Likheter og ulikheter i humanismen og kristendommen

Tverrfaglig prøve i norsk og KRL.

Karakter: 5+ (norsk) og 6 (KRL)

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.05.22

I denne oppgaven har jeg valgt å sammenlikne humanismen og kristendommen. Jeg valgte å sammenlikne disse fordi humanismen er et livssyn, som ikke har noen gudetro, og kristendommen fordi den er en monoteistisk religion. En religion kalles monoteistisk fordi mono betyr en og teistisk betyr at det er et gudesystem. De områdene jeg har valgt å belyse er religionens og livssynets menneskesyn, etikk og tradisjoner/ritualer. Dette har jeg valgt fordi det er områder som viser at det finnes forskjeller og likheter i humanismen og kristendommen. Aller først skal jeg skrive litt innenfor etikk, menneskesyn og tradisjoner/ritualer, og deretter skal jeg sammenlikne dem.

 

Menneskesyn

I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk. Historien om Adam og Eva i GT bekrefter dette. Den handler om Adam og Eva som var de aller første menneskene i verden. Adam og Eva ble skapt av Gud som lagde dem av leire/sand. De levde og bodde i Edens hage, en hage hvor Gud lot dem bo fredfullt så lenge de ikke spiste frukt av kunnskapens tre. En dag ble Adam og Eva fristet til å spise frukt av treet, og de gikk imot Guds ord. Dette straffet seg ved at Gud ikke lenger lot dem bo i hagen.

 

Dette viser en ganske klar beskrivelse av hvordan en stor del av menneskesynet i kristendommen er. I kristendommen er det Gud som er den viseste, og at menneskene kan ikke overgå han. Menneskene har også fått tildelt den evnen til å ta rette eller mindre rette avgjørelser i livet sitt, og dette er ikke noe Gud kan kontrollere.

 

I humanismen har man derimot ingen gud som har tildelt dem noen evner. Humanistene mener at menneskene er født med fri vilje, og at ingen har rett til å fortelle dem hva som er rett eller galt. De mener at menneskene er født med styrke til å ta sine egne valg, men er opptatte av at valgene ikke skal være uetiske. Dette skal jeg komme tilbake til senere. Humanistene mener også at menneskene skal behandles etter FNs menneskerettighetserklæring.

 

Etikk

I humanismen har man ikke et konkret regelverk over hvordan man skal leve. De følger menneskerettighetserklæringen, og menneskene skal handle rett ved hjelp av sine erfaringer og kunnskap.

 

I kristendommen har man De 10.bud som man finner i bibelens GT. De 10.bud ble overlevert til Moses på Sinaifjellet. De 10.bud er regler for hvordan man skal leve og være en god kristen. Et av budene er for eksempel ”Du skal hedre din mor og din far”. Dette utrykker at man skal hedre foreldrene sine fordi de har gitt deg livets gave, en oppdragelse, mat og omsorg opp igjennom livet.

 

Bergprekenen er en preken som man finner i Matteus evangeliet. Bergprekenen var det Jesus som holdt for mange personer oppå et fjell. Han forklarte hva som ville skje hvis man fulgte De 10.bud. I bergprekenen finner vi også den gylne regel. Den gylne regel er: ”Du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg”. Her ligger mye av grunnlaget for etikken i kristendommen.

 

Tradisjoner/ritualer

Det første jeg skal snakke om når det gjelder tradisjoner/ritualer i kristendommen og humanismen er dåpen/navnefesten. Dette er fordi det er et menneskets første møte med enten livssynet eller religionen, og det skjer bare noen måneder etter man er født.

 

I kristendommen døper man babyer. Dåpen er i noen deler av kristendommen et sakrament, det vil si en hendelse man gjør for Gud som viser nåde til han. Det er uenigheter i forskjellige religioner hvorvidt dette er et sakrament eller ikke. Dåpen er i hvert fall en feiring over at man er født, og at man nå er velkommen i Guds rike. Dåpen foregår som oftest i kirker, og familier og kjente er tilstede. Man trenger ikke og døpes som baby, og man kan heller ha voksendåp. Noen velger voksendåp fordi man mener at som barn kan man ikke ta ansvar for sin tro siden det er for tidlig.

 

I humanismen har man også en type dåp som kalles navnefest. Dette er en fest hvor man offentliggjør barnets navn og identitet til samfunnet. I navnefesten holdes seremonien i rådhuset der man bor, og etter det har man en feiring men familie og venner.

 

Konfirmasjonen er den neste tradisjonen/ritualet man møter på i livet. I kristendommen konfirmeres man for å gjengjelde dåpen og sin tro på Gud. Dette skjer når man er 15 år. Når man konfirmeres kristelig så lærer man mye om Gud, Jesus og hans liv, samt andre viktige saker innenfor den kristne tro. Dette lærer man ved at man går på forberedelseskurs flere måneder i forveien.

 

I humanismen har man også en tilsvarende feiring som kalles borgelig konfirmasjon. Man konfirmeres i en alder av 15, og konfirmasjon er en feiring for at man nå er på vei inn i stadiet i livet som en voksen. Man går også på forberedelses kurs flere måneder i forveien. På forberedelseskursene snakker man om viktige temaer som menneskeverd, politikk, menneskesyn, virkelighetssyn, etikk og liknende.

 

Videre i livet velger man kanskje å gifte seg og inngå partnerskap. Man gifter seg i kirken for å vise sin nåde til Gud, derfor er ekteskap/vigsel også et sakrament. Det er en prest som vier ekteparet. I prinsippet skal ekteskapet være uoppløselig, og man skal helst ikke skille seg. I noen kirker, for eksempel den katolske kirke, blir det sett på som en skam å skille seg. Hvis man av ulike grunner ikke finner noen annen utvei enn skillsmisse så kan man inngå et tributal. Et tributal er en botshandling man må utføre hvis man skilles, og hvis man skulle velge å gifte seg igjen etter skillsmissen må bruden gå i sort.

 

I humanismen inngår man også partnerskap, men dette skjer i rådhuset. Ekteparet kan vies av en dommer eller liknende. Partnerskap i humanismen er en juridisk avtale. I humanismen må du ikke bøte for skillsmisse.

 

Nå som jeg har fortalt litt rundt om etikk, menneskesyn og tradisjoner/ritualer skal jeg trekke noen parareller mellom dem og sammenlikne ulikheter og forskjeller. Det første jeg skal sammenlikne er menneskesynet.

 

Sammenlikning av menneskesyn

I kristendommen mener man at mennesket ikke er allmektig og har mest kunnskap av alt som eksisterer, mens i humanismen mener man at det er mennesket som er allmektig og har mest kunnskap. Humanistene ser på menneskene som fri, uavhengige og sterke skapninger. De kristne ser også på menneskene som frie og sterke, men de er ikke helt uavhengige siden de har en gud å forholde seg til. De kristne mener at Gud skapte menneskene, mens humanistene mener at menneskene stammer fra dyr som levde for flere millioner år siden. De mener at Darwins evolusjonsteori stemmer, og at vi over veldig lang tid har utviklet oss fra bakterier til mennesker. Humanistene og de kristne har noenlunde likt menneskesyn, fordi de begge ser på menneskene som frie skapninger. De er også ulike fordi humanistene mener at mennesket er stort og at ingenting kan overgå det, mens i kristendommen gjør Gud det.

 

Sammenlikning av etikk

Som sagt har de kristne flere leveregler og forholde seg til, mens humanistene har ingen bortsett fra egen dømmekraft ut ifra hva som er humant eller ikke-humant. De kristne bør følge De 10.bud for å synde minst mulig, men det er ikke noe de er pålagt. Humanistene følger menneskerettighetserklæringen, mens de kristne følger budene.

 

Sammenlikning av tradisjoner/ritualer

I kristendommen ble man døpt for å få en innvielse i kristendommen og bli Guds barn, mens i humanismen feiret man navnefest for å offentliggjøre barnets identitet. Her ser vi at disse feiringene har forskjellige intensjoner. Mens humanistene innvier barnet i samfunnet, offentliggjør de kristne barnet for Gud.

 

I konfirmasjonsfeiringene er det også forskjeller, siden man konfirmeres for å gjengjelde dåpen og lære mer om kristendom. Borgelig konfirmasjon er ikke en gjengjeldelse av navnefesten, og du kan konfirmeres uten å ha hatt en navnefest da du var barn. I kristendommen kan du ikke det, for du må være døpt for å konfirmeres. Her ser vi en klar forskjell. En annen ulikhet er hva man lærer under konfirmasjonstiden. Dette er også likt, fordi man lærer om enten livssynet eller religionen.

 

En likhet mellom kristne og humanistiske bryllup er at man gifter seg for å vise sin kjærlighet til det mennesket du har valgt å gifte deg med. Forskjellen er at man også gifter seg for å vise sin guddommelige nåde i kristendommen. Dette gjør man ikke i humanismen. En annen forskjell er eventuelle skilsmisser. I kristendommen straffes det med enten botshandlinger eller nedverdighet, mens det er akseptabelt i humanismen.

 

Som vi nå har sett eksisterer det forskjeller og likheter innenfor humanismen og kristendommen. De har noen likheter, og noen ulikheter slik det er med mange religioner og livssyn.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst