Fattigdom og nød

Om verden i dag.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.07.19

Vi er generasjonen som kunne utryddet mange sykdommer, sørge for at barn slipper å sulte og gjøre slutt på analfabetisme. Men vi lar det heller være. Samtidig som vi klager på bensinprisene og drikker flaskevann til 50 kroner. Så lever over 1 milliard mennesker i ekstrem fattigdom. 18 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer som kunne vært forebygget eller kurert.

 

Verdens 5-6 rikeste eier mer enn de 2 millioner fattigste til sammen. De flere hundre millionene med ungdommer som vokser opp uten utdannelse, jobb eller lønn. De vet hvordan vi i den vestlige verden lever. De vet at mens de må leve på 2 kroner dagen, så lever vi på 200 kroner dagen. Derfor vil de hit, men vi vil ikke ha dem her. Vi bruker mer penger på plastisk kirurgi i nord, enn på nødhjelp i sør. Vi bruker mer penger på våre kjæledyr enn på bistand til fattige land.

 

Hvert eneste minutt dør en kvinne som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel. 3,1 millioner barn dør før eller i løpet av sin første leveuke. 4,6 millioner barn dør før de fyller 5 år. I Tsjad mangler nærmere 70% av befolkningen rent drikkevann. I Burundi og Etiopia er nesten 50% av barna underernært. I Angola og Sierra Leone dør 30% av barna før de fyller 5 år. I land som Niger, Mali og Burkina Faso er cirka 90% av befolkningen analfabeter.

 

For 40 milliarder i året kan alle barn i verden få en grunnutdannelse. Det samme beløpet brukes på kosmetikk i USA. For 60 millioner kan alle mennesker i verden få rent drikkevann og gode sanitære forhold. Så mye blir brukt på iskrem i Europa hvert år. For 110 milliarder kan alle kvinner i hele verden få tilgang på prevensjon og fødselshjelp. Så mye brukes på parfyme i Europa og USA hvert år.

 

Meslinger dreper over 100 000 mennesker i året, selv om vaksiner har eksistert i mer enn 40 år. Diare og luftveisinfeksjoner dreper millioner av barn hvert år fordi de mangler rent drikkevann. Malaria dreper 900 000 barn i året, selv om det finnes effektiv medisin. Underernæring medvirker til over halvparten av kvinnedødeligheten i U-land. Hvert 3. sekund dør et barn under 5 år i et u-land.

 

I den islamske verden har demokratiske verdier hatt dårlige vekstvilkår. Bistand fra vesten har hatt en viss betydning for stabilisering av nye demokratier. På 1980-tallet levde ca 50% av verdens befolkning i diktaturstater. Nå er antallet nede i 30%.

 

Ingen av de arabiske landene i Midtøsten eller Nord-Afrika hører hjemme blant demokratiene. 5 av de 10 mest brutale diktaturene som finnes i dag er arabiske. Både Irak og Syria er i denne kategorien. Det er også Libya og Saudi-Arabia. Aldri har så mange mennesker bedret sin levestandard så mye som i den siste generasjon. Aldri har så mange levd i fred. Samtidig preges nyhetsbildet av krig, terror, ødeleggelser og ekstrem fattigdom. Vi lever i et historisk epokeskifte. Sovjetunionen oppgav sin samfunnsideologi og internasjonale posisjon som supermakt på en måte som ingen trodde var mulig.

 

USA har fått en militær overmakt som verden aldri har sett maken til. En bølge av demokratisering har gått over alle verdensdeler. Militære regimer og sosialistiske ettpartistater er avviklet.

 

Kan FN og regionale organer som EU skape en bedre verden? Finnes det løsninger på global oppvarming, fattigdom, organisert kriminalitet og AIDS. Fremtiden er usikker, men vi kan også skape en bedre verden. Historien gir ingen oppskrift på fred. Men den kan være et godt utgangspunkt for refleksjon.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst