Drøfting av skapelsesteorier

Problemstilling: Sammenligning av skapelsesteoriene med grunnlag i religion og vitenskap. Oppgave i RLE.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.11.24

Kreasjonismen begrunnes på en guddommelig kraft som skapte jorden og universet. Kreasjonistene mener at mennesker ikke utviklet seg fra en organisme. Den har sterke tilhengere blant konservative kristne og følger Bibelens skapelseshistorie. Kreasjonistene er kritisk til Evolusjonsteorien.

 

Evolusjonsteorien bygger på Charles Darwin. Hans teorier og vitenskapelige observasjoner ble skrevet ned i hans første bok ”Artenes opprinnelse ” fra 1859. Han sier at en evolusjon har gradvis funnet sted og artene er foranderlige. Nåtidens arter har utviklet seg fra en felles stamform og dette er vitenskapelig bevist, fordi arter kan dele seg i to.

 

Big Bang er den tredje forklaringen på hvordan livet og universet oppsto. Den innebærer at universet en gang for 13 milliarder år siden har vært på en størrelse med en appelsin. Plutselig har ”appelsinen” utvidet seg i stor fart og blitt til en eksplosjon uten lyd. Det oppsto nye stoffer og planeter ble dannet.

 

<bilde>

 

For en person som ikke er tilhenger av Kreasjonismen er det vanskelig å forstå og tro på dens eksistens. Det eneste grunnleggende dokumentet for denne teorien er det gamle testamentet. Flere tilhenger av kristendommen ser i dag et kompromiss mellom kreasjonisme og evolusjonsteorien. De mener at Gud skapte verden og at evolusjonen utviklet seg derfra.

 

Darwins Evolusjonsteori er klar vitenskaplig forankret. Forskere har i flere år brukt hans teorier som grunnlag av studier av naturlig seleksjon. Med naturlig seleksjon mente Darwin at de best tilpassede menneskene og dyrene i en gruppe eller en flokk har de beste mulighetene til å overleve. I løpet av flere generasjoner fører dette til en tilpassning av artene.

 

Big Bang er en relativ ny vitenskapelig teori. Den bygger på to utsagn, den fysikalske lov og de kosmologiske prinsipper. Disse brukes i dag som utgangspunkt for forskere til å teste Big Bang teorien.

 

Jeg er stor tilhenger av Big Bang teorien, fordi den høres mye mer ekte og logisk ut.

 

 

Kilder:

1. http://no.wikipedia.org/wiki/Kreasjonisme

2. http://no.wikipedia.org/wiki/Evolusjonsteori

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Religious_interpretations

4. The Economist, The World in 2009, Socking Science

5. Torhild’s Naturfags undervisning

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst