"Til hjertene" (G. Reiss-Andersen)

Diktanalyse av Gunnar Reiss-Andersens "Til hjertene" skrevet på VK2.

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.04.07

Til hjertene

 

Glem aldri henne

du aldri møtte, -

som kanskje møter

deg efter døden.

 

Glem aldri henne

som kanskje ventet

på å få møte

deg hele livet.

 

Glem aldri henne

som har din lengsel.

Glem aldri henne

for den du elsker.

 

Glem aldri henne

for hun alene

er det du elsker

i den du elsker.

<bilde>

 

 

Tolkning av diktet ”Til hjertene”

 

Diktet er skrevet av Gunnar Reiss-Andersen. Det er hentet i fra Kongesønnens bryllup (1926). Reiss-Andersens dikt forandret seg med tiden. Temaene han skriver om er; ensomhet og melankoli, fremmedfølelse, angst og isolasjon.

 

Forfatteren forteller diktet i tredjeperson. Han forteller om ”henne”, og oppfordrer leseren til aldri å glemme. Stemningen i diktet er følsom og var, samtidig som det vekker en nysgjerrighet om hvem/hva det er man aldri skal glemme. Hvem er ”henne”?

 

Allerede i overskriften er det et symbol. Jeg assosierer straks et hjerte som et symbol på kjærlighet. ”Til hjertene”, fortelleren snakker til alle hjerter som diktet berører.

 

Det er mye rytme i diktet. Diktet er bygget opp av fire strofer og alle strofene inneholder fire vers. I alle strofene er det trykksterke endelser med assonans. For eksempel i strofe to er det assonans i enden av vers en og tre, og i enden av vers to og fire. Det blir også rytme på grunn av gjentakelsene. Den første verselinjen blir gjentatt i hver strofe; ”Glem aldri henne”.

 

Den første strofen begynner med hans lengsel etter ”henne”. I den andre strofen er det hennes lengsel etter ham. Begge strofene er uttrykt med et lite ”kanskje”, ”Glem aldri henne som kanskje ventet på å møte deg hele livet”. Jeg tror dette ”kanskje” uttrykker det abstrakte i forholdet til ”henne”. Når man drømmer om den ideelle partner, begjærer naturligvis partneren deg tilbake.

 

I tredje strofen får man høre at han lengter etter ”henne”, og at man aldri skal glemme ”henne” for den man elsker. Jeg oversetter dette til at man aldri skal glemme troen på den store kjærligheten. I hverdagslivet kan det noen ganger være greit å ta frem ”drømmen om henne”. Dette kan kanskje gjøre det lettere å sette pris på den du har, i kjøtt og blod. I den siste strofen har man en konkret person, som han elsker. ”Henne” er ”det han elsker i den han elsker”. ”Henne” er både kjærligheten i forholdet og den perfekte kvinnen. Han har funnet mye av det han lengter etter, i den han elsker.

 

Ettersom jeg forstår, er temaet i diktet kjærlighet. Man har et indre bilde av det perfekte, av den perfekte partner. Budskapet er at man skal beholde drømmen om idealet, men samtidig leve i nuet og sette pris på det man har her og nå. Det kan være det nærmeste man kommer idealet.

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst