Kvinnesyn islam

null
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2022.06.05
Tema

Det er ikke unormalt å høre om muslimer som behandler kvinner dårlig, for eksempel «de muslimene, de undertrykker kvinnene» eller «det kan ikke være lett å være kvinne og muslim». Jeg hører også at kvinner som snakker om hvor bra det er å være muslim og kvinner som konverter til Islam. Vet ikke disse kvinnene hva som er bra for dem, eller er det kanskje er det ikke like, ile å være en kvinnelig islamist. I denne teksten skal vi fordype oss i kvinnesynet i islam og om det virkelig er bare er svart og hvit eller om det er litt grå der.

Islam er verdens andre største religion med hele 1,7 milliarder tilhengere. I hovedsak er islam basert på Allahs(gud) åpenbaring for Muhammed, dette gjorde Muhammed til en profet. En tilhenger av islam kalles for en muslim. I Europa er islamisme nå blitt den nest største praktiserte religionen. Innenfor islams historie sies det at det stammer helt tilbake til Adam, som de sier var det første menneske i på jorden, islam mener også at Adam var den første profeten. Muslimene tror at Adam var en flere profeter, også skjent som Allahs sendebud. Ideen var at disse sendebudene skulle spre budskapet om hvordan de skulle ta vare på Allahs skaperverk, til alle islamister. Dette skulle profetene gjøre vær gang menneskes budskap ble glemt eller forandret for å lage en fordel for seg selv. Adam og hans sønn Ismael bygde de huset til gud altså mekka, som skulle være åpent og tilgjengelig for alle.

Lovene om hva kvinner skal ha på seg uttrykker tydelig kjønnsrollene’. Det er uenighet om hva som er riktig kvinnelig antrekk. Noen føler at det kreves full dekning altså burka, mens andre mener at hårdekning er passelig. Slør og belegg har blitt mer populært de siste årene. Økt bevissthet om islam forklarer dette. Kvinner må dekke seg i henhold til to koranskrifter. "Profet, instruer dine koner og døtre og de troende damene om å ta på seg kappene sine," står det i Sura 33:59. Kvinner er forbudt å "vise sin utsmykning" til andre menn enn sine slektninger og de som er "utenfor seksuell lyst" i Sura 24:30-31. (det vil si menn hun ikke kan gifte seg med). 

 

Antrekkskoden er på plass for å hindre henne i å tiltrekke mannens oppmerksomhet. Det er kvinnens jobb å sørge for at han ikke blir lokket av kvinner; det er ikke mannen sitt ansvar å sørge for at han ikke blir lokket av kvinner. Forventningen om at kvinner dekker til anses som en naturlig konsekvens av kjønnsforskjeller. Ifølge ha dithen er en kvinnes seksuelle kraft størst, når en manns viljestyrke er minst. Et annet argument er at gode muslimske kvinner ville bli anerkjent snarere enn hånet. Bortsett fra å klage, begrenser islam mann-kvinnelig forbindelse. Intersex interaksjoner er strengt forbudt. Det mest alvorlige er Purda-systemet er dette, systemet er all sosial omgang med det motsatte kjønn forbudt, Som et resultat blir kvinner utestengt fra arbeidsstyrken.

Ordet hijab for mange i Europa kan bli sett på rene symbolet for kvinneundertrykkelse i islam. Originalt stammer ordet hijab fra koraen og hadde betydningen atskillelse, etter som til hadde passert skiftet meningen til selve ordet, og nå mener ordet kvinnens påkledning. Selve hijaben kommer fra god stund før muslimsk tid, og på starten av 1900-tallet ble sløret brukt som en status symbol, av de rike for å vise sin superioritet og skille seg ut. I lands bygden ble hijab nesten aldri brukt, nå i etter tid har hijab blitt brukt som et symbol mot Vesterli påvirkning. Det er viktig å se også på de religiøse grunnene til at kvinner velger å ha på seg hijab. Mange muslimske kvinner sier at de tvert imot har blitt tvunget til å bruke hijab, men i stedet ønsket de det selv bruke hijab. Da Frankrike bannlyste hijab på barneskoler, kom det med mye kontrovers, denne kontroversen kom ikke bare fra muslimske, men men og så en

 stor andel kvinner.

Pakistanske Themrise Khan mener at det er fult mulig og være en god muslim selv om man ikke følger forbudene prikk for prikk. I stedet mener Themrise at det viktigste for å være en gud muslim er å leve etter islam sine verdinormer gjennom riktig levesett, men ikke gjennom hvor man klær seg, spisevaner eller tale. Leila Ahmed (motstander av hijab) mener at atskillelses reglene er gjald bare profeten og hans koner, hun mener at de reglene vi bruker nå til dags er en ren misforståelse. Hun mente at grunner til atskillelses reglen stammer av før i tiden da kvinner ble trakassert av motstandere av profeten og islamisme. Leila mener at disse reglene er irrelevante, og har blitt en fordreiing om hvordan reglene originalt var planlagt.

 

Kvinner som støtter hijab bruker ofte argument som at de opplever en ny type frihet basert på, at de ikke trenger å pynte eller bruke sminke. De føler at, med hijab kan en kvinne gå fritt, rundt i et samfunn uten å bli dømt for utseendet sitt. Tilhengere av hijab bruker også argument som, at bruken av tildekning, gir andre muligheter for kvinner, til å bli større del av samfunnet.  Akkurat som mannen, basert på at med hijab og tildekning blir de ikke verdsatt basert på utseende, men i stedet hvilke kvaliteter hun har. I min mening føler jeg at disse argumentene er et tegn på undertrykkelse, for eksempel at en kvinne føler at hun må dekke seg for å ha muligheten til å bli anerkjent for hennes kvaliteter. At kvinner må dekke sin kropp bare så de ikke blir trakassert for å ikke bruke sminke eller utsende deres, er jo et klart tegn på undertrykkelse. 

Feminister innenfor religionen islam, mener at Muhammed var en forkjemper for kvinner sine rettigheter, og likestilling. Ofte i forskjellige tekster kan han bli framstilt som en person som lyttet til kvinner problemer, og hva de ønsket. I livet til Muhammed hadde kvinner en stor rolle, så stor at han hadde 9 koner, og de fungerte som rådgiveren hans. Det er en populær mening mellom feminister i islam (religionen) at de reglene Muhammad fikk, var for å gjøre både menn og kvinner likestilte, og dette skape kaos og uro blant en stor andel menn blant annet menn i høyere status. Dette menes at reglene Muhammed fikk har senere blitt tolket på en  seksist måte, imot like stilling. Noen feminister mener at det skal bli en igjen tolkning av koranen, for å finne ut hva profeten faktisk mente.

I konklusjon, tenker jeg at på flere måter er islamisme i Norge ukjent og fremmed for oss. Det er mange ting innenfor den religionen jeg kommer nok aldri til å forstå, men jeg respekter religionen. Jeg tenker at muslimske plagg kan bli både bli sett på som undertrykkende og friende, så når land enten påbyr bruken eller fjerner bruken totalt, er begge kvinneundertrykkelse. Det kan også være tilfelle om kvinner som bærer hijab kan også få vanskelig å få studieplass eller arbeid. Alle disse tingene er bare eksempler kvinneundertrykkelse på diverse steder. Det er viktig å ikke dømme noen bare basert på deres religion eller om de velger å ha plagg på hode. Der imot når det bryter med menneskerettigheter, er det jo en selvfølge at dette er ikke akseptabelt. I menneskerettighetserklæringen artikkel 16 ledd 1 sies det: "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning".

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst