Det handler om respekt

Hvordan mennesker fra forskjellige kulturer skal kunne fungere bra sammen.
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.31

Det jeg tror er viktig å legge vekt på for at mennesker fra forskjellige kulturer skal kunne fungere bedre sammen er:

Som alle vet handler livet i stor grad om å vise respekt for medmennesker, gjensidighet og være positiv. Men det skal mer til en som så. Alle mennesker er redde for det ukjente så hvorfor ikke gjøre seg kjent med det ukjente. Da er det ingenting å vær redd for.

 

Man trenger jo ikke ha samme kultur, tro og meninger. Men det å klare respektere andres kultur tro og meninger. Det er det som skal til.

 

I Norge har vi vår kultur som er forskjellig fra mange andre kulturer. Det må vi bare respektere, for det er sånn det er, og sånn kommer det alltid til å være.

 

Men det er mange kulturer som vi i Norge ikke kan godta i vårt land, fordi det går imot norske lover. Det er en del kulturer som undertrykker kvinner, de blir steinet, tvangsgift og utsatt for andre grusomme ting, Norge kan rett og slett ikke godta den slags i Norges land. Grunnen til dette tror jeg er for Norge ikke hadde vært et bra land dersom den slags hendelser hadde vært lovlig.

 

Alle kulturer som er i Norge burde bli like høyt respektert så lenge det er innenfor Norges lover.

 

Dersom det er folk fra andre kulturer som ikke respekterer Norges lover, synes jeg de burde blitt sendt tilbake til det lande de opprinelig kommer fra. Uansett om det er et farlig land å bo i.

 

Norge er med og hjelper mange flyktninger fra mange forskjellige land. Vi burde hatt bedre tilbud til dem og heller tatt inn færre, for at det skal ha det best mulig, enn å ta inn alt for mange og la en stakkars familie sitte i et lite rom i flere måneder.

 

Men det er det omvendte også. Det er mange innvandrere, flyktninger som får mye mer penger og hjelp enn, en Norsk utføretrygdet. Det er fortsatt mange flyktninger som ikke er fornøyde med den hjelpen de får.

 

Jeg synes alle burde bli behandlet likt. Med like stor respekt uansett hud farge, kultur, tro eller meninger.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst