Reklameanalyse - Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet

Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet har begge flotte reklamer og får gjennom disse frem viktige poeng om hva de står for.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.29

Annonsen for Statens vegvesen er ment for å advare folk mot ulykker som kan skje i trafikken. Gjennom reklamen vil de få folk til å vise mer ansvar. Dette gjør de ved å bruke eksempler fra virkeligheten, nemlig Kenneth, som selv har vært med i en alvorlig ulykke. De setter også fokus på dårlig bilbeltebruk på korte turer og i tettbygde strøk der de ser ut til å undervurdere farene ved å kjøre usikret i lav fart. Statens vegvesen har satt opp skilter for økt bilbeltebruk og skiltene kan man finne langs veiene i Norge.

 

Mediet annonsen er hentet fra, er fra en informasjonsbrosjyre. I annonsen vil jeg si at det er gutten som er den fiktive senderen og de som står bak produksjonen som er de reelle senderne. De ønsker å påvirke og spesielt informere. Målgruppen vil jeg si er rettet mot yngre mennesker. Spesielt nå til dags er det ekstremt viktig å huske bilbelte og å informere russen om det.

 

Layouten er ganske godt laget. Det fanger blikket ditt og du blir interessert i reklamen. Det er spesielt et bilde som dominerer, nemlig det store bildet av Kenneth. Dette bildet dekker omtrent halvparten av siden. Det er ment for å få opp øynene og det synes jeg de klarer ganske bra. Arret til Kenneth kommer også veldig godt frem. Helt nederst til høyre er det et lite bilde av en mann og en dame, der kvinnens hånd skal forestille et bilbelte. Dette synes jeg er et veldig bra bilde, der de får frem budskapet godt. Jeg får en følelse av at bilbeltet gir deg en viss trygghet og at den er din venn.

 

Teksten forteller meg at det er et mirakel at Kenneth klarte å overleve. De som har laget reklamen tror jeg vil få frem det at ikke alle har vært så heldig som Kenneth, men at sjansen for å overleve en bilulykke med bilbelte er større enn hvis du ikke bruker noen. Teksten får meg til å passe bedre på å bruke bilbelte neste gang jeg sitter i en bil. De bruker en del korte setninger og ordene gjør at budskapet kommer bedre frem.

 

Ansiktsuttrykket til Kenneth er ganske alvorlig, han virker ganske trist over hva som har skjedd. Vi danner oss et bilde i hodet og vi synes synd på han. Fargene som er blitt brukt er svart og hvitt som jeg synes passer bra. Det gjør det hele litt mer alvorlig og seriøst og budskapet kommer bedre frem gjennom det.

 

I teksten får vi vite litt om Kenneth. Vi får også vite gjennom han at det er viktig å bruke bilbelte og å vite litt om trafikken. Senderen prøver i reklamen å informere, påvirke, bruke saklig informasjon og ved å vekke oppmerksomhet ved å bruke et eksempel som Kenneth. Ordene inneholder en del minusord som vil si ord som ikke har noen positiv innvirkning på mottakeren f.eks skrudde, slengt og trengt. Dette gjør at følelsene og tankene mine tenker litt annerledes på saken enn hvis ordene hadde vært noe annet. Jeg får sterke assosiasjoner.

 

Reklamen for Sosial- og Helsedirektoratet er en annonse som vil informere om barn og ungdom når alkohol e.l. er med i bildet. Gjennom annonsen vil de få foreldre til å ta mer ansvar for barna sine. Annonsen er hentet fra et informasjonshefte. Kampanjen www.settegrenser.no bestod av tv-filmer, annonser, postkort og ei nettside med informasjon. Den reelle senderen i denne reklamen vil jeg si er personene bak produksjonen av reklamen, det er de som ønsker å påvirke og informere oss. Målgruppen for reklamen er tenåringsforeldre. Reklamen er til for å informere foreldre om aktuell informasjon og gode råd for barn og ungdom som begynner å prøve ut alkohol.

 

Layouten er bra. Reklamen ligner på en tegneserie som gjør at den blir humoristisk. Senderen vil gjennom annonsen få frem at det er viktig å sette grenser for barn og unge. Grensesetting. Annonsen viser at dette er bare en av mange problemer i samfunnet.

 

 Det mest dominerende elementet i annonsen er den store tegningen av en far som snakker til sin datter. Bildet dekker nesten hele siden. Den frustrerte faren spør datteren sin om hun har drukket mer enn den vinflasken hun fikk med seg. Han påstår at de skulle dele. Datteren svarer tilbake og spør faren om han tror ti stykker deler en flaske vin. Tegningen viser tydelig en krangel mellom far og datter. Nedenfor står det en liten tekst som forteller at folk kan gå inn på www.settegrenser.no for å finne gode råd og viktig informasjon om hvordan det er å være tenåringsforeldre. I annonsen er det også blitt brukt spørresetninger som for eksempel. Full tillit? Også når det er alkohol med i bildet?

 

Fargene som er blitt brukt er svart og hvitt og siden annonsen viser en tegneserie synes jeg dette passer bra.

 

Det viktigste som blir nevnt i teksten er det at man kan søke råd og få tak i informasjon og at det finnes hjelp. I teksten finnes det noen spørresetninger og ordene vin og alkohol blir nevnt noen få ganger.

 

Hvis vi tenker på layout synes jeg begge annonsene var ganske like. Bildene er de mest dominerende elementene i annonsene og begge to tar opp alvorlige situasjoner som kan skje i virkeligheten. De prøver begge å påvirke og informere. Det som skiller dem er ordene de har brukt. Annonsen fra Statens Vegvesen viser flere minusord enn annonsen fra Sosial og Helsedirektoratet. De begge har til felles at de ønsker å informere, hjelpe og å få folk til å ta ansvar for egne handlinger. Å sette grenser. Budskapet i annonsen fra Statens Vegvesen kommer bedre frem enn annonsen fra Helse og Sosialdirektoratet der det tar lengre tid å skjønne poenget. Etter min personlige mening likte jeg reklamen av Statens Vegvesen best. Den ga oss et innblikk i hvordan det kan ende hvis vi ikke bruker bilbelte. Ved bruken av Kenneth som den fiktive senderen fikk annonsen et løft. Det annonsene har til felles er at de begge spiller på følelser og bruker bilder.

 

Da jeg først så annonsen fra Sosial og Helsedirektoratet ble jeg med en gang ganske frustrert og lurte på om det virkelig er sånn i virkeligheten. Ikke bare det at en ung jente drikker alkohol, men også det at faren ga det til henne. Det viser hvor lite kunnskap vi har om oppdragelse. Vi må også legge merke til at annonsen fra Statens Vegvesen er bedre kjent enn den fra Sosial og Helsedirektoratet.

 

Holdningskampanjer som dette, mener jeg er svært viktig å informere om. Det gjør at vi får opp øynene. Det er viktig å bli informert og vi blir mer bevisst over saker og ting. Kampanjene har helt sikkert en god primær innvirkning på personer, noe som er dokumentert gjennom studier og prøver og utarbeidet av konsulenter som har studert dette emnet. Vi har alle sett slike holdningskampanjer og vi vet at de påvirker oss. Holdningskampanjer er til for å informere og advare. Hvis vi ikke hadde hatt noen, vet jeg ikke hvordan det ville ha gått.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst