Tolking av novellen "Fru M"

En tentamensoppgave. Tolking av Fru M, en novelle på kun en side. Kommentarer er bare bra:)
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.04.16
Tema
Alder

Jeg skal tolke en novelle av Kjell Askildsen. Novellen heter Fru M. Det er en veldig kort novelle på kun en side. Jeg vil tro at temaet i novellen er redsel for å bli gammel.

 

Handlingsreferat:

Novellen handler om en mann som bor alene i en leilighet. Fru M i hjørnebutikken er en av de få som fortsatt vet at han lever. Hun leverer matvarer og andre ting han trenger for å overleve på døren hans så han slipper å gå ut av leiligheten. De prater sjelden sammen, men en dag har han falt og kommer seg ikke opp igjen, derfor må han rope på henne og be om hjelp. Hun sier at de burde få han på sykehus, men det nekter han. Han har bestemt seg for at folk som kommer på sykehus i hans alder kommer ikke ut igjen. Fru M hjelper han derfor isteden og kommer innom og ser til han hver dag i en uke helt til han er bra igjen. Han takker henne for hjelpen og de snakker sammen en stund om faren hennes, stahet og gamlehjem. Novellen ender med at Fru M leser hånden hans og sier at han skulle vært død for lenge siden.

Fortelleren i novellen er en jeg-person. Dette gjør at vi får høre hans tanker og meninger om mennesker i novellen og andre ting som skjer. Jeg synes dette er en god måte å skrive på i og med at man føler at man får et forhold til jeg-personen.

 

Det første avsnittet av novellen er en slags innledning hvor jeg-personen forteller hvem fru M er og litt om seg selv. I neste avsnitt begynner han å fortelle en historie om noe som har hendt tidligere. Det er bare innledningen og det ene tilbakeblikket. Fortellingen har på en måte ikke noe høydepunkt, det er ingen spesiell konflikt eller hendelse. Fortellingen avsluttes ganske spesielt, den avsluttes med setningen ”Var det ikke det jeg tenkte, du skulle vært død for lenge siden.” Fru M smiler når hun sier dette, men det er litt vanskelig å tolke hva hun mener. Kanskje var det bare ett ”bevis” på den samtalen de hadde hatt like før, om at jeg-personen er sta og ikke vil gi slipp på livet.

 

Personskildring:

 

Fru M:

Fru M er en dame fra hjørnebutikken. Jeg vil tro at hun er ganske godt voksen, i og med at hennes far er død og han ble veldig gammel. Og man får også inntrykk av at hun driver hjørnebutikken noe som tilsier en viss alder. Han kaller henne også for Fru M, og man kaller vel ikke en ung dame for fru. Hun er veldig snill og omtenksom og bryr seg om jeg-personen. Hun kommer med varer to ganger i uken enda hun nesten ikke snakker med han. Hun har også god humor, noe jeg-personen setter pris på.

 

Jeg-personen:

Man får inntrykk av at han er veldig gammel, både fordi han ikke går ut av leiligheten sin, kanskje fordi han ikke er så god til beins og ikke klarer? Når han faller kommer han seg ikke opp på egenhånd. Og han er også redd for å komme på gamlehjem. Så man kan konstatere at jeg-personen er gammel. Han har ikke så mange venner, dette skjønner vi når han forteller at Fru M er en av de få som vet at han lever. Det virker heller ikke som om det er så mange som kommer inn i leiligheten hans på besøk. Han setter pris på mennesker med humor. Han er også veldig engstelig, han er engstelig for å komme på gamlehjem eller sykehus. Jeg-personen isolerer seg også veldig fra omverdenen, det er så vidt Fru M får komme inn. Kanskje det er fordi han er redd for å slippe folk innpå seg. Eller kanskje noe har skjedd i fortiden som gjør at han ikke stoler på andre mennesker.

 

Begge personene i novellen er statiske, det vil si at det forandrer seg eller utvikler seg ikke gjennom historien.

 

Miljøet skildres ikke stort i denne novellen. Vi vet at han bor i en leilighet og at han har en divan og ett bord ved sengen. Det er alt vi kan vite om hvordan ting ser ut rundt han.

 

Avslutning:

Jeg tror novellen handler om det å bli gammel og at man ikke skal være redd. De aller fleste gruer seg til å bli gammel og å måtte flytte ut av huset de har bodd i store deler av livet sitt. Alle gamle mennesker har ett stort ønske om å få dø i sitt eget hus akkurat som jeg-personen. Han vet kanskje at hans tid nærmer seg og han nekter derfor å gå ut av huset, for da er han helt sikker på at han kommer til få dø der. Novellen har også en undertone av at man skal ha håp og at man ikke skal gi opp. Fru M forteller jeg-personen at han skulle vært død for lenge siden. Men han har ikke gitt opp og vært veldig sta.

 

Kilde:

Regelark for analyse \ Tolking av novelle

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst