Kristningsprosessen av Norge

Essay om overgangen fra hedendømme til kristendom. Karakter 5+ , VK1
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.10.12

Skriv et essay der du reflekter over hva religionsskiftet fra norrøn mytologi til kristendommen har hatt å si for landet vårt. Lag overskrift selv.

 

Kristningsprosessen av Norge var ikke gjort over natten sånn som det endelig slaget på Stiklestad 1030. Slaget på Stiklestad var den endelig samlingen av Norge som et kristent rike. Faktisk så hadde Norge sakte, men sikkert gjennom århundre blitt kristnet. Nordiske handelsmenn og sjøfolk reiste som kjent rundt omkring i Europa, og på disse reisene plukket man med seg andre ting enn handelsvarer. Går man så langt tilbake i tid som til 600-tallet har man antydninger til at sjømenn begynte å plukke med seg religion tilbake til Norden, i form av skikker. Det var først på 700-tallet og utover at kristendommen kom snikende inn på Norge. Hovedsakelig fra England og men også fra middelshavsområder hvor det nordiske folket i perioder slo seg ned.

 

 Et av målene med kristendommen, er det at den skal nå ut til absolutt alle folk. Dette ble for eksempel gjort ved hjelp av misjonering ved bosetninger i England og Irland, hvor kristendommen sto veldig sterkt, men misjonærer kom også i kontakt med Vestlandet på 700- og 800-tallet. Funn av korsformende gravstøtter tyder jo på at kristendommen hadde infiltrert Vestlandet i denne tidsepoken. Misjoneringen var effektiv, og på 1000-tallet var det kun i midt-norge at motstanden ble opprettholdt slik at misjonering ikke fungerte. På pavens ordre ble opprørerne nedkjempet med vold og makt. Og slik ble Norge, kort fortalt, kristnet med sverd og blod 29. Juli 1030.

 

Med kristendommen kom også mindre og større forandringer. I denne oppgaven skal jeg forsøke og sammenlikne kristendommen og den norrøne mytologien. Først kan vi ta for oss mennesket i de aktuelle religionene.

 

I det norrøne samfunnet var trelledriften utbredt og bruken av friller var ikke mindre vanlig. Dessuten var det ikke uvanlig å sette syke eller invalide barn ut i skogen, slik at de ble mat for ulvene eller hva som enn ferdet i skogene. Med kristendommen ble samfunnsmoralen gradvis endret, bruken av slaver eller trelldrift, om du vil, ble forandret og dette ble forbudt. Hvert menneske skulle være fritt. Friller, eller gifte menns elskerinner ble strengt forbudt. Kroppen var i følge Bibelen en synd, nakenhet i det hele tatt var en synd. Sex-moralen ble til mange forargelse helt forandret, man skulle leve i sølibat til man var gift, noe som er stikk i strid med menneskers innstinkter. Og de misdannende ungene som tidligere ble satt i skogen, skulle nå ha rett til å leve. Likestillingen som var i det norrønske samfunnet glei skikkelig ut. Prestinnene som en gang var, ble forbudt, kun menn kunne utøve oppgavene en prest hadde. I Bibelen kan man også lese at en god kvinne skal underlegge seg mannen, som om mannen var bedre, større. Retten til skilsmisse ble innskrenket, for i følge Bibelen var ekteskapet hellig og bindende – det var ment å vare livet ut. En voldelig ektemann var ikke grunn nok til å skille seg. Kristendommen var totalitær, og kongen var øverste leder av landet og overhode i kirken. Nå i dag har jo heldigvis kristendommen blitt mer og mer sekulær, men så har man jo islam igjen, som tydeligvis har stagnert en plass i middelalderen.

 

For å opprettholde den nye troen trengte man redskaper. Kirker ble reist for å feire Gud og den Hellige sønn, samtidig trengte man prester som forkynte Guds ord og det som stod i bibelen. Presten var alltid en mann, for kvinner var jo underlegne skal man tro bibelen. Prestens budskap var klart; vær snill, lev etter bibelen og Guds ord og du er da sikret plass i himmelriket hvor alt er herlig og godt. Vær ulydig og du er garantert plass i dødsriket, hvor satan styrer deg med evig pine. I den senere tid, hvor jeg har vært tilstede på lokale kristen-samlinger har jeg lært at om du ber om tilgivelse, så er du likevel garantert en plass i det veldige himmelriket.

 

Kirken ble i de gamle dager finansiert av tvangsskatter og frivillige skatter, sånn som i dagens Norge. Jo mer penger kirken fikk inn, jo med fornøyd ble Gud og Jesus, pengene gikk så klart til prestene, biskopene og kongen. Gudene i de gamle dager ble tilfredsstilt ved at menneskene bragte fram gaver til offerstedet. Dette ble kalt å blote. Offergaver kunne være hester og griser. Offerprosessen foregikk slik at man første tømte blodet i et stort kar, og deretter skvettet de blodet fra dyrene på statuer av guden. Blodtørstige guder med andre ord, ikke så ulik Gud som er beskrevet i Det Gamle Testamentet. Kjøttet av dyrene ble spist, samtidig som de drakk mjød eller øl til. Når vikingene kjente rusen fra drikken, trodde de at de hadde fått gudelig krefter i kroppen. Den norønne gudetroen var polyteistisk, noe som betyr at man har flere guder. De mest respekterte gudene i det norrøne samfunnet var Odin og Tor. Odin var guden for krigere og høvdinger, men han var også mye mer enn en krigsgud som bare bragte de falne til Valhall. Han var også en veldig vis mann på grunn av hans visdomsbrønn, som jotnen Mime hadde gitt ham etter å ha tatt Odins ene øye som pant. Odin var også guden som red på den kjente åtte-fotede hesten Sleipner. Mens Odin var gudene for krigerne var Tor den mer allmennvennlige guden. Tor bekjempet gudenes og menneskenes fiender, nemlige jotnene som levde i Utgard. Torden og lyn forklares ved at vognen til Tor, som ble trukket av geiter buldret og gnistret over himmelen. Tor er guden som hadde den velkjente hammeren Mjølner til disposisjon. For å vise sin respekt til gudene gav menneskene ukedagene navn etter gudene. Tors dag er torsdag, mens Odins dag faller på en onsdag. Andre viktige guder var Njård og hans barn Frøy og Frøya.

 

Kristendommen er rake motsetningen til den norrøne troen, kristendommen er monoeistisk som betyr at det bare en èn gud. Man kan likevel trekke inn treenigheten og dyrkingen av helgenene, som kanskje tyder på hedendom(?), men kristendommen regnes allikevel som monoeistisk. I den norrøne verdenen var ikke gudene ufeilbarlige, de visste ikke alt, men det gjorde den kristne guden. Noen av hans egenskaper var at han var hellige, allmektig og altvitende. Gud i himmelen hadde makt til å gjøre alt, men det å redde barna i Beslan ble kanskje for meget.

 

Som nevnt tidligere ble samfunnsmoralen gradvis endret. Den kristne etikken bygger på det gamle og det nye testamentet. Gud gir oss rettesnorer på hva som er rett eller galt, man har for eksempel de ti bud, som sier at man ikke skal drepe og lyve, og man har lover for hva som skal skje med kvinner som blir voldtatt i byen, og til og med hva som skal skje med uldyige sønner. I begge disse tilfellene skal de dømmes til døden ved hjelp av steiner, mens de 10 bud sier at man ikke skal drepe.

 

Kulturen kristendommen medbragte lever fortsatt, vi har en rekke høytider som vi feirer, påske og pinsen for å nevne noen få. Tradisjonene rundt St. Hans og julen stammer opprinnelige fra norrønt av hvor de da feiret de norrøne gudene.. Kirken finansieres også den dag i dag på skattebetalerens regning, det samme gjør det omfattende misjonærbeidet i Afrika. Òg i Afrika er det en god del kriger som utkjempes grunnet religion, vi europere hadde selv en del kriger med religion som rot. Skal bli tragisk å se hvordan islam får utbre seg i framtiden, men det er en annen historie.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst