"Mauren" av Inger Hagerup

Diktanalyse av Inger Hagerups "Mauren".
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.10.09

«Mauren»
Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

 

«Mauren» er et dikt skrevet av Inger Hagerup i 1971 og er tatt ut av diktsamlingen «Så rart». «Mauren» er et dikt som retter en appell til leseren ved å vise medmenneskelighet og støtte.

 

Diktet viser til en liten maur som prøver å få kontakt med leseren. Mauren i diktet sammenligner seg selv og leseren ved at mauren stiller et spørsmål; «Er du større enn deg selv kanskje?». Dette gjør at leseren går fra å være passiv til aktiv, og leseren begynner å tenke. «Mauren» er et uformelt dikt uten rim eller fast rytme, og med bare én strofe og åtte verselinjer, som gjør dette til et modernistisk dikt. Diktet er muntlig skrevet, så det er lettlest og det passer til både store og små. «Mauren» går under skjønnlitterær fordi teksten er relativt kort, og derfor har hvert ord mye mening. I diktet er det brukt korte linjer, som gir meningsfulle pauser. Og ved at noen ord står alene på en linje, får det ordet ekstra mye oppmerksomhet. Det er brukt hverdagslig språk med enkle konkrete ord, og setningene er korte.

 

«Mauren» er et uformelt dikt med fri rytme. I diktet er det brukt virkemidler som metaforer, sammenligning, og personifisering.

 

Inger Hagerup har brukt korte linjer i diktet og ved at enkle ord står alene på linja, gir meningsfulle pauser og ordet som står alene får ekstra mye oppmerksomhet. Dikteren er synlig gjennom den lille mauren som snakker til leseren, og som taler direkte til leseren, som kalles «du», og diktet har en klar musikalitet.

 

Budskapet og moralen i diktet handler om at man må godta seg selv for den man er, og ikke late som man er noe man ikke er, fordi man kan ikke være mer enn det man allerede er. Vi er alle unike på hver vår måte, så man skal ikke snakke nedsettende om andre og tro at man er bedre enn dem. Et sentralt tema man kan knytte rundt dette diktet er mobbing. Tusenvis av mennesker blir mobbet hver dag, enten på grunn av rase, kjønn, interesser eller religion; Men diktet kan være til oppmuntring for mange, på grunn av det spesielle og oppmuntrende budskapet. Dagens media gir stadig ut nye skjønnhetsidealer. Enten skal man være tynnere, tykkere, ha plastisk kirurgi i leppene, brystene, og i det hele tatt; forandre den man er, for å «passe inn» i samfunnet. Og som en følgende konsekvens av dette – har mange vanskeligheter med å akseptere seg selv for den man egentlig er. At mennesker har vanskeligheter med å akseptere seg selv, er ikke rart i det hele tatt. Dagens samfunn går nesten ut på at man skal forandre seg selv til det ugjenkjennelige. I motsetning til dagens samfunn, appellerer diktet til leseren på en spesiell måte, som uttrykker en holdning som sier at «du er bra nok som du er».

 

Det mest karakteristiske ved diktet er hvordan Inger Hagerup sammenligner mauren med leseren, ved å stille spørsmål som griper den som leser. Diktet er veldig lite, med bare én strofe og åtte verselinjer, men ved hjelp av ulike virkemidler som metaforer, sammenlikning og personifisering får diktet flere betydninger. Man kan lese diktet på forskjellige plan; i barnehagen, på skolen og som voksen. Ved å lese mellom linjene, fant jeg ut at diktet har uendelige mange tema som kan knyttes rundt, men jeg synes mobbing er det temaet som er mest sentralt med tanke på dagens samfunn. «Mauren» oppmuntrer leseren med å si at man må godta seg selv for den man er, man kan faktisk ikke være større eller bedre enn det man er.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst