"Nestekjærlighet som forbrytelse" av Anders Heger

Retorisk analyse av innlegget "Nestekjærlighet som forbrytelse" av Anders Heger publisert i Dagsavisen 10.12.11.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.03.01

Nestekjærlighet som forbrytelse er overskriften på dette innlegget. Dette innlegget ble publisert i Dagsavisen lørdag den 10. desember og er skrevet av Anders Heger. Det er skrevet som en kommentar rettet mot politikerne i Norge som befinner seg noenlunde bak mål. Mottakerne til Anders Heger er de som leser i Dagsavisen. Hvis man setter det hele i sammenheng virker det som mottakerne er de voksne siden kommentaren er skrevet i Dagsavisen, en avis hvor en større del av leserne er voksne, og en heller mindre del ungdom og barn. Nestekjærlighet som forbrytelse er overskriften på avissiden. Innlegget handler derimot ikke så mye om nestekjærlighet, men om moralen og holdningene som de norske politikerne kom med når de kommer med forslag om at å gi penger til uteliggere skal straffes med bøter.

 

Anders Heger stiller seg sterkt kritisk til hvordan politikerne tenker når de kom med lovforslaget som vil bøtelegge noen for å vise kjærlighet og omsorg. Gjennom teksten viser Anders sin skepsis til forslaget. Han reflekterer til bibelen og det å gi noe, kontra det at hver nordmann bruker i gjennomsnitt 10 000 kr per hode på julefeiringa. På toppen av det hele skal man da bli straffet for sin «gode gjerning» og ikke tenke mer på de som virkelig har det vondt. Regjeringa legger seg da opp i små detaljer enn heller å prøve å gjøre noe med nordmenns «kjøpe-bonanza» som handler om å sløse mest mulig penger. Anders etterlyser den kulturen som er oppretta i Norge og retter denne kulturen flere ganger mot FRP som er kjent for sine sterke holdninger. Kulturen som beskrives er basert på et samfunn hvor man kun tenker på seg selv og ikke viser noen form for nestekjærlighet. Han referer også til politikken som en onkel skrue skikkelse; grisk og uten tanke på andre.

 

I teksten av Anders Heger er patos godt brukt. Følelser for de svake i samfunnet brukes flittig og blir forsterket når Anders Heger velger å bruke bibelsitat. Bibelsitatet lyder slik: «For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Sitatet bringer fram medfølelsen i folk, gjør at man kan kjenne seg igjen i sitatet og viser at forfatteren appellerer gjennom patos. «Dét vil være et vakkert julebudskap: I vårt land slipper man billigere fra å stjele en tusenlapp enn fra å gi en femmer». Nok et budskap som spiller på medfølelse, men i mindre grad enn sitatet fra bibelen. Nesten gjennom hele innlegget spiller leseren på patos.

 

Logos er så klart representert i teksten. Teksten er ikke fiktiv og starter sine første linjer med logos. Der slår han fast fakta og henviser til logos. Argumentasjonen han viser til er at hvert eneste hode bruker 10 000 kroner i juletider, mens andre knapt klarer seg gjennom den kalde jula. Videre baserer argumentasjonen seg på politikken. Anders forteller videre om hvilket parti det var som kom med disse lovforslagene og argumenter med at deres syn på politikken til tider kan være fra all sans og sunn fornuft. Mest iøynefallende er det likevel når Anders Heger drar frem et sitat fra Donald, et sitat som argumenterer med hvor griske Frp framstår som. Det lyder slik: «I denne tid, med julefeiringen for døren, Hr. Skrue…» sa mannen og fant frem en penn, «… er det enda mer ønskelig enn ellers å gi et lite bidrag til de fattige og trengende, som lider meget vondt på denne årstiden. Tusenvis savner de mest grunnleggende livsnødvendigheter, hundretusener har hverken ly eller varme, Sir.» «Har man ikke fengsler? spurte Skrue.» Kort etterfulgt av dette følger Anders opp med å si «Det er som å høre Frp diskutere tiggerplagen. Denne argumentering har logos i seg men er ikke en direkte bevist påstand. Logos følger derfor hele teksten fra start til slutt men er ikke alltid like tydelig, med andre ord ligger argumentasjonen som en blanding av skjult og direkte gjennom hele innlegget.

 

En kan spørre seg selv hvor troverdig Anders er i denne saken. Han har regelmessige innlegg i Dagsavisen og trekker mange lesere til avisene. Gjennom hele kommentaren viser Anders sin side og hva han mener om saken. Noen kan derfor tvile på forfatterens troverdighet, men gjennom Anders lange tid i bladet kan man likevel sette han faglig høyt. Mediet Dagsavisen regnes som et nøytralt blad politisk sett, så en vil ikke sette deres kompetanse under tvil, tvert om. Kommentaren er bygd med en alvorlig start som viser hvor gal politikken kan være. Hoveddelen gir oss god innsikt og et breiere synspunkt utover i teksten. Blant annet kommer det fram flere aspekter enn hva starten av teksten gjorde. Hvor disse tankene kommer fra og ikke bare at det er Frp som har skylda, men også den generelle tankegangen. I avslutningen av denne kommentaren legger han igjen fokuset på Frp og går tilbake til det den originale debatten dreide seg om.

 

Min egen personlige meining av kommentaren er at det er riktig av Anders å ta opp dette. Slike tanker som omhandler egoisme på et så høyt plan er ikke bra for en demokratisk stat som Norge er, men på samme plan vil jeg også si at det er viktig å sette klare regler for Norge kan ikke la gatene flomme over av uteliggere. Reglene skal gå mellom at man skal hjelpe andre, men likevel er det viktig å hjelpe vårt eget land i å ikke få en overflytting til landet av minoriteter. For å summere opp mener jeg at det er viktig å opprettholde de demokratiske verdiene i Norge med å hjelpe andre, men likevel opprettholde vår nasjon gjennom en kontrollert integrerings politikk.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst