Strategi

Strategioppgave om en bedrift.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2013.01.15
1 Beskrivelse av bedriften

 

1.1 Bedriftsbeskrivelse

Aller trykk A/S er eid av Allersgruppen som har en årlig omsetning på over 4 mrd. Dkk. Aller Trykk A/S er et av landets tre mest lønnsomme trykkerier. De har kontorer i Nittedal og opererer også derfra. Aller Trykk A/S er tilgjengelige på hjemmesiden sin 24/7 for å ta imot bestillinger.


Bransjebeskrivelse

I 1991 skilte forlags- og trykkevirksomheten lag og Aller Trykk A/S ble etablert. Aller Trykk A/S trykker kjente navn som Autofil, Se og Hør, Topp, båtmagasinet og Henne som blir distribuert i hele landet. Aller Trykk A/S produserer tusenvis av tidsskrifter ukentlig som blir transportert via et velfungerende markedsapparat til butikker, bedrifter og til private konsumere.

 

1.2 Strategisk problemstilling

Hvordan kan kapasitetsmangelen til bedriften måles best?

 

1.3 Foreløpige strategiske alternativ

 

Navn

Kort beskrivelse

Utdypende vurdering

Nye lokaler i Arendal

Ekspandere ved å skaffe nye lokaler

Innkjøp av trykkutstyr, anskaffelse av større arealer og ansette flere kvalifiserte

Utførelse av ordre på sørlandet

Oppdatere teknologien (trykkmaskiner)

Selge det gamle utstyret og få inn det nye

Fokusere på nye kundebasen

Driften fortsetter å produsere i begge lokalene

Driften deler kundebasen pga lokalitet og demografi, distribusjonskostnaden reduserer ved å skaffe nye lokaler på sørlandet, dermed øker lønnsomheten gjennom høyere kostnadseffektivitet.


Nye lokaler i Arendal er et strategisk alternativ for å imøtekomme kapasiteten i sørlandet. Pga ekspanderingen skal AllerTrykk være mer i stand til å jobbe mot større kunderordrer i sørlandet.

 

Kapasiteten øker og dermed gir en bedre effekt på hvert kundeforhold, produktivitet øker og resulterer i mindre overtidsarbeid og mindre vedlikeholdskostnader. Dette medfører også med negative innvirkninger i form av store finansieringer som kan bli varige i lengden. Det er også en mulighet for at arendal lokalene ikke dekker nok kunder som kan resultere i at kostnadene blir lite variable og profitt tøffere og oppnå. Nye lokalene på Arendal skal øke produksjonen for så å sørge for at ordrene blir levert til riktig tid og transportert videre til rett sted.

 

Finansieringene blir ikke like enorme som risikoen i å kjøpe og drive nye lokaler fra Arendal. AllerTrykk blir nødt til å selge de gamle maskinene sine for billigere pris enn det de egentlig er verdt.Forandringer i kunde-basen er det mest lønnsomme alternativet i forhold til demografien. Konkurrentene i markedet kan oppnå høyere «economies of scale» om bedriften deres får de kundene som ikke blir ivaretatt av AllerTrykk pga for lavt markedsdekning og lite ressurser som ikke kan holde tritt med etterspørselen på markedet.

 

 

2 Målformulering

 

2.1 Misjon

 

2.2 Visjon

Visjonen er å kunne levere de største magasinene rundt i hele landet. En klar visjon gir bedriften et helhetlig bildet av hva som er fremtidsdrømmen. Bedriften har også en visjon om å holde på de gode gamle tradisjonene sine samtidig som de går gjennom en behagelig overgang videre mot et moderne og fremtidsrettet bransje med nøkellpersonell.

 

2.3 Forretningsidé
Aller Trykk AS er de største leverandørene av ukeblader og magasiner som er allmennkjente og blir lest av millioner av mennesker daglig rundt i Norge. Evnen til å ha tilskrekkelig ressurser for å produsere og levere trykksaker til rett tid og sted er positivt da Aller Trykk AS er eid av Allersgruppen. Det er ikke mye informasjon å finne på hjemmesiden, hvis en bedrift er interessert i å samarbeide med Aller Trykk AS så må de nesten ta kontakt via telefon eller mail, dette begrenser og utelukker potensielle fremtidig samarbeidspartnere.

 

2.4 Kjerneverdier
Aller Trykk AS har opplyst dette på hjemmesiden deres «Av arbeidet vårt har vi lært at kvalitet og troverdighet er det viktigste vi kan gi våre kunder - kunder som velger oss fordi vi sier ja når de trenger det som mest. Kunder som vet at vi leverer kvalitetsprodukter til riktig tid, riktig pris - og produsert etter strenge miljøkrav!»

Utifra dette forstår en at Aller Trykk AS har fokus på kundene sine, og setter dem veldig høyt. Lojalitet og tillit fra kunder er viktig for Aller Trykk AS. De har en streng miljø tiltak som omhandler det å produsere og resirkulere etter helstetilsynets reglementet.

 

2.5 Overordnet-mål

 

Øke den langsiktige verdien av bedriften

 

Gruppen velger dette som sitt overordnet mål fordi dette øker og maksimerer verdien for Aller Trykk AS og deres interessenter. Strategiske tilnærmingen og denne beslutningen skal resultere i at Aller Trykk AS og interessentene skal kunne være i stand til å kjenne på virkningene dette medfører i ettertid.

 

2.6 Resultatmål

 

Delmål 1: Øke og maksimer verdien for interessentene/stakeholders
Interessentene er de som har ressursene og makten, det er viktig for dem at de positive resultatene fremkommer.

 

Resultatmål 1: Avkastning på investering, prosent
Interessentene er opptatt av avkastningen som bedriften oppnår. Lettere å beregne og få til alternative finansieringer.

 

Delmål 2: Maksimere verdi for kunder
Tilfredshet, kundelojalitet og en god service-image er essensiel for Aller Trykk AS sine langesiktige utvikling.

 

Resultatmål 1: Pris, KR
Hvilken pris magasinene selges for i butikkene kommer til å påvirke hva produktets verdi for kunden blir. Aller Trykk AS vil ikke være det billigste alternativet på markedet men den mest attraktive.

 

Resultatmål 2: Leveringstid, i timer og minutter
Deadline levering fra trykkeriet er veldig viktig for Aller Trykk AS og kundene deres, dette hjelper også trykkeriet med å holde kostnadene nede samtidig som det viser kundene at Aller Trykk AS holder det de lover.

 

Delmål 3: Øke verdi for ansatte
Ved å tro på produktet de selger fra hjertet og jobbe med smil om munnen kan verdiskapning inspireres og oppnås

 

Resultatmål 1: Tilfredshet (Indeks, 1-100)

Enhver virksomhet, offentlig eller privat, må skape verdi for sine interessenter for å overleve i markedet. Innfris ikke dette kravet, vil ansatte eller kunder – i mange tilfeller begge - protestere, og organisasjonen må forbedre seg eller oppleve at andre instanser kan overta hele eller deler av virksomheten. Ledelsens utfordringer er å sikre klare strategier, skape motivasjon og engasjement blant sine ansatte og styre virksomheten mot de mål som er definert.

 

For å utvikle et harmonisk samarbeid er det viktig å forbedre arbeidsmiljøet aktivt og forbedre kompetanse blant ansatte. Lønn og sikkerhet på jobben er også av stor betydning da det øker verdien for ansatte

 

2.7 Målhierarki

 

Øke og maksimere den langsiktige verdien av selskapet.

   - Maksimere verdien for interessenter

       -- Avkastning på finansieringene (%)

   - Øke verdi for kunder

       -- Pris (Kr)

       -- Leveringstid (timer og minutter)

   - Øke verdi for ansatte

       -- Tilfredshet (Indeks, 1-100)

 

Beskrivelse av målhierarkiet

 

2.8 Vektlegging av resultatmål (ABDULLAH- plussa alt på 5)

 

C/B

Resultatmål

Vektlegging

 

Avkastning på investering

25

 

Leveringstid

20

 

Pris

17

 

Tilfredshet

14

 

Begrunnelse for kostnadene/godene

Første fasen av strategi prosessen er veldig viktig. Investeringene med høyest mulig avkastning er best for Aller Trykk AS, dette øker selvtilliten til investørene og inspirerer og motiverer dem til å finansiere enda mer. Andre fasen er å øke og maksimere produksjonen, som kan oppnås ved å holde de ansatte fornøyde og blide ved å aktivt forbedre arbeidsmiljøet. Ansatte trenger også riktig opplæring for å operere moderne maskineri og for å føle seg sikre på jobben de gjør.

 

Aller Trykk AS er opptatt av at produktene deres er av god kvalitet, kundene skal føle at de får mer verdi for pengene når de kjøper disse og for at forbrukerne skal kunne fort kjenne igjen produktene deres fra konkurrentene når de ligger i butikkene.

Prissettingen til Aller Trykk AS er etterspørselsorientert, det betyr at den er basert på hva man forventer at kunden er villig til å betale for den gitte varen. Prisen til Aller Trykk AS sine produkter skal ligge i samme pris klasse som konkurrentenes, setter man prisen «feil» så kan det virkelig gå galt for trykkeriet og muligens miste kunder som kunne blitt lojale. Deadline levering er en av sterke sidene til Aller Trykk AS, denne egenskapen skal føre kundene nærmere Aller Trykk AS og få dem til å stole mer på AT AS.


Kvalitet og produksjonen går hånd i hånd, dette kan oppnås og deadline kan holdes bare når ansatte er blide og har et godt arbeidsmiljø. Forbedre betingelser, sikkerhet på jobben og mer ansvar vil øke produksjonen betydelig mye. Læring og kompetanse til de som allerede er ansatte kan føre til at «eksperter» på visse områder ikke trengs å leies inn for å utføre forskjellige prosjekter og dermed får vi spart og kuttet ned på de ekstra lønn og honorar kostnadene. En ansatt som har vært der lenge og utviklet seg gjennom Aller Trykk AS skal være til en stor ressurs for bedriften og arbeidsmiljøet.

 

 

3 Strategianalysen

 

3.1 Innledning (analysen)

Problemstillingen for den strategiskeanalysen av Aller Trykk AS om handler; hvordan oppnå kapasitetsmangelen? Interne forhold vil bli utgangspunkt i analysen. Etter dette fokuserer analysen på eksterne forhold (forbrukerne og leverandørene). Mikroøkonomiske faktorer vil bli vesentlige. Forbrukerne og leverandørene er nestviktigst, for uten en sterk relasjon med ovennevnte kan ikke bedriften få lojale kunder og et støttenettverk av leverandører for et langsiktig og stabil samarbeid. Dette skal konkretiseres videre i S.W.O.T analysene som også blir en vesentlig del av oppgaven.

 

3.2 PESTEL (Makroanalyse)

 

3.2.1 Innledning (analysen)

Pestel analysen er den mest oversiktlige og informative alternativet for den tar hensyn til makro økonomiske, samfunnsmessige og politiske forhold. Politisk, samfunnsmessige og økonomiske faktorer er vesentlige for Aller Trykk AS.

3.2.2 Økonomiske forhold

 

3.2.3 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

 

3.2.4 Konklusjon i forhold til trusler og muligheter

 

3.3 Industrianalysen

<bilde>

 

 

3.3.1 Innledning til analysen

den foreløpige strategiske problemstillingen har ikke så mye til felles med hva en typisk industrianalyse prøver å løse, som er å gjøre en klynge av bedrifer i en nasjon, region eller et område mer konkurransedyktig. Etter vår oppfatning befinner ikke Nr1 Trykk seg i en slik klynge fordi geografiske avstander har redusert betydning på grunn av rotasjonstrykkerier godt fordelt og de lokale forholdene har liten påvirkning. Analysen vil imidlertid gi innsyn i enkelte bransjeforhold som berører bedriftens konkurransesituasjon.

 

3.3.2 Faktorforhold

Nødvendig arbeidskraft for daglig drift kan skaffes uten vanskeligheter enten det er på Gjøvik eller i Oslo. Kompetansen som kreves må læres bort i starten. Å flytte ansatte bør derfor ikke være nødvendig. Fysiske faktorer i form av areal og bygninger er i stort behov. Tilgang til finansielle ressurser er viktig ettersom trykkmaskinene, som er sentrale i produksjonen, er store investeringer.

 

3.3.3 Konkurranseforhold

Konkurransen mellom Nr. 1 Trykk og de nærmeste aktørene er sterk. Digitalmedia har til nå og vil fortsette å gjøre markedet mindre. Et stort prispress utøves hvor 'economies-of-scale' er nødvendig for å oppnå lønnsomhet. Produktivitetsendringer blir fort tatt nytte av. På kort sikt er situasjonen lite idéel, men vil i lengden øke bedriftens verdier.

 

3.3.4 Etterspørsel

det er for bedriftens egetbeste at kundene selv har makt til å påvirke og oppfordre til nye produkter. hvis denne kundegruppen er stor nok vil det senere komme andre kunder til gode, og sette bedriften i en posisjon som på lengre sikt vil skape mer verdi for begge parter.

 

Kunder, uansett aktør, har til felles at dem befinner seg i en omstruktureringsfase mht. til digitalmedia. Enkelte kunder som Finansavisen og Dagbladet kan beskrives som mer krevende enn de andre.

 

Siden det skjer gradvis må Nr 1 Trykk etterhvert forbedre produktet som tilbys og tilasse seg til et fundamentalt annerledes marked.

 

3.3.5 Relaterte og støttende bedrifter

for Nr 1 Trykk er leverandørene langt på vei de viktigste relaterte bedriftene, og sammen vi de dra gjensidig nytte av informasjons- og kunnskapsutveksling. Innsatsfaktorene de tilbyr er sentrale i driften og har mye å si for kostnadseffektiviteten. Siden tilgjengeligheten er god, uavhengig av sted, er det lite rom for leverandører å stille krav.

 

3.3.6 Tilfeldigheter og myndigheter

Oppdage tilfeldigheter som kan inntreffe er en tidskrevende aktivitet, som en i lengden vil dra lite nytte av. I dette tilfeller har det ikke latt seg gjøre å finne noen.

 

Nr 1 Trykk opererer i et fritt marked, hvor sansynligheten for økt regulering er liten og muligens ikke-eksisterende. Forbedret infrastruktur i form av transportnettverk er med høy sikkerhet som vil komme, gradvis. Det vil gjøre til at Nr 1 Trykk og de andre store aktørene kan betjene større geografiske områder enda lettere.

 

3.3.7 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og leverandører er like god på Gjøvik som i Oslo. Mange av konkurrentene vil være de samme. Det forventes at en utvidelse til Gjøvik vil bringe nye lokalkunder inn i kundebasen.

 

3.3.8 Konklusjon i forhold til trusler og muligheter

- Arbeidskraft ka anskaffes

- Bedriften opererer i et konkurransedyktig marked

- Krav til nytenkning fra kundene varierer

- Leverandører har lite makt å utøve

 

3.4 Konkurranseanalysen

<bilde>

 

I denne fasen skal vi forsøke å se på Nr. 1 Trykk's konkurranseevne og den konkurrentens konkurranseevne.

 

Det første vi skal forsøke å finne ut er at hva er det Nr 1 Trykk står for, hvilke verdier har Nr 1 Trykk, og hvor sterk er deres konkurrenter.

 

3.4.1 Identifisering av konkurransearenaen pr aktør

Innenfor et marked bestemmes forutsetningene for konkurranse av samspillet mellom de ulike konkurransekreftene. Her definerer vi konkurransearena som et marked hvor det er etterspørsel etter trykke saker og tilbud for trykke saker. Internett og digitalmedia oppfatter som substitutter.

 

Inntrengere

Det forventes ikke flere trykkerier i markedet, men markedet krymper seg mer og mer for trykkerier på grunn av digitalmedia. Da står man ovenfor både press fra andre trykkerier og digitalmedia. Foreksempel mange velger heller å bruke digitalmedia for å annonsere deres annonser.

 

Kunder

Våre kunder er først og fremst andre bedrifter, men hver og en av oss blir indirekte kunde av nr1trykk når vi kjøper Dagbladet og eller andre magasiner som blir trykket hos Nr1 Trykk.

Vår første prioritet er å gi best mulig produkt til våre bedriftskunder.

 

Leverandører

Vi fant ikke mye om leverandører på deres hjemmeside, men vi antar at deres store leverandører er de som leverer papirroller til aviser, blekk til adressering, strapp til å binde aviser med i en bunke og maskiner som blir brukt for å trykke og strappe aviser.

 

Rivaliserende bedrifter

Det er flere trykkerier som leverer aviser og reklamer rundt i hele landet. En av de største konkurrentene er Media trykk som blant annet trykker Aftenposten og vg. Konkurranseintensiteten er høy men vi må fortsatt tenke på de konkurrentene vi har.

 

Substitutter

Substitutter til nr1trykk er rett og slett digitalmedia. I nåtid har det blitt enda lettere å se på for eksempel nyheter fordi det har kommet smarte telefoner som er lettere og raskere å surfe på internett.

 

Off. og komplementære aktører

 

3.4.2 Identifisering av verdipotensialet

Konkurrenter

Det er flere små og store konkurrenter Nr1trykk som for eksempel Media trykk og Bryntrykkeri.

 

Den største konkurrenten er internett og digitalmedia. Det er dette som tar markedet fra nr1trykk, og som vil gjøre det vanskelig for Nr1trykk å vokse mer i framtiden.

 

Inntrengere

Det er stor sannsynlighet at konkurrentene våre (andre trykkerier) vil prøve å ta over våre kunder ved å tilby enda lavere priser og bedre servise. Dette på grunn av at markedet blir mindre og mindre. Man ser at trusselen er høy, og at det er mange potensielle inntrengere i markdet.

 

Substitutter

Substitutter er digitalmedia. De fleste ungdommene og litt eldre folk bruker enten sine smarte telefoner, og eller bærbar pc-er til å surfe på internett og se på nyheter og reklamer der istedenfor å kjøpe aviser i papirform. Dette betyr at jo eldre ungdommene blir jo mer vil det bli bruk av digitalmedia.

Man kan også se på andre trykkerier som har potensiale til å trykke samme type aviser og eller reklamer. Dette vil altså si at det er mange potensielle substitutter i markedet.

 

 

Kunder

Nr1trykkets kundemassen er bygget opp av to deler. Den er bedriftskunder, og det andre er private kunder som også kaller sluttkunder.

Man kan også si at sluttkunder deles inn i undergrupper der noen liker å lese Finansavisen mens andre liker å lese Romerikesblad. Det er litt forskjellig fra hvilken profesjon har de forskjellige mennesker.

Det er klart at bedriftskunder har større påvirkningskraft enn private kunder. Det er altså vanskelig for private kunder å forhandle med trykkeriet.

 

Leverandører

De viktigste leverandørene er de som kjører ut aviser og reklamer til bedrifter. Bedriftene har valgt de mest effektive leverandørene som leverer aviser og reklamer i tid. Å være presis er veldig viktig fordi noen av avisene blir sendt til utlandet. Leverandørene har en del å si fordi det er de som når til bedriftene vi trykker aviser og reklamer for. Det er viktig å ha bra kontakt med dem.

 

Offentlige og Komplementære aktører

 

3.4.3 Analyse av egen og andre aktørers posisjon

Konkurrenter

Vi er i en konkurransesituasjon der trykkeriene prøver alt mulig for å ta hverandres kunder. Først og fremst konkurrer man om de store og solide kundene som El-Kjøp, Lefdal og Dagbladet. Foreløpig er disse ordrene hos Nr 1Trykk. Det er viktig å gi bedre service enn de andre og tilby gunstige priser for å beholde kundene.

 

Inntrengere

Det er spesielt to hoved inntrengere i markedet. Det ene er Digital media som er veldig populært blant yngre folk. Det andre er andre trykkerier som prøver å gi best mulig servis for å trekke til seg mest mulig kunder.

 

Substitutter

Digital media utgjør en høy trussel mot mulighetene for Nr 1 Trykk i å lykkes i markedet på sikt.

 

Kunder

Nr 1 Trykk har fornøyde kunder rundt i landet, men må jobbe for å forbedre relasjonen ved å være effektivt og servisinnstilt.

 

Leverandører

Nr 1 Trykk har bra relasjoner med sine leverandører. Noen av råvare leverandørene har aksjer i selskapet som gjør at bedriftens posisjon blir enda sterkere i markedet med tanke på leverandører.

 

3.4.4 Vurdering av trusler og muligheter.

Konkurrenter

Trusler

Muligheter

Tiltak

Flere potensielle konkurrenter, for eksempel Media Trykk og Edda Trykk.

Konkurranseintensiteten er middels til høy, de kan bli høyere på grunn av digitale media.

 

Bedre service, økning i lønn for de ansatte, innkjøp av noen nye maskiner.

 

Inntrengere

Trusler

Muligheter

Tiltak

Noen potensielle inntrengere. Lavere risiko nå, men høyere trussel på sikt.

Jobbe for å konkurrere mot Digital media ved å gi bedre service, bra kvalitet på produktet og gunstige priser.

Jobbe for å konkurrere mot digitale media ved å gi bedre service, bra kvalitet på produktet og gunstige priser.

 

Substitutter

Trusler

Muligheter

Tiltak

Internett ses på som en potensiell substitutt.

Digital media kan være mer attraktiv blant folk på sikt.

Få folk til å lese nyheter i papiravis. Markedsføre en del for det.

 

Kunder

Trusler

Muligheter

Tiltak

Bedrifter har høyere forhandlingsmakt enn sluttkunder.

Sluttkunden har lavere forhandlingsmakt.

Det er viktig at nr1trykk har gode relasjoner og godt samarbeid med sine bedrifts kunder først og fremst.

 

3.4.5 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

Vi vurderer at det er nesten ingen faktorer i konkurranseanalyse som utelukker noen av de strategiske handlingsalternativene. Men for eksempel man kan tenke på om det er verdt å investere så mye i et nytt trykkeri dersom digital media vil ta over mer og mer.

 

3.4.6 Konklusjon i forhold til trusler og muligheter

Lav trussel i nå tid, men høy trussel fra mulige inntrengere. Internett anser vi for å ha høy forhandlingsmakt. Konkurranse intensiteten er høy, men Nr 1 Trykk har sterk posisjon i markedet. Bedriftskunder har høyere makt enn sluttkunden.

 

3.5 Interessentanalysen

 

3.5.1 Innledning til analysen

Hensikten med å gjennomføre interessentanalysen er å få en oversikt over de viktigste interessentene i Nr 1 Trykk og hvordan de sannsynligvis vil forholde seg til den strategiske beslutningen. De mest sentrale interessentene for Nr 1 Trykk er ansatte, eiere, leverandørene og kunder.

 

Interessent

Interesse

Kort vurdering (Påvirkningskraft / for eller mot)

Ansatte

Mindre belastning

Sterk påvirkningskraft

Utdypende vurdering

Den viktigste ressursen i Nr1trykk er ansatter, og de vil alltid ha den avgjørende betydningen for et godt resultat. Ansatter er ikke fornøyd med dagens situasjon i Nr1trykk, siden det påfører mye ekstra belasting på dem i form av overtids arbeid og tid på å fikse\reparere maskiner. Ansatter har midlertid påpekt at bedriften kanskje skal droppe mindre lønnsomme ordre eller skaffe seg nye maskiner og flere ansatter for å løse dagens kapasitets mangelen. Ansatter i Nr1trykk kan påvirke bedriftens ytelse i storgrad og dersom bedriften fortsetter som idag , kan det bety at noen ansatte slutter og bedriften får en dårlig omtale i trykkmarket.

 

 

Interessent

Interesse

Kort vurdering (Påvirkningskraft / for eller mot)

Eiere

Høy avkastning

Sterk påvirkningskraft

Utdypende vurdering

Eiere er de viktigste interessenter for Nr1trykk fra ekstern gruppen. De vil naturlig nok ønske god avkastning på sine investeringer og vil maksimere verdien for Nr1 trykk på langsikt. Høy og effektiv produksjon er også absolutt av stor betydning for å levere gode resultater fra eiersperspektiv. Forsinkelser på å leveringstid påfører bedriften store kostnader og

eierne ønsker å løse kapasitet problemet snarest mulig med en god strategisk plan. Eierne i Nr1trykk har sterk påvirkningskraft og stor makt til å foreta en beslutning.

 

Interessent

Interesse

Kort vurdering (Påvirkningskraft / for eller mot)

Kundene

Lav pris og leveringstid

Middels påvirkningskraft. Negative til utvidelse planen til Gjøvik.

Utdypende vurdering

Kunder er dernest viktigste eksterne interessentgruppen fordi det tross alt er de som sørger for penger i kassa. Til nå kunder er ganske fornøyd med Nr1trykk tjenester og produkter siden Nr1Trykk står for produksjonen av store aviser i Norge som Finansavisen, Klassekampen, Vårt Land og den nylig Dagbladet. Hovedgrunnen bak fornøyde kunder er at Nr1 trykk har alltid holdt sitt ord om god kvalitet, konkurannse dyktig priser og rask levering av trykksaker. For å beholde sitt posisjon og nåværende omtale i markedet trenger Nr1 trykk å øke sitt kapasitet. Fortsettelse på problemet kan føre til negative resultater som igjen kan føre til misfornøyde kunder og påfølgende økonomisk tap.

 

Interessent

Interesse

Kort vurdering (Påvirkningskraft / for eller mot)

Leverandørene

Flere oppdrag

Liten påvirkningskraft. Positive til utvidelse planen til Gjøvik.

Utdypende vurdering

Leverandørene til Nr1 trykk er positive til utvidelse planen til Gjøvik. De ønsker å støtte opp denne plannen slik at de kan være underleverandør til de nye oppdragene som er ventet på gjøvik. Leverandørene har en veldig svak påvirkningskraft.

 

3.5.2 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

Eierne uttrykker seg positiv for en god strategisk investeringplan med mål om å generere trygt, stødig tilbake og dekke behovene til kunder. Ansatter er også positive til både utvidelse planen av bedriften til gjøvik eller dropping av mindre lønnsomme ordre. De kundene er imidlertid negative til bedriften utvidelse planen til gjøvik for at dettte alternative kan medføre at leveringstid på aviser øker siden de skal kjøres helt fra gjøvik til Oslo/Lillestrøm.

 

3.5.3 Konklusjon i forhold til trusler og muligheter

Eierne og ansatter har strek påvirkningskraft, men kunder har middels og leverandørene har svak påvirkningskraft.

 

3.6 Verdiskaping

Nr 1 Trykk selger et produkt som har blitt unikt konfigurert, og hva kunden ønsker må avgjøres før produksjonen kan igangsettes. De verdiskapende aktivitetene organiseres derfor som i et verdiverksted.

 

Verdiverksted

<bilde>

 

3.6.1 Aktiviteter

Problemsøking

Kunden opplyser om de nødvendige spesifikasjonene til avisen/magasinet og forventet varighet.

 

Problemløsing

Det utarbeides forslag til kontraktvilkår og pris utifra de gitte spesifikasjonene.

 

Valg

Kunden velger forslaget som er mest gunstig og avgjør om avtalen skal initieres.

 

Iverksetting

- Oppdraget innarbeides i den daglige driftsplanen.

- Media trykkes og distribueres til bestemte vilkår.

 

Oppfølging/Etterprøving

- Endringer i produktet, som volum, tilleggsmagasin eller størrelse.

- Dialog opprettholdes med kunde.

 

Organisasjon, ledelse og styring

Administrasjon og bearbeiding av forretningsstrategi.

 

Kompetanseledelse

- Organisere produksjonstimeplan

- Få til et godt resultat for kunden

 

Teknologiutvikling

- Intern tilpassning av produksjonsanlegget

- Optimalisering av produksjonsprosessen

 

Innkjøp

- Slitedeler som tilhører trykkmaskinene

- Papirroller og blekk

- Ulike former for emballasje

 

3.6.2 Kostnad

Aktivitet

Kostnad

Problemsøking

5

Problemløsing

5

Valg

5

Iverksetting

20

Oppfølging/Etterprøving

10

Organisasjon, ledelse og styring

5

Kompetanseledelse

10

Teknologiutvikling

10

Innkjøp

10

 

3.6.3 Verdi for kunden

Aktivitet

Verdi for kunden

Problemsøking

Middels

Problemløsing

Middels

Valg

Middels

Iverksetting

Høy

Oppfølging/Etterprøving

Høy

Organisasjon, ledelse og styring

Middels

Kompetanseledelse

Middels

Teknologiutvikling

Middels

Innkjøp

Høy

 

3.6.4 Drivere

Driver

Beskrivelse

K

V

Kapasitetsutnyttelse

Ettersom utstyret er kapitalkrevende i drift blir full utnyttelse av kapasiteten nødvendig for å klare å levere til en konkurransedyktig pris.

X

 

Kostnadskontroll

Nr 1 Trykk er kun obligert til å levere avtalt produkt. Noe mer enn det resulterer i unødvendige kostnader. Hvordan innsatsfaktorene benyttes vil imidlertid ha mer å si enn type oppdrag for god kostnadskontroll.

X

 

Læring

Flere av arbeidsoppgavene krever kompetanse som det ikke finnes relevant utdanning for. Bedriften må derfor starte å investere i ansatte ved å organisere formell opplæring. Med gode rutiner vil ansatte oppleve en videreutvikling og skape mer verdi for Nr 1 Trykk.

 

X

Sammensetning av kundemasse

Sammensetningen påvirker driften på flere måter. Kontraktene vil variere i hvor fordelaktige de er for bedriften, i form av varighet, risiko, lønnsomhet m.m. Å optimalisere kundemassen er en litt uorginal, men effektiv måte å oppnå høyere verdiskaping.

 

X

Skala

Driften innebærer høye faste kostnader og markedet er preget av et prispress. Å operere på en høyere skala vil derfor bidra til høyere verdiskaping.

X

 

 

3.6.5 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

De foreløpige handlingsalternativene vil skape verdi på ulike måter. En mindre men forbedret kundebase er gode nyheter for kostnadskontroll. Kapasiteten vil dermed utnyttes optimalt mtp. lønnsomhet.

 

Ved en oppgradering på Lillestrøm ønsker en skalafordeler, og det betyr også innkjøspbesparelser. Ofte må driften være kommet igang etter strukturelle endringer før en kan starte å utøve kostnadskontroll, men ved kun en oppgradering vil overgangen gå lettere enn en utvidelse til Gjøvik.

 

En utvidelse betyr et nytt produksjonsanlegg hvor nye faste kostnader medfølger. For å drive konkurransedyktig kreves et minimum av skala, men samtidig må kapasiteten fylles. Hver avdelig vil ha behov for en egen kompetanseledelse, og en intern læringsprosess. Flere av primæraktivitetene innebærer en kontinuerlig dialog med kunden. Det behøver derimot ikke bety så mye fordi nærkontakt har en lav korrelasjon med kundetilfredshet.

 

3.6.6 Konklusjon i forhold til styrker og svakheter

Muligheten til å hente mer verdi ut av kundebasen gjennom å forbedre den bringer bedriften fleksibilitet, som er en styrke. Anskaffelse av nye knder innebærer lav risiko for bedriften før de starter å bli lønnsomme - trinn 4: iverksetting - som er en styrke for bedriften. Investere i ansatte og organisere formell opplæring er nødvendig for at de skal skape verdiene som vanligvis kreves av ansatte. Siden Nr1 Trykk ikke har noe som ligner er dette en svakhet.

 

3.7 VRIO (ressursanalyse)

 

3.7.1 Innledning til analysen

Vi tar i bruk ressurs analyse for å identifisere ressurser virksomheten besitter og de som mangler eller kan utvikles mer eller kan utnyttes bedre.

 

3.7.2 Ressurstabell

Ressurs

Verdifull

Sjelden

Vanskelig å kopiere

Organisering

Ansattes kompetanse

Ja

Nei

Nei

Ja

Kundelojalitet

Ja

Nei

Nei

Ja

Produksjonsanlegg

Ja

Nei

Nei

Nei

Renommé

Ja

Ja

Ja

Ja

 

3.7.3 Verdifulle ressurser

Nr 1 trykk mest kostbar og viktigst ressur er produksjonsanlegget. Dette har kostet bedriften 180 millioner kroner. Et godt etablert renommé i likhet med produksjonsanlegget er også en meget viktig ressurs som skaper konkurransefortrinn for Nr 1 trykk. Gjennom godt omdømme har Nr 1 trykk opparbeidet seg gode relasjoner med kunder som vi anser et viktig ressurs for bedriften. En annen betydelig ressurs for Nr 1 trykk er summen av de kunnskaper og ferdigheter ansatter besitter.

 

3.7.4 Sjeldne ressurser

Vi anser Nr 1 trykk rennomé som en sjelden ressur, siden det er ikke mange trykkerier som har samme/likende omdømme i markedet. Det tok Nr 1 trykk lang tid å bygge opp godt renommé i trykk market og det har ført til at Nr 1 trykk har blitt leverandør av mange velkjente aviser. Vi vil ikke anse produksjonsanlegget som en sjelden ressur fordi samme anlegget brukes av andre trykkerier. Kompetanse til ansatter og kundelojalitet kan vi heller ikke klassifisere som unik ressurser siden mange andre trykkerier har egne gode posisjon i trykk markedet.

 

3.7.5 Vanskelig å kopiere

Med unntak av renommé anser vi ingen andre Nr1 trykk sine ressurer som er vanskelige å kopiere. Nr 1 trykk har bygget opp godt omtale i trykk markedet over lang tid ved å være best på å trykke og levere aviser i god kvailtet til rett tid. Det vil kreve lang tid og mange ressurser dersom en bedrift bestemmer seg for å kopiere denne ressursen av Nr 1 trykk.

 

3.7.6 Organisering

Etter vår vurdering med unntak av produksjonanlegget, Nr 1 trykk er organisert på en slik måte at at den kan trekke det fulle konkurransemessige potensialet ut av sine ressurser.

 

3.7.7 Vurdering av konkurransefortrinn

På grunnlag av godt renommé, ansattes kompetanse og kundelojalitet mener vi at Nr 1 trykk har sterk konkurransefortrinn i forhold til de fleste konkurrenter på lang sikt. Godt omtale i trykk markedet er svært viktig for bedriften for å beholde sin ledenede posisjon og dermed kapasitetsmangelen kan være stor fare med tanke på konkurransefortrinn hvis problemet fortsetter.

 

3.7.8 Vurderinger i forhold til strategiske alternativ

Vi konkluderer med at det er nesten ingen faktorer i konkurranse analysen som utelukker noen av de handlingsalternativene men som jeg har nevnt tidligere kan digitale medier ta over mer og mer av dagens marked og dermed vil det være unødvendig å investere i nye maskiner. Men som sagt er dette en oppfattelse.

 

3.7.9 Konklusjon i forhold til styrker og svakheter

Etablert renommé og de ansattes kompetanse er de to mest verdifulle ressursene for Nr 1 trykk på langsikt.

 

3.8 SWOT (oppsummering)

Styrker

Svakheter

 

 

Muligheter

Trusler

 

 

 

Konklusjon

 

3.9 Valg av strategiske alternativ

3.9.1 Innledning til analysen

 

3.9.2 Begrunnelse for valg av endelige strategiske alternativ

 

3.9.3 Endelige strategiske alternativ

Navn

Kort beskrivelse

Utdypende vurdering

 

 

4 Beslutningsanalysen

 

4.1 Beslutningstabell

Resultatmål

C/B

Vektlegging

Worst

Best

 

4.2 Anbefaling

 

 

5 Implementering

 

5.1 Implementeringsanbefaling

 

5.1.1 Innledning

 

5.1.2 Vektlegging, tidshorisont og prosess

 

5.1.3 Organisatoriske og individuelle hindringer

 

5.1.4 Omgivelsesrelaterte hindringer

 

5.1.5 Interessentmessige forhold

 

5.1.6 Oppfølging av resultatmål

 

5.1.7 Oppsummering

 

5.1.8 Konkret tiltaksplan

 

 

6 VEDLEGG

 

6.1 Analysekonklusjoner

6.1.1 Nyttefunksjon

 

6.1.2 Følsomhetsanalyse - vekter

 

6.1.3 Følsomhetsanalyse - skårer

 

6.1.4 Scenario

 

6.2 Litteraturliste

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst