Sammendrag  av ironbridge- den industrielle revolusjon

sammendrag av ironbridge. karakter 6
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.01.10
Tema

Denne filmen forteller oss mye om ironbridge og den industrelle revolusjon . Ironbridge er en bro som står i storbritania . Filmen handler mye om hvor stor betydning Irionbridge fikk for hele verden , på måten den ble starten på den industrielle revolusjon.  

Ironbridge er den første broen som er laget av jern i hele verden. Broen står i storbritania i området ironbrigde som før ble kalt coalbrookdale. Området rundt iron brigde broen heter også iron bridge. Grunnen til at område ved ironbridge også ble kalt det samme, var fordi at folket var så stolte over broen de hadde fått. De bestemte seg derfor å kalle det ironbridge.Mange mener at produksjonen av jernbrua ble starten på den industrielle revolosjon. Den industrielle revolusjonen betyr kort sagt nye maskiner som erstatter eks muskelkraft. Det kom ofte nye oppfinnelser innenfor industrien. Dette førte etter hvert til bedre økonomi for store samfunn. Starten på produksjonen av nye produkter forandret også arbeidslivet. Foreksempel kunne man bruke produksjonen av jern til å lage utstyr som gjorde jordbruk enklere. Dette var en viktig utikling i den industruelle revolousjonen. 

Damplokomotivet gjordet det lettere for produksjon av forskjellige varer. Dette gikk fortere enn hest med kjerre, så det gikk bedre. Men lokomotivene gikk på masse trekull så den  ble til slutt dyr i drift. Etter hvert ble det vanskelig å få tak i trekull, for i skogene i Storbritannia ble mindre og mindre. Trekullet ble brukt til å smelte jernmalm. Folk prøvde derfor med stein. Men det gikk dårlig for steinkull inneholder svovel. Og svovel forurenser jernet og gjør det skjørt og ubrukelig. Men Jernverkseieren Abraham Darby klarte en gang å lage steinkull ut av mange forsøk. Han fant ut at hvis steinkullet først ble omdannet til koks, kunne det brukes isteden for trekull.

Abraham Darby levde i Coalbrookdale .Coalbrook Dale var bruket som sto for oppfinnelsen av dampmaskinen. I dag er det en turistby som er kjent for å være et historisk og som fødested for den industrielle revolusjon. Dette stedet brukes også som museum.

Nye oppfinnelser og metoder bidro til å doble jernproduksjonen til Storbritannia mellom 1788 og 1806. Dette førte til stor etterspørsel etter kull, og gruvedriften ble en enormt stor industri med mange arbeidsplasser.

Fra tidlig på 1700 tallet spilte dampkraften en rolle i industrien. Den første praktiske brukbare dampmaskinen ble laget av Thomas Newcomen i 1712. dampmaskinen ble først brukt til å pumpe vann ut av kullgruver. De britiske nyvinningene innenfor dampteknologi spredde seg ettervert til andre deler av europa. Marten triewald som jobbet med Thomas Newcomen bygde for eksempel den føste dampmaskinen i sverige i 1724 og startet damp perieoden i sverige.

Ironbridge får mye av æren for revolusjonen, men har ikke æren alene for starten på den industrielle revolusjonen, foreksempel så ble det bygget et hus i Yorkshire for arbeidere i 1779. Dette ble bygget samme år som ironbrigde. Bygget skulle tjene håndverkere og særlig ullveverne. I vevernes hus jobbet hele familien med veving for å få ekstrainntekt i tillegg til inntekten fra jordbruket. Det kom ofte nye oppfinnelser innenfor industrien. En industri som opplevde hva sånne oppfinnelser har å si for effektiviteten var tekstilindustrien. Maskiner som for eksempel Spinning Jenny, The power loom og the flying shuttle.

Alle de nye oppfinnelsene gjorde det mulig å spinne mange ganger mer effektivt enn tidligere. Nye metoder for veving gjorde klesproduksjonen mye raskere. Tidligere hadde spinningen og vevingen foregått i hjemmene til folk. Da jobbet hele familien med veving for å få ekstrainntekt i tillegg til inntekten fra jordbruket. Men med alle disse nye og dyre maskinene var det ikke lenger for folk å drive sånn. Det ble derfor bygd fabrikker som folk måtte dra til for å jobbe. Disse ble ofte bygd nær elver, fordi noen av maskinene var avhengige av vannkraft. På denne tiden var ludditter også vanlig. Luddittene var imot teknologiske endringer. De protesterte ofte ved å ødelegge tekstilmaskiner, mot endringene som fulgte den industrielle revolusjon og som truet jobbene deres.

På denne tiden var også Barnearbeid vanlig . De var billig i drift, og kunne gjøre jobber som voksne ikke kunne gjøre. Barn kom mye lettere under maskiner, og de kunne krype i gruveganger som bare var en halv meter høye. Allerede i fem- seks år alderen fikk barna jobbe i fabrikkene. De fikk ingen lønn men mat og husly. Barn fra barnehjem ble solgt som slaver til fabrikkene. De måtte jobbe i fabrikkene i minst sju år. 

Det historikerne i ettertid diskuterer er hvorfor den industrielle revolusjon kom når den gjorde og hvorfor den først og fremst kom i England. 

De fleste mener at det startet med jorbruket. På grunn av krigen England førte mot Napoleon, stoppet kornimporten fra fastlandet nesten helt opp samtidig som at befolkningen steg med nesten 50 %. Jordbruket i England var heller ikke effektive nok til å mette alle de sultne engelskmenn. For å gjøre jordbruket mer effektivt, innførte bøndene over hele England det vi i dag kaller vekseljordbruk. Nye maskiner kom også etter hvert og gjorde jordbruket lettere og raskere og mer effektivt. Overgangen fra brakkjordbruk til vekseljordbruk førte til større matproduksjon og derfor ble engelskmennene ledet mot bedre tider. Og på grunn av bedre tider kunne de som bodde i England ha råd til å mate flere barn og folketallet økte sakte men sikkert . videre ble etterspørselen etter produkter som kull, klær og lignende hverdagslige produkter større.

 Økonomien fikk som en følge av alt dette en stor vekst, og det økonomiske systemet som vi kjenner det i dag begynte å ta form.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst