"Mannen som elsket Yngve" av Tore Renberg

Romananalyse av Tore Renbergs "Mannen som elsket Yngve".

Karakter: 5+ (VG1)

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.03.03

Mannen som elsket Yngve er skrevet av den norske forfatteren Tore Renberg. Tore er også manusforfatter for filmen ”Mannen som elsket Yngve” som er basert av hans egen roman. Han har også skrevet ”Charlotte Isabel Hansen” som vant Bokhandlerprisen og er en av flere Jarle Klepp bøkene.

 

”Mannen som elsket Yngve” handler om Jarle Klepp som er en gutt på 17 år. Han er midt i sine ungdomsår og virker litt usikker. Han føler han er det motsatte og har den kuleste stilen og kan det meste. Han bor med moren Sara og besøker sin alkoholiserte far under helgene. Jarle er medlem i en høyst oppegående, politisk trio bestående av bestevennene Helge og kjæresten Katrine. Plutselig dukker en ny gutt i klassen som heter Yngve og alt blir anderledes. Gjennom bokens historie ser man at Jarle forandrer seg. Han klipper håret, går på skøyter og spiller tennis. Alt han vanligvis ville vært imot. Lørdag 14. april er da Mathias Rust Band spiller sin debutskonsert som etterfølger en fest som forandret alt. På grunn av en stor tabbe får Jarle alle vennene sine mot seg. Dette ender med at Helge og Jarles gamle kjæreste Katrine blir sammen. Yngve forsvinner fra jordens overflate og kommer ikke tilbake før 13 år senere. Han treffer Yngve på en institusjon utenfor Stavanger og først da gjør han det han alltid har øsnket å gjøre og kysset Yngve.

 

Fortellermåte

Romanen er skrevet i jeg-person med en fast personal synsvinkel, altså en førstepersonsvinkel. Fortelleren er Jarle selv, en 30 åring som reflekterer tilbake på sitt liv som en 17 åring. Man merker at han er eldre og forteller om fortiden sin fordi han ordlegger seg på en mer modern måte enn en 17 åring normalt ville gjort. Romanen presenterer bare en personsvinkel. Det er kun Jarles opplevelser av hendelsene som blir fortalt. Man får ikke vennene til Jarle sine synspunkter, de blir ikke representert noe som ville gjort oss et større perspektiv og mer forståelse av enkelte hendelser. Boka er i kronologisk rekkefølge som blir brutt med flere tilbakeblikk som gjør det enklere for oss som leser å forstå handlingen. Et eksempel på dette er når Jarle presenterer sin bestevenn Helge (Renberg, 2006: side 15, linje 21). Boken er skrevet i fortid helt til siste kapittel da det skjer en forandring og blir til nåtid. Dette gjør at man på en måte møter Jarle og opplever resten av handlingen i nåtid. Slik ser man kontrasten mellom dagtidens og nåtidens Yngve. Det viser også sterkere at det er Jarle som forteller om fortiden sin.

 

Personkildring

Forfatteren bruker både indirekte og direkte for å beskrive personene. For det meste indirekte og blir beskrevet indirekte via synspunkter, politikk, handlinger og musikk. Eksmpel på direkte personkildring er når Jarle ser Ynvge for første gang: (Renberg, 2006: side 17, linje 3)”Han hadde fyldige lepper, kraftige, ikke kvinnelige, og en forsiktig framskutt, litt pikelig amorbue)

 

Jarle er en energisk person og virker litt usikker med seg selv. Han går gjennom en forandring i romanen. Det starter med at han blir en kopi av Helge. Først liker de samme musikksmak så starter Jarle å ha samme synspunkter og meninger. Dette er noe Jarle aldri legger merke til før Helge sier han er en kopi av han som er en av grunnene han reagerte så sterkt. Når Jarle er mer sammen med Yngve forandrer han seg, blir mer moden. Har mer åpent sinn for nye ting, han klipper håret og lytter på ny musikk.

 

Katrine er en bestemt person og tror på sitt. Hun virker mer forelsket av ideen i Jarle enn selve personen, elsker diskusjonene og debattene mellom dem. Katrine er en godtroende person som ikke forandrer seg under fortellingen. Når Jarle forandrer seg og modner blir Katrine mer opptatt av han og liker forandringene han gjør. Når Katrine finner ut at Jarle skjuler usikkerheten sin med å følge andres meninger blir forelskelsen snudd mot hat.

 

Helge er helt klart en bestemt person. Han har stor makt og innflytelse på omgivelsene fordi han har sin egen måte å argumentere på. Helge dyrket Jarle og påvirket det slik at Katrines forelskelse ble til hat. Når Helge finner ut at Jarle forandrer seg får han sjokk, men later som om han ikke bryr seg. Han er egentlig veldig mistenksom over endringene Jarle gjør og de ender vennskapet sitt med å sloss over Katrine.

 

Yngve blir framstilt som en merkelig person som går fra frisk til syk under fortellingen. Man merker at Yngve ikke er som alle andre når han forteller til Jarle at han liker å stirre på skyer i luften. (|||side tall side side|||). På slutten av romanen kommer det frem at Yngve lider av Schizofreni. Det gir en forklaring på de merklige tingene Yngve liker å gjøre, som å skikke timevis ut av vinduet på skyer og se hva de ligner på.

 

Komposisjon

Fortellingen er skrevet i in medias res, man hopper bare rett inn i historien. Etter bare å ha lest første side forstår man det er skrevet i nåtid og handlingen skjer i fortid. Tidsrekkefølgen går stort sett i kronologisk rekkefølge. Det finnes en del tilbakeblikk og frampek i boka. Helt på starten av boka er det et frampek der det står: (Renberg, 2006: side 16, linje 20) ”Om noen få sekunder skal livet mitt snus på hodet”. Jarle forteller også hvordan han møtte bestevennen sin Helge og hvordan han og Katrine ble kjærester.

 

Vendepunktet i romanen skjer når Jarle treffer Yngve for første gang. (Renberg, 2006: side 17). Spenningen bygger seg, Jarle forandrer seg prøver nye sporter og ny musikk som han var sterk imot før. Det andre vendepunktet er når Jarle lyver til bestevennene sine og sier han ikke kan komme på band øvning for å spille tennis med Yngve. Dette finner vennene til Jarle ut av og mister tillit til han. Vennskaper går i oppløsning og virker som alt vondt som kunne skje, skjer med Jarle. Høydepunktet er når Jarle har nok selvtillit og godtar seg selv og kysser Yngve. Altså et stort hopp mellom fra 17 år til nåtid der Jarle er 30 år og besøker Yngve på institusjon for å kysse han. Spenningen slutter i slutten av boken når Jarle er 30 år. Fortelleren forteller alt rett fram hva som skjer, scenisk framstilling.

 

Virkemidler

Mannen som elsket Yngve har flere virkemidler. Et av dem er ordvalget forfatteren bruker som gjør boken lettlest og har uttrykk som gjør at boken passer ungdom bra. For eksempel når Jarle spør: ”Kan du fatte det?” (Renberg, 2006: side 16, linje 17) Det er ganske åpenbart at voksne aldri ville sagt noe slikt. Slik ordvalg i boken viser at romanen har ungdommer og unge voksne som målgruppe. Gjennom hele romanen er det mange dialoger direkte og indirekte. På denne måten for leseren et inntrykk på hvordan personen er på utifra hvordan han eller hun snakker. Man kan også skildre mellom måten ungdom snakket èn generasjon tilbake enn nå. Når Renberg skal gå nærmere inn på personbeskrivelser eller handlinger bruker han ofte metaforer, sammenlinkinger og kontraster. For eksempel: (Renberg, 2006: side 17, linje 9) ”Leppene hadde fin farge, varmt rød mot den bleke huden...”.

 

Forfatteren bruker også ironi og humor for å skape interesse av boken. For eksempel: (Renberg, 2006: side 10, linje 20) ”den gangen du røykte pot til du ble varm i ørene og bløt i lemmene”.

 

Det er også fremmedord, som engelsk ordtak på starten av boken (Renberg, 2006: side 10, linje 32). Språket har flere retoriske spørsmål som vises når Jarle spør seg selv og leseren i teksten. For eksempel: (Renberg, 2006: side 236, linje 6) ”Holdt det? Kjøpte Helge det?” dette bygger opp spenning for leseren. Et annet eksempel er: (Renberg, 2006: side 255, linje 1) ”hvor dårlig kan det gå?” Dette bygger opp spennig ved at man blir forberedt på noe dårlig kommer til å skje.  

 

Det er mye kontraster i boken. Et av mange er mellom fortiden og nåtiden. Nåtidens Jarle er moden og klok, han ser både negativt og positivt tilabake på seg selv som 17 år. Men han tar feilene sine som noe å lære av. Fortidens Jarle er ung med mange feil. Han mener sterkt at det er viktig å skille seg ut og ikke følge mengden.

 

Tematikk/budskap

Boken tar opp flere viktige og interessante temaer. Et av de mest åpenbare er homofili. Hvordan det er å utvikle annen seksualitet annerledes en majoriteten. Jarle har det utrolig vansklig og sliter med å erkjenne sin seksuale legning. Han er redd for å bli dyttet vekk, ungdomstiden er homo et vanlig skjellsord og noe man ler av. Boken viser hvor vansklig og hardt det er å være annerledes enn omgivelsene dine og de forskjellige følelsene du føler. Jarle er i et ekstremt heteroseksuelt miljø som gjør det ekstremt tøft for han.

 

Romanen viser også at det trenger ikke å være en feil med personen for at han blir homofil. Jarle er en vanlig gutt med kjæreste også utvikler han følelser for sitt eget kjønn. Boken som er tilpasset unge mennesker viser også at det er vanlig å ha blandete følelser og usikkerhet under ungdomsårene. På side 298 og de første 20 linjene er et godt eksempel på usikkerhet og blandete følelser Jarle har. Han vil egentlig bare si til Yngve at han har følelser for han, men klarer det ikke fordi han er usikker med selvbildet sitt. Og latterligjør han forann alle.

 

Alt i alt Handler Mannen som elsket Yngve om at forelskelse er bare noe som skjer av seg selv. Jarle går gjennom mange typiske problemer for en tenåring, med kjæresten, venner og forelskelse og hovedproblemet; hvordan han skal klare å komme nærme Yngve. Boken er skrevet med passende stil for ungdommer med slæng og interesser som passer tenåringer. Romanen har flere vendepunkter og hendelser som er uforventet. Personlig synes jeg boken var interresant med god tematikk og budskap.

 

Kilder

http://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Renberg#Priser [Lesedato 28.02.10]

Berge, Jomisko og Næss: Spenn (2006) Cappelen

Tore Renberg (2006) Mannen som elsket Yngve

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst