Et verdivalg?

Om valget 2005. Var det et verdivalg?

Karakter: 5-

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.12.13

Når vi ska se på verdispørsmål. valget 2005 må vi først vite forskjellen på verdispørsmål og interessespørsmål. Dette kan. enkelt tilfeller være vanskelig. bestemme

 

Verdispørsmål forbinder vi ofte med kristendommen og deres verdier og etiske spørsmål, de handler om normer, verdier og ideer. Du kan og si det handler mer om deg som person, saker og spørsmål som ikke angår økonomien. landet vil jeg si. Eksempler er kjønnsnøytrale ekteskap, skolepolitikk, forskning på ufødte liv, abort, og lignende lista er lang .

 

Interessespørsmål sier seg ganske mye selv, det er noe du er interessert i. Som skatt, de er ikke noe personlige, men handler om penger og alt det økonomiske. et samfunn. Eksempler, lavere bilavgift, lavere skatter, bygging av forskjellige bygg, og samferdsel.

 

Det er noen spørsmål som svever. en gråsone mellom interessespørsmål og verdispørsmål. Eksempel er mange miljøsaker som oljeboring. Barentshavet og bygging av gasskraftverk uten renseanlegg for Co2. Disse sakene ligger. gråsonen fordi det handler om at staten skal tjene penger på dette altså interesse. Det er verdispørsmål fordi vi ikke skal ødelegge naturen vi lever i, det er ikke riktig. Det er ikke ritig. ødelegge noe for. tjene penger, det går på våre egne normer.

 

Når vi nå er klar over forskjellen kan vi konsentrere oss om valget 2005. Var det mye fokus på verdispørsmål. valgkampen og. valget? Jeg vil si det vi hørte mye om gratis skolemat og bøker, valget mellom barnehage og kontantstøtta, forskning på ufødte liv og homofile ekteskap og om de skal få adoptere barn. Akkurat det siste her har det vært mye diskusjon om. valgkampen. Så jeg vil fokusere litt på om det skal være tillatt med kjønnsnøytrale ekteskap. Her er det jo helt klart et parti som er sterkt mot kjønnsnøytrale ekteskap og det er selvfølgelig Krf. Men hva med Høyre og Venstre som er et regjerings alternativ sammen med Krf. Jo både Høyre og Venstre er for kjønnsnøytrale ekteskap og da står jo Krf helt alene. denne saken, men dette er et kristent spørsmål og jeg tror aldri Krf ville gått med på. innføre dette vis de igjen kom. regjering. Mange mener at Dagfinn Høybråten leder. KRF blåst dette spørsmålet for mye opp og at det er en av grunnene til at de gjorde det så dårlig dette valget og gikk så mye ned siden sist valg.

 

De fleste partier har tatt standpunkt på dette spørsmålet, unntatt Senter Partiet .Derfor kan det nå se ut som vi nå med en rød-grønn regjering med Ap, Sp og Sv vil få innført kjønnsnøytrale ekteskap, fordi både Arbeider Partiet og Sv er for det. så da er det teoretisk sett flertall på stortinget for. få innført kjønnsnøytrale ekteskap.

 

Velgerene forventer at SV og Ap vil holde sine løfter og sørge for at homofile kan gifte seg. nå skal det sies at Aslaug Haga, leder for Sp har gått ut og sagt at hun er mot homofile ekteskap, men det tviles. at hun vil stå på sine krav.

 

Nå er jo valget avgjort og vi sitter med en Rød-grønn regjering bestående av Ap, SV og Sp som styrer landet, de er. flertall og trenger ikke støtte fra stortinget for. få gjennom saker. Hvor viktige disse verdispørsmålene har vært vil vise seg, men nå sitter de jo. forhandler og det vi vet er at mange verdier vil bli forandret med denne regjeringen. Dette gjelder som sagt kjønnsnøytrale ekteskap, oppmykning av bioteknologi loven som gjør at vi kan forske på befruktede og ubefruktede egg, det ser ut som om gavefradraget til frivillige organisasjoner forsvinner, det samme med valget mellom kontant støtta og barnehage. det vil bli mindre valgfrihet med den nye regjeringen, de vil bestemme mer.

 

Så konklusjonen er at. regjeringsforhandlingene vil det stå mellom interesse spørsmål, de er vel enige om verdispørsmålene.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst