet reklame. Blant ungdom er det særlig fokusert på å ha de ” rette klærne”. Det er da ungdommen tiltrekkes av fast betaling. Fast inntekt gir ungdommen mer selvstendighet da kjenner de seg mer uavhengige av sine foreldre. I tillegg til at ungdommen får styrket sin kapital får de også med seg lærdom og erfaringer i arbeidslivet. De får jo også sjansen til å eksperimentere i ulike yrker. Det kan igjen føre til vesentlige valg seinere i arbeidslivet. Arbeidserfaring er jo noe som telles når du skal søke læreplass eller fast yrke.

 

Ikke all ungdom sløser bort pengene sine. Det er jo noen som tenker langsiktig. Det vil si at de sparer videre til skolegang noe som igjen vil vise at de slipper å ha så digert studie lån. Noen sparer også til sitt eget husvære. Her er det jo mange goder. En forbindelse til en bank er jo meget viktig å ha. En lærer å benytte egne kontanter, noe som vil vise seg å være anvendelig seinere i livet. Om det er en harmonisk balanse mellom arbeidssituasjonen og skolearbeidet , avhenger kun av elevenes tilpassingsevner og hvor langt de er kommet i sosialiseringsprosessen. Det er ganske mange ungdommer som sliter med dette. En av hovedgrunnene er nok tid. Det er ofte at elever sliter på skolen på grunn av at de ikke har greid å gå gjennom dagens leksjoner. Eller at de ikke har fått forberedt seg. Slike elever kan som regel få god samvittighet på grunn av en jobb; da har de en grunn for at leksjonene ikke er gjort. Dette er en unnskyldning som bærer der og da, men de får svi for det seinere. Det er nok noen av lærerne som kjøper disse unnskyldningene som for eksempel ”jeg hadde ikke tid til å gjøre leksene fordi jeg arbeida sen vakt i hele går”.

 

Jeg tror at arbeid kan stjele fritid og sist men ikke minst konsentrasjonen om skolegang. Min personlige mening er at skolearbeidet bør alltid komme i første rekke , når en har gjort det, kan resten av tiden brukes på ulike fritids foretak somheter. Som for eksempel til å opparbeide nye krefter, tilbringe tid sammen med kjæreste eller venner, dra på sjøen og seile eller dykke ; mulighetene er mange. Jeg tror det er avgjørende å finne en god og jevn ballanse mellom skole og fritid, dette for å øke trivselen og innsatsen på skolen og i andre sammenhenger. Det er også utrolig lett å bruke penger men det er et evig problem tjene dem inn att. Det er for eksempel veldig vanskelig når en vet at en har penger på kortet og ikke bruke dem. En bør derfor strukturer seg selv og aldri bruke eller kjøpe mer en det man har råd til.

 

Jeg synes ikke penger er synonymt med lykke, men i dagens samfunn tror jeg faktisk at det er ugjennomførlig å oppnå lykke uten penger.

 

Det kan jo være meget positivt at ungdom får seg jobb etter skoletid. Det er et veldig stort ansvar , mange unge klarer å opprettholde effektiviteten med hensyn til skolearbeidet samt lekser , samtidig som en arbeider. Der også mange unge som lager ”ris til sin egen bak” ved å ta seg arbeid De gjør det dårlig på skolen og henger etter.

 

Jeg mener at det er opptil hver enkelt person om de skal arbeide etter skoletid eller ikke. Hvis en har overskudd og kapasitet til det så byr det kun på fordeler.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst