Hamlet - Et skuespill om hevn

Essay om Hamlet og hevn.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.11.01
Tema
Hamlet

Skuespillet ”Hamlet” ble skrevet på slutten av 1500-tallet og er skrevet av William Shakespear (1564-1616).

 

Boken handler om en ung prins som får sin far, kongen myrdet og deretter blir bedt om å drepe sin onkel, som også har giftet seg med hans mor. Det er et skuespill som er fult av død og rottenskap. I skuespillet møter du flere sentrale karakterer, noen av disse er Hamlet prins av Danmark, Gertrud dronning av Danmark og Hamlets mor, Claudius Danmarks nye konge og Hamlets onkel, Polonius hoffmarskalk far til Laertes og Ofelia, Horatio Hamlets trofaste venn og Fortinbras prins av Norge.

 

I dette tragedie fylte skuepillet blir vi kjent med unge Hamlet som er prins av Danmark. Gjennom skuespillets fem akter skjønner du fort at det her handler om en rekke hevngjerrige mennesker som livet sitt i bytte mot hevn og ofrer seg fullt og holdent til denne ene grunn.

 

Den første som blir et offer for hevnens press er Claudius. Claudius ser at hans bror kongen av Danmark som også er prins Hamlets far lever et liv med status og ære, han leder landet meget bra og har en flott kone. Claudius bestemmer seg da for å drepe kongen ved hjelp å helle gift i øret hans da han lå forsvarsløst og sov middag i hagen.

 

Etter å ha drept Danmarks konge så han at det ville føre til at prins Hamlet ble konge.

Dette kunne han ikke ha noe av og dermed var han nødt å gifte seg med dronning Gertrud. Bare to måneder etter Hamlets fars død giftet Claudius seg med Hamlets mor.

 

Da et gjenferd av den avdøde kongen viser seg for Hamlets venner bestemmer de seg for å fortelle dette til Hamlet. Da Hamlet møter gjenferdet av sin far blir han bedt om å myrde sin onkel, men uten at hans mor blir såret. Hamlet sier ja til å gjøre dette for sin far, men uten å vite hva han blir nødt til å betale for det.

 

For å ikke bli lagt så mye merke til bestemmer Hamlet seg for å spille gal. Dette fører til at flere av skuespillets karakterer prøver å finne ut hva som kan være grunnen til Hamlets plutselige sving i følelser og måte å være på. Mange mener at det må være hans fars død og hans mors altfor tidlige giftemål. Claudius begynner å tro at Hamlet kan ha fått snusen i hans handlinger og sender Polonius for å tyvlytte på Hamlets og hans mors fortrolige samtale. Da Hamlet merker at noen står bak en av gardinene stikker han rett og slett sverdet sitt inn i gardinen og dreper dermed Polonius. Dette fører til at enda en person i skuespillet Laertes sverger hevn over Hamlet.

 

For å finne ut om gjenferdet var hans far og ikke djevelen i forkledning bestemmer han seg for og få noen skuespillere til å spille et meget lignende skuespill for Claudius.

 

Mot slutten av skuespillet får Hamlet forklart sin mor om hva som har skjedd med hans far og Gertrud tror ham. Da Ofelia tar sitt eget liv nede ved elven, blir det for mye for Laertes hans hat mot Hamlet blir da for stort. Han og Claudius bestemmer seg for å arrangere en duel blant de to. Men det Hamlet ikke vet er at Laertes har gift på sitt sverd og Claudius et glass med gift som er beregnet på Hamlet. Men under duelen skjer det noe uventet. Gertrud tar glasset med gift og uten å vite om hva som er i det drikker hun av det. Da hun dør, og Laertes ligger dødende av skadene Hamlet har påført ham forteller han Hamlet hvem som sto bak giften. Hamlet som har blitt stukket av Laertes er også dødene. Og rett før han dør får han drept sin Onkel.

 

Hele skuespillet er fult av hevn, bare de forskjellige karakterene har forskjellige grunner for sine handlinger, andre bedre enn andre. Alle får også utrettet det som til slutt også ble deres dødsårsak. Det som er sikkert er at den som vant mest på hevnen og døde med litt av æren i behold er Hamlet. Han ikk utgjort sin fars siste ønske og uten å såre moren for mye. Fordi om han drepte mange og skapte mye ondskap på sin vei mot hevnen.

 

Laertes og Claudius derimot døde uten æren i behold siden de gikk inn i duellen med juks. Claudius var vel den største taperen av dem alle siden det var han som startet hele hevn prosessen og i tillegg ikke fikk gjort den ferdig.

 

Så min konklusjon må vel være det at hevngjerrighet aldri er noen bra egenskap og gi seg selv. Det er vel heller en noe du aldri bør bevege deg inn på, for det kan i verste fall være noe av det siste du noen gang gjør.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst