Kildekritikk

Kildekritikk om 2. verdenskrig.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.26

Jeg fikk i oppgave å vurdere to eller flere selvvalgte kilder. Ved å vurdere kritisk og fortelle hvordan de fremstiller historien på forskjellige måter.

 

Jeg har sett på hvordan ulike kilder kan fremstille bruker av Zyklon-B. Vigrid forteller:

"Nazistene/tyskerne på sin side prøvde å redde flest mulig av de internerte blant annet med bruk av Zyklon-B for å hindre epidemier fra å bryte ut eller spre seg".

" Hvite busser skriver: I Auschwitz I ble det i 1942 og 1943 brukt over 20.000 kilo Zyklon B i gasskamrene. Ifølge leirkommandant Rudolf Höss trengtes 5 - 7 kilo Zyklon B for å drepe 1500 mennesker.

 

Nå skal vi med utgangspunkt i siste avsnitt regne litt sammen:

20.000 kg Zyklon-B dividert med 5-7 er tilnærmet lik 3.000 gassinger av 1.500 mennesker som gir en total på 4.500.000 (fire og en halv millioner) mennesker som ble gasset bare i Auschwitz I." Og det endatil Auschwitz I, ifølge "Hvite Busser", kun var en arbeidsleir?"

 

Mens Fritt Sinn har lagt ut en artikkel skrevet av Wolfgang Fröhlichstår:

"Ifølge vitneutsagnene døde ofrene meget hurtig. Vitnene nevner tidsrammer fra "øyeblikkelig" til "15 minutter". For å være i stand til å slå fangene i gasskamrene i hjel på så kort tid, måtte tyskerne ha vært nødt til å anvende latterlig store mengder Zyklon B - Jeg anslår fra 40 til 50 kilo for hver gassing".

 

Wikipedia forteller dette:

"Når fangene skulle avlives ble de fortalt at de skulle dusje, så de ble bedt om å kle av seg alle klær og legge fra seg alle verdigjenstander. I gasskammeret ble det tømt Zyklon B gjennom ulike luker eller spesialbygde ventilsystemer. Zyklon-B var impregnert med hydrogencyanid (blåsyre], som fordamper raskt i kontakt med luft. Gassen, som i store doser er svært hurtigvirkende, dreper gjennom at den hindrer blodet i å ta opp oksygen. Etter ca 30 minutter var alle døde. Umiddelbart etterpå ble spesielle grupper blant fangene (såkalte Sonderkommandoer) satt til å tømme gasskammeret for døde, og flytte likene til krematorieanleggene, der de ble brent

 

Disse to kildene motsier hverandre helt. For det Rudolf Höss egentlig sier er at 4,5 millioner mennesker døde i Auschwitz. Wikipedia har samme opplysninger som hvite busser, men Wikipedia sier, sammen med HL-senteret, at det var mellom 1,2 til 1,8 millioner mennesker som døde i Auschwitz. Vigrid har regnet ut at 4,5 millioner døde, i Auschwitz, av gassing, hvis all Zyklon-B gass ble brukt i gasskammeret. da kan man se at ikke stemmer overens med tallende wikipedia og HL-senteret viser til viser til.

 

Men i artikkelen Wolfgang Frönlich har skrevet står det at man måtte ha mellom 40 til 50 kilo Zyklon-B for hver gassing. Jeg har gjort som Vigrid å regnet ut hvor mange som døde hvis man brukte 40 kilo og ikke 6,5. Da blir svaret et helt annet, "bare" 750 000 mennesker døde hvis man brukte 40 kilo.

 

Min konklusjon er da:

 

Hl-senteret:

Herfra brukte jeg bare informasjon om dødstallen i Auschwitz. De har sammen antall døde som wikipedia. Jeg syntes de virker troverdige og jeg ville brukt denne siden til skolearbeid.

 

Wikipedia:

Wikipedia er litt vanskelig å si noe om, fordi alle kan skrive artikler. Så man vet ikke hvem som har skrevet hva. Noen artikler kan helt sikkert være kjempe nyttige, mens andre artikler kan være skrevet av mennesker som har en annen oppfattning. dette kan føre til feilinformering. Jeg ville brukt Wikipedia til skolearbeid, men hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg sammenligne, informasjoen jeg skal bruke, med andre nettsider.

 

Vigrid:

I det avsnittet jeg har hentet fra Vigrid hvor de har regnet har de faktisk et poeng, opplysningene Wikipedia og Hvite busser må være feil. Språkbruken Vigrid bruker sier nok om troverdigheten, og deres synspunkter finner jeg ikke på noen andre sider. Dette gjør at jeg ville tenkt meg veldig godt om før jeg hadde brukt informasjon herfra.

 

Fritt Sinn:

De har lagt ut en artikkel for å bevise at Zyklon B ikke ble brukt til gassing, men når jeg regnet med deres tall, gjorde de faktisk bare at jeg trodde enda mer på at Zyklon B ble brukt til gassing. Dette skriver de om Wolfgang Frönlich, som skrev artikkelen: "Wolfgang Fröhlich er ingeniør, og vitnet til fordel for sveitseren Jürgen Graf i en rettssak. Jürgen Graf er i sitt hjemland anklaget for kjetterske anskuelser av den etablerte historieskriving vedrørende jødenes skjebne i de tyske konsentrasjonsleirene under den andre verdenskrig. Nedenstående artikkel er en vitenskapelig forklaring på hvorfor insektbekjempelsesmidlet Zyklon B ikke egner seg til massehenrettelser av mennesker"

 

Jeg ville aldri brukt Fritt Sinn som kilde når jeg jobber med skolearbeid, fordi siden virker ikke veldig uproff. Artiklene de har lagt ut virker ikke troverdige.

 

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

http://frittsinn.50megs.com/zyklonb.htm

http://www.vigrid.net/artikler_massegassing.htm

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/hendelse/fangeleire/1108

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst