Hva er vitsen?...

Kristendom, rett religion?
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.09.22

Om du "tror" eller ikke, er et av det viktigste valgene man gjør her i livet. Alt rundt deg, din hverdagslige omgivelse påvirkes av det. Selvfølgelig er det avhengig av hvor mye du tror og hva slags religion du tror på.

 

I kristendommens hellige skrift, Bibelen, er det nedskrevet utrolig mange sitater. Kan vi følge alle? Det mener ikke jeg.

 

Hva er bibelen egentlig? Det er en samling bøker og brev skrevet av mennesker til mennesker. Den er ikke rett fra "Gud". Tekstene i bibelen er et utvalg av flere store verk, utvalget er også gjort av mennesker til mennesker. Tenk på alt som ikke ble tatt med, det kjenner vi ikke til. Hvordan visste de som gjorde utvalget at alt som står i bibelen var bra å ha med? Fordi de synes de?

 

Et av sitatene i boken er slik:

"Elsk deres finder, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre kinnet fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt , så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal dere, slik skal dere gjøre mot dem."

 

Hvis hele verdensbefolkningen hadde fulgt dette sitatet hadde det aldri blitt noen problemer. Men det har aldri skjedd og de kommer aldri til å skje. Derfor ser jeg ingen poeng i å bli frels, eller gå i kirka hver søndag.

 

Selvfølgelig, de som prøver å "omvende" folk må jo bare fortsette med det, men hva er vitsen? Du blir et bra menneske og kommer i himmelen da du en gang dør? Jeg mener, du kan jo være et godt menneske uten å være kristen.

 

Uansett om hele Norges befolkning, eller hele Europa ble frelst, hva hjelper det? Det finnes også andre folkegrupper på denne planeten som tror på en annen religion utenom kristendommen som ikke er villige til å fragi sin tro over natta.

 

Hva skjer så hvis hele jorda ble kristen, kommer Jesus tilbake? Hva skal han gjøre da? Han kommer til å kjede seg i hjel, vi er jo blitt gode mennesker. Er det meningen med livet i følge kristendommen?

 

Hvordan vet jeg personlig at kristendommen er den rette religionen for meg? Det vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke til noe annet, jeg er jo oppvokst med denne religionen.

 

Tenk hvis Norge trodde på Budismen for eksempel, eller hele verden for den saks skyld, hva hadde skjedd da?

 

Budismen er jo like bra som Kristendommen, eller er den det?

 

Har vi valgt å tro på Gud og bibelen fordi den har fordeler? Fordi Jesus kanskje levde, du kommer til himmelen når du dør eller at du får evig liv. Det blir som Frp når det er kommunevalg, "JA til billigere rusbrus!". Selvfølgelig vinner de da, etter som dagens ungdom er opptatt med drikking og festing.

 

Hvordan vi være sikre på at det som står i bibelen er sant? Hvem knytter Jesus med Gud? Det er det "forfatterne" som gjør. Kanskje Jesus aldri sa at han var guds eneborne sønn. De som gjorde utvalget ville kanskje det slik at det skulle bli mer realistisk, og flere ville tro på det de sa.

 

Kanskje Jesus var et gjenglemt romvesen fra en annen planet. Det var derfor han kunne gå på vannet, gjøre vann til vin og helbrede syke.

 

Mange ting i bibelen er jo helt på tryne. For eksempel: Adam og Eva fikk to sønner og ut ifra dette ble hele verdensbefolkningen til. Dette synes jeg virker ulogisk, da har egentlig alle på denne planeten oppstått ut ifra innavl. Jeg tipper vi får vårt friske blod fra ”Jesus-romvesener” som stopper innom en gang i blant uten å bli gjenglemt.

 

Jorda blir oversvømmet og de eneste overlevende menneskene er i en båt med masse dyr. Disse tingene er jo helt patetiske, har de dikta opp dette for å gjøre boka mer gøy for barna eller noe sånt? Bibelen hadde vært mye bedre uten.

 

Bibelen motsier seg selv også mange ganger. Det står skrevet "At du ikke skal slå i hjel" og "Du skal ikke ha andre guder enn meg". Dette fant jeg på nettet, det er hentet fra bibelen:

 

"12 Det kan hende at du hører noen si om en av de byene Herren din Gud gir deg å bo i, 13at ugudelige menn har trådt fram i folket og lokket innbyggerne med slike ord: «La oss gå bort og dyrke andre guder» - guder som dere ikke kjenner. 14Da skal du undersøke saken nøye, granske den og spørre deg for. Og viser det seg virkelig å være sant at noe så avskyelig har funnet sted hos deg, 15 skal du hogge ned innbyggerne i denne byen med sverd.

 

Både byen og alt som er i den, skal du slå med bann. Selv buskapen skal du hogge ned med sverd. Alt byttet som er tatt, skal du samle midt på torget. Så skal du brenne opp byen og hele byttet som et heloffer til Herren din Gud. Den skal ligge som en ruinhaug for alle tider og ikke bygges opp igjen. Ikke et grann av det som er bannlyst, må bli hengende ved din hånd. Så vil Herren oppgi sin brennende vrede og være barmhjertig mot deg. Og i sin barmhjertighet vil han gjøre deg tallrik, som han med ed lovte dine fedre, 18 så sant du adlyder ordet fra Herren din Gud og holder alle hans bud som jeg gir deg i dag, og gjør det som er rett i Herren din Guds øyne." 5. Mos 13:12-17

 

Dette betyr egentlig; drep alle "familiemedlemmene" dine (husk Adam og Eva) hvis de bytter religion. Du skal altså ikke drepe noen med nevene, men det er helt greit hvis du gjør det med et sverd. Tenk på alle menneskene som har mistet livet fordi noen tror at Kristendommen er den beste og riktige troen.

 

Ta alle korstogene til Israel for eksempel, noen drar tusenvis av kilometer fordi de vil ha en hellig by og de vil omvende de som ikke tror det samme som dem selv til kristne. Alle som ikke vil, blir slaktet ned. Slik var det jo også her da religionen kom hit til Norge.

 

Heldigvis er det ikke sånn lenger, man har jo misjonærer nå.

 

Misjonærene reiser ned til et fattig land langt inne i jungelen hvor de gir ut mat og bibler. Så lærer de innfødte med andre kulturer om Gud og Jesus. De innfødte som fra før av har urgamle religioner basert på natur og naturfenomener begynner å lovprise Gud fordi han sendte dem misjonærer med mat og medisiner. Enda en spennende kultur er ødelagt. Vi er tilbake til spørsmålet: Hva er vitsen? Hva er vitsen med å "omvende" eller kjøpe seg tilhengere av en religion? Kan man ikke tro hva man vil.

 

Jeg tror vi har blitt lurt til å tro vi ikke egentlig vet hva er. Kanskje bibelen og dagens kirke er basert på en stor bløff. Kanskje de utrolig glupe og smarte menneskene som gjorde utvalget til bibelen gjorde det slik da de ville tjene mest mulig penger på den. Kirkeskatt, avlat og alt det der. Bibelen er kanskje en av de tidligste formene for svindel.

 

Så kom jo Martin Luther og forandret det hele, boken gikk fra svindel til "virkelighet" og ingen fikk med seg at det var bløff.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst