Hva blir talemålet påvirket av?

Om hva mitt talemål blir påvirket av.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.10.17

Talemålet blir påvirket av mye i ditt liv. Det kan være det miljøet rundt deg, identiteten din, kulturen, tv, musikk og media. Det er mange eksempler på hvorfor noen snakker på den måten de snakker på.

 

Miljøet avgjør mye av ditt språk bruk. Miljøet avhenger også av dine venner og dine aktiviteter i fritiden. La oss si man har havnet i et miljø der det er mye bruk av slang. Det kan også ødelegge litt av den ”originale” norsken du snakker og blir blandet med engelske eller ord fra andre språk. Mitt talemål blir påvirket mye av miljøet rundt meg og folk jeg omgåes med.

 

Når jeg tenker på kulturen min, har ikke den så stor effekt på min talemål. Jeg er født og oppvokst i Norge så det har litt å si. Kulturen min har blitt blandet med den norske kulturen og når det kommer til talemålet hjemme er norsken mer brukt enn morsmålet mitt som er urdu. Det kan være vår familiens mindre bruk av morsmålet som blir blandet av norsk. Det er både en fordel og en ulempe. Fordelen er kanskje at vi lever i et land der vi må bruke norsk for å kommunisere med andre mennesker. Ulempen er når vi reiser tilbake til hjemlandet glemmer vi enkelte ord og for et veldig dårlig ordforhold.

 

Ungdomstiden har også stor påvirkningen på talemålet. La oss si fra 8 klasse til 10 klasse havner man i forkjellige miljøer, man får nye venner og man får litt annerledes oppfatning av ting. Nye ord som kanskje ikke er norske blir mye brukt og får en ny betydning. Det gjør at du synes det er kult og du blander det med norsken. Det er slang. Forkortelser og vridde ord. Det er her tv og musikk kommer inn. Disse eksemplene har stor innflytelse på talemålet. Man er i den alderen der alt virker inntresant og de ordene en kjendis bruker er kanskje kult og da blir det et ord alle andre begynner å bruke. Jeg kommer tilbake til akkurat detter her litt lenger ned i teksten, men først må man også tenke på hvor man bor.

 

Jeg bor i Oslo og blant ungdommen er Oslo delt i to deler, øst og vest. Talemålet mitt blir påvirket mye av den delen i Oslo jeg bor. Jeg er fra øst siden av Oslo. Her brukes det mye slang blant ungdommene. Det er her sosiolekt har en rolle. Storbyer som Oslo har ofte sosiolekter. Det kan man høre på enkelte mennesker. Hvordan de bruker ordene, om de sier hele ordet eller bare sier halve ordet. F.eks. : Røyken(vest) siggen(øst) og setninger som slutter mye på ”´a ” er også litt fra øst siden av Oslo. Dette reflekterer mye av min tilhørighet i Oslo og talemålet mitt.

 

Ikke nok med at mitt bo sted, kulturen min og ungdomstiden har vært med på å utvikle det norsk språket mitt, men tv, media og musikk har også bidratt med å utvikle språket mitt. Som jeg skrev litt lenger oppe i teksten at tv, musikk og media har en stor innflytelse på hvordan du snakker. For noen ungdommer er enkelte kjendiser en rollefigur. Så måten en kjendis snakker, ordene han/hun bruker og er på har en stor innvirkning. Det gjør at vi blander det med norsken. Jeg så ikke og ser heller opp til noen kjendiser. Jeg nevnte også musikk og media. Musikken spiller kanskje en mer sentral rolle i ungdoms livet. Jeg kan kalle meg selv en hip hop ” dude”. Hip hop er en slags kultur og er fra USA- New York. Den har en stor innflytelse nesten i hele landet. Det har i hvertfall påvirket min talemål. Hip hopen har endel slang jeg kan bruke i min tale mål noen ganger høres det kult ut og noen ganger blir det for mye av det som kommer fra ”gata”. Ord som chill´n og læxern som betyr å slappe av kan hende at jeg bruker endel. Hip hopens påvirkningen på min talemål er kanskje litt negativt fordi jeg glemmer mange ord og glemmer hvordan jeg skal snakke med mennesker som ikke har den type talemål. Det gjør ikke jeg nå lenger, men før så var det fort gjort å bruke slang når jeg snakket med voksne.

 

Etter hvert lærte jeg å snakke høflig. Det er min kultur og den norske kulturen som fikk den innflytelsen på min talemål. Man kan ikke bruke all slags talemål i alle sammenheng. Så talemålet jeg har nå er mer av den høflige typen. Jeg er fra en kultur der man bruker DE til en fremmed person og ikke DU som man gjør på norsk. I dag snakker jeg mer høflig og jeg snakker mer flytende norsk enn det jeg pleide å gjøre for 4 år siden. Venner jeg har hengt med har også hatt mye påvirkning på min talemål. Jeg har veldig mange norske venner. Det å ha norske venner hjelper mye med å forbedre språket. Jeg har lært mye av å ha norske venner.

 

Så talemålet blir påvirket av mye. Fra du er en barn til du vokser opp. Man forandrer måten man snakker på gjennom alderen. Talemålet mitt har forandret seg veldig mye i de siste 4 årene og jeg det er en positiv ting og den blir fortsatt påvirket av de eksemplene som jeg har gitt i teksten.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst