Oppgaver til "Medea"

Svar på arbeidsoppgaver til den greske tragedien "Medea".
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.21
Tema
Medea

1)

a)  Historien om Medea begynner i Hellas i byen Iolkos i Tessalia ved foten av fjellet Pelion. Jason, sønn av Kong Aison, krevde tronen og for at han skulle få tronen måtte han hente det gyldne skinn. Dette skinnet fantes på øya Kolkis som lå til Svartehavet, og var bevokta av en stort udyr. På Kolkis var det Kong Aietes, faren til Medea, som regjerte. Han lovte Jason skinnet hvis han bestod alle prøvene/utfordringen han ville komme til å få. Medea som ble forelsket i Jason hjalp han med å bestå disse oppgaven han ble gitt. Da Jason hadde skinnet gikk han om bord i skipet og satte kursen hjemover. Om bord hadde han i tillegg med seg Medea og hennes lillebror. Kong Aietes fulgte etter i sitt skip for å få Medea og hennes lillebror til å vende tilbake igjen, men da drepte Medea sin bror og kastet liket, bit for bit, ut på sjøen. Tilbake i Iolkos hadde Pelias, Jasons onkel, drept Kong Aison og regjerte nå selv landet, dette førte til at Jason ikke fikk overta tronen likevell. For å hjelpe sin kjære brukte Medea sine tryllekunstner på Pelias slik at han led en ynkelig død. Dette førte til at de begge måtte flykte, og de rømte til Korint hvor bosatte seg der. I Korint, hvor denne tragedien finner plass, regjerte Kong Kreon. Denne tragedien begynner etter at Jason har sviktet sin kone og de to barna sine for å gifte seg med Kong Kreons datter.

 

b) Denne tragedien ble vist til grekerne slik at de kunne se hva som ikke lønnte seg å gjøre, når det gjaldt å trosse Gudene eller ta hevn. De kunne lære av Medeas og Jasons feil, og på den måten følge Gudenes vilje enda mer enn hva de alt gjorde. De fikk et innblikk i hvordan menneskets blinde lidenskap for hverandre kan føre til hat og død. Meningen med tragediene var å vise tilskuerene menneskets problemer i samfunnet, forholdet mann/kvinne, deres holdninger til innflyttere og alt det andre som var realistisk å ta opp i samfunnet på den tiden.

 

2)

a) Medea er en kvinne med sterke meninger og kraft nok til å gjennomføre det hun vil og mener er riktig. Hun har et sterkt ønske om å få ta hevn på Jason, så sterkt at det overgår hennes kjærlighet til barna. Hun dreper sine egne barn for å få alt som har en del av Jason i seg vekk, og for å slette det kjæreste Jason har. På denne måten dreper hun all forbindelse med Jason. Hun passer godt på at barna kommer opp til Gudene (sin slekt) hvor de begge kommer til å få det bedre. Hun kommer fra øya Kolkis som ligger ved Svartehavet, og ble med Jason til hans hjemland da han var på sin ”mannsprøve” der. Siden hun er en utlending og innflytter blir hun kalt en barbar. Hun har vært en alenemor siden Jason gikk fra henne til fordel for Kong Kreons datter. Hun er i slekt med Gudene og har derfor helt spesielle krefter som kan hjelpe henne å nå langt. Hun blir en selvstendig kvinne som står opp for seg selv og sine meninger. Hun gjør noe som de fleste kvinner ikke ville ha tørt, nemlig å si imot Kongen og andre menn, slik som kvinner i dag gjør. Dette gjør henne til en moderne kvinne i et gammelt samfunn. Hun forut for sin tid og tenker mer som menn gjør. Hun er psykisk ustabil i og med at hun gjør alt som står i hennes makt til å hevne seg på Jason. Det er ikke bare barna hun dreper, men også Kongens datter, Jasons fremtidige brud, og på grunn av sin datters død dør Kong Kreon også. Så alt i alt er hun med på at 4 personer som står Jason nær dør for å ødelegge det kjæreste Jason har. Hun er også veldig vakker blir det sagt av de rundt henne. Hun er den sterkeste av de to, og knekker sammen da Jason går fra henne. Hun har en amme og hovmester i sitt hjem som viser at hun er høyt oppe i samfunnet – høyere enn de andre borgerene i byen, men under kongefamilien.

 

b) Jason er sønn av Kong Aison som regjerte i Iolkos før han ble drept av sin bror. Han gifta seg med Medea, som han traff på øya Kolkis da han var på jakt etter det gylne skinn. Sammen har de 2 barn som bor hos Medea. Da de bosatte seg i Korint stakk Jason av for å gifte seg med Kong Kreons datter. Han er en maktsyk person og bruker Medea for å komme oppover i rekkene. Han er av natur stor og sterk, og gjør for det meste som Medea ber han om. Han påstår at barna er det kjæreste han eier, og at han skal be om at de får bo sammen med han på slottet. Om alt han sier er sant er det opp til hver og en å bestemme. Han bryter sin ed for en ”bedre” kone som er yngre og for mer makt. I og med at han er mann og at menn kunne gjøre ganske som de ville i samfunnet, utnytter han denne goden maksimalt.

 

c) Miljøet rundt dramaet har en ganske høy status. Både Medea og Jason er av kongelig ætt, og i tillegg er Medea i slekt med Gudene. På denne måten er det i de kongeliges samfunn tragedien holder plass. Gudene spiller en stor rolle i deres liv og de gjør hva de kan for å følge deres måte å leve på. Ved å gjøre Gudene tilfreds vil de få en høyere status i samfunnet, og ved døden.

 

3) Korets rolle i skuespillet er å fortelle tilskuerene hva samfunnet mener om det som skjer. De gir oss en objektiv versjon av det som skjer underveis i tragedien, og de prøver i tillegg å finne løsninger på de problemene som oppstår. Løsningene de finner er fornuftige og ikke i strid med Gudenes meninger, regler eller vilje. Strofene – for og imot – er brukt slik at tilskuerene skal få en objektiv mening av det hele. Tilskuerene får da opplysinger fra koret om at hovedpersonene ikke er onde, men de er menneskelige.

 

4) Hybris i dette stykket er Jason, og hvordan Gudene hjelper deres slekt (Medea) å ta hevn. Hevnen er at Medea dreper Jasons kommende kone, ”svigerfar” og deres to barn. Medea får dette gjort ved hjelp av Gudene. Siden det er Medea som ”gjør” det grusomme og ”trosser” Gudene og deres regler, som menneskene i samfunnet ville tro, skulle man tro at det var hun som begår Hybris. Grunnen til at det er Jason som begår Hybris er på grunn av at Medea er i gudeslekt, og at han går fra sine to barn og sin kone.

 

5) ”Tragedien skal løfte publikum utover hverdagen. De skal få en større åndelig

dimensjon”  - Aristoteles

Sitatet kan passe til Medea fordi vi får en åndelig dimensjon av alle Gudene som finner sted i tragedien. Vi får høre om dem i gjennom Medea, i og med at hun er i gudeslekt og får hjelp av dem til å ta hevn på Jason. Publikum får et innblikk av hvordan Gudene kan hjelpe dem å komme seg oppover i samfunnets rekker. Blir enkeltmennesket flinkere til å følge Gudene og deres vilje, har de lettere for å få mer makt. Tragedien viser tilskuerene hvordan de skal være/ikke være for å komme seg oppover i samfunnet ved hjelp av gudene. De skal få et bredere krets på hvordan å gjøre dette, hvordan å finne ut av hva de skal gjøre og ikke gjøre.

 

6)  Oppbygningen av Tragedien

Eksposisjon: Her har vi innledningen og vi blir kjent med konflikten i det hele. Først får vi høre at Jason drar ut på et oppdrag han har fått av faren for å få overta tronen. Underveis på dette oppdraget blir vi kjent med Kongsdatteren Medea, og deretter kommer konflikten inn i bilde. Medea forelsker seg i Jason à blir med han hjem til hans hjemland à de gifter seg og får to barn sammen à Jason går fra Medea for å gifte seg med Kong Kreons datter. Dette er det som lager hele konflikten for på grunn av alt dette som har hent vil Medea ta hevn på Jason siden han har gått fra henne for å få mer makt.

 

Periferien: Vendepunktet er det som kommer frem i denne delen av tragedien. Vendepunktet kan man si er når Medea blir landsforvist av Kong Kreon. Tragedien får en ”drastisk” vending siden Medea nå plutselig har fått tidspress på seg for å kunne ta hevn. Hun må bestemme seg raskt og sørge for å få det gjort før hun blir nødt til å forlate landet.

 

Katastrofen: Dette er høydepunktet i stykket. Medea dreper sine to barn, sender dem opp til sin slekt hos Gudene der de vil få det bedre, for å hevne seg på Jason men også for i slette all forbindelse med Jason. Medea får også hjelp av Gudene til å drepe Kong Kreon – få han til å begå selvmord – og hans datter. Dermed er katastrofen i full gang; Jason har mistet alt han har og det kjæreste han hadde, mens Medea på den andre siden har fått sin vilje og kan nå dra fra landet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst