Sammenligne kristendommen og islam

Oppgavebeskrivelse: • Alle skal sammenligne innenfor historisk bakgrunn og avgrense/spesifisere ved hjelp av en problemstilling • Du skal i tillegg velge to av følgende fagbegreper: virkelighetsoppfatning, menneskesyn, religiøs praksis
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.06.22
Tema

Historisk bakgrunn 

Når og hvor oppsto islam og kristendom og hvor er de utbredt i dag? 

Islam vokste fram på den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Mekka var på denne tiden en stor handelsby hvor det va mange polyteister, (folk som tilber flere guder). Muhammed, grunnleggeren av islam, ble født i Mekka og i måneden ramadan fikk han profetkallet sitt hvor engelen Gabriel snakket til han. Islam ble en stormakt i Midtøsten et par tiår etter Muhammeds død.

I dag er islam den nest største religionen etter kristendommen, det finnes nesten en milliard muslimer i verden. Mesteparten av muslimene er i Pakistan, Bangladesh, India, Malaysia og Indonesia. Afrika har islam som majoritetens religion og er det eneste kontinentet med islam som største religion. Islam har to hovedretninger, sunni (85%) og shia (10-15%).

I Europa er islam på 2. plass etter kristendommen på Top 10 religion lista. Dette kan forklares av innvandringen til Europa. Det er mellom 20-25 millioner muslimer i Vest-Europa og Ca. 600 000 muslimer i Skandinavia.

Kristendommen er verdens største religion med mer enn to milliarder kristne. Kristendommen oppstod 30 år evt hvor dagens Israel ligger. I Europa og Amerika er kristendommen den største religionen. Religionen er delt opp i forskjellige kirkeretninger med forskjellig praksis av religionen. Den katolske kirke er størst av disse retningene med halvparten av de kristne på teamet. De eldste kirkene er den katolske kirke, ortodokse kirke og de orientalske kirkene. Protestantiske kirker kom til på 1500-tallet, disse utviklet seg fra den katolske kirke men var uenig med noe av læren derfor startet de sin egen retning. 

Islam og kristendom er misjonerende religioner, de har misjonsorganisasjoner og jobber for å få flere medlemmer i «klubben». Kristendommen og islam er de religionene som vokser raskest nå. Selv om koranen er skrevet på arabisk og det er et sterkt verdsatt språk i islam er det bare 10% av muslimer som er arabere. 

Religiøs praksis 

Hva er synet på bønn i islam og kristendom og kva betydning har bønn i islam og kristendom. 

Bønnen er det viktigste rituelle uttrykket i islam. I bønnen skal de hengi seg til Gud. Det skal bes fem ganger til dagen, på bønneteppe i retning mot Mekka, her går det an å fikse seg et spesielt mekka kompass eller laste ned en app. Bønnen er obligatorisk for alle troende med unntak av barn, eldre, syke, reisende og kvinner med mensen. Den kan bes alene eller med andre.

Før hver bønn må den troende rense seg spirituelt, her vasker de fjeset og hendene opp til albuen, de tørker over hodet og vasker føttene opp til anklene. Etter seksuelt samleie, mensen og fødsel må det til en grundigere vask, her er det enklest å ta en dusj. Intensjonen om å bli spirituelt ren er viktig, noen sier rensende ting på arabisk for å få bedre effekt.

I bønnen vil det først være en salat som er en rituell bønn hvor de ber på arabisk, etterpå kan det gjøres en personlig bønn som ikke trenger å være på arabisk. Når den troende ber så beveger de seg i forskjellige posisjoner, de vises på bildet. Den viktigste bønnen er fredagsbønnen, menn er pliktet til å be i moskeen imens kvinner kan be hjemme og gjør som regel det. Imamen styrer fredagsbønnen.

Kristen bønn er ikke like planlagt som islamsk hvor det er bestemt at du skal be fem ganger til dagen. Kristne kan selvfølgelig be så mange ganger om de vil, men de bestemmer dette selv. De kan be i kirken sammen med resten av menigheten eller så kan de be alene. Det er ingen spesielle behov for å rengjøre seg spirituelt. 

Den troende velger hva de vil si i bønnen sin, enten de vil bruke en bibel bønn eller formulere en selv. Den er veldig «DIY».

Virkelighetsoppfatning

Hva er synet på engler i islam og i kristendom? 

Troen på engler står som den andre trosartikkelen i islam. Det er mange engler i islam, Allah har skapt hver eneste en og det er bare han som vet akkurat hvor mange det er. 

Englene er laget av lys, altså en type energi, og de har ingen fri vilje og er lydige til Allah, han gir dem hver sin oppgave. Englene har ikke behov for å drikke, spise og sove, ikke og de er aldri late og de blir aldri lei av å ære Gud. På denne måten blir forholdet mellom Gud og engel litt som forholdet til menneske og robot. 

De mest kjente englene er Gabriel, Mikael, Azreal og Israfel, noen muslimer ser på disse som erkeenglene. Disse englene har viktige oppgaver noen har mange tusen engler som jobber under seg. Englene kan ta menneskeform.

Gabriel (Jibril) er engelen som bragte koranen til Muhammed. Gud snakker ikke til profetene direkte, han bruker Gabriel som et talerør. Gabriel var da ansvarlig for å komme med åpenbaringen, som var koranen, i motsetning til kristendommen som hadde Jesus som deres åpenbaring.

Israfel (ble ikke nevnt i koranen) sin oppgave er å blåse i hornet på dommedagen, lyden dreper og ødelegger alt på jorden og i himmelen. Når han blåser for andre gang kommer alt til livet. Mohammed fortalte at Israfel har trompeten inntil leppene og er klar til å blåse enhver tid, når Allah gir orderen.

Mikael er ansvarlig for forsyningene på jorda. Han sin jobb er å skifte årstidene, skape regn, vind og andre naturhendelser. Han forsørger mennesker og dyr med mat.

Azrael henter sjelene til døde mennesker med ordre fra Allah. Han har tusenvis av engler som jobber under seg. 

I tillegg til disse fire spesielt kjente englene har hvert eneste mennesker to engler som sitter på hver sin skulder og teller gode og dårlige gjerninger, disse vil leses gjennom når personen blir brakt tilbake til livet på dommedagen.

Englene i kristendommen har fri vilje og kan sånn som menneskene velge mellom rett og galt. Derfor finnes det også falne engler i kristendommen, sånn som Satan og englene som valgte å følge han. I islam har de også en Satan, men han var aldri engel fordi de islamske englene har ikke fri vilje til å gjøre det Satan gjorde, i islam var han en jinn, de er laget av røykløs ild imens englene er lagd av lys. 

På grunn av denne frie viljen har de også egne personligheter, de kan kommunisere med hverandre og tenke og tilbe Gud. De kan ikke gifte seg eller ha barn. Englene ble skapt en etter en av Gud, i likhet med de islamske englene. Englene er sønner av Gud. De kristne englene får også oppgaver av den kristne Gud. 

Englene har større makt og flere evner enn menneskene. De får oppgaver av Gud, som kan gå ut på å våke over mennesker og annet, men det er ikke meningen at troende skal be til engler (selv om noen gjør dette), det er meningen å be direkte til Gud, en kan heller være takknemlig til han over englene.

I kristendommen er det en del mer avbildninger av engler enn det det er i islam. Englenes utseende endrer seg med kunsthistorien. F.eks. mange kjeruber ser ut som tykke små baby engler, når det faktisk var dem som voktet inngangen til Edens Hage da Eva og Adam ble «utvist». De er egentlig engler med høy rang som skal se ut som mannsskikkelser med to vinger.

Bibelen nevner navnet til disse englene Gabriel og Mikael, Rafael

Mikael er den sterkeste engelen, det var han som slost Djevelen ut av himmelen da han gjorde opprør.

Gabriel opptrer også i kristendommen som en budbringer, et samtaleledd mellom Gud og mennesket, han kom til Jomfru Maria og fortalte hun at hun kom til å føde Jesus, sønnen til Gud. 

Avslutning

Når og hvor oppsto islam og kristendom og hvor er de utbredt i dag? 

Islam kom på 600-tallet evt. på den arabiske halvøy. Kristendommen oppstod hvor dagens Israel ligger, 30 år evt. I dag er islam hovedreligionen i kontinentet Afrika, og er mest utbredt i Pakistan, Bangladesh, India, Malaysia og Indonesia. Kristendommen er hovedreligionen i Europa og Amerika, og er mest utbredt i Amerika.  

Hva er synet på bønn i islam og kristendom og kva betydning har bønn i islam og kristendom. 

I islam er bønn en obligatorisk handling for å prise og underkaste seg Gud. Den er formell og rituell med arabisk tale i begynnelsen og så en personlig bønn på slutten. I kristendommen blir det mer som en samtale mellom troende og Gud.

Hva er synet på engler i islam og i kristendom? 

I islam blir englene mer upersonlige, de er tjenerne til Allah akkurat som dem. Det finnes noen kjente engler som har viktige oppgaver fra Allah. Også i kristendommen har englene oppgaver fra Gud, men disse englene har fri vilje og kan da velge mellom rett og galt og det er mulig at de ikke lyder Gud, noe som er uhørt i islam.

 

Kilder:

Kvamme, O mfl. (2008). I samme verden(Utgave 2). Oslo: Cappelen Damm.

Kari V (2018)Islams historie. Lastet ned 09.12.18 fra https://snl.no/islams_historie

 

University of Nottingham (2016) Basic beliefs of islam – Angles Lastet ned 09.12.18 fra https://www.youtube.com/watch?v=d77En82EcpI

 

Ukjent. (Ukjent) Englene. Lastet ned 09.12.18 fra https://islamforbarn.wordpress.com/englene/

 

Web site Administrator. (Ukjent). The major angles and their duties. Lastet ned 09.12.18 fra https://questionsonislam.com/article/major-angels-and-their-duties

 

Ukjent. (Ukjent) Hva er engler?Lastet ned 09.12.18 fra https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/hva-er-engler/

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst