Juryen vil nå trekke seg tilbake

Novelleanalyse: ”Juryen vil nå trekke seg tilbake” av Agnar Mykle
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål

I novellen ”Juryen vil nå trekke seg tilbake” av Agnar Mykle, foregår handlingen i retten. En yrkessjåfør er siktet for å ha prylt tre guttunger. Hovveddelen består av hans forklaring til juryen.

 

I denne forklaringen får vi altså en 1. persons fortelling med direkte tale, altså scenisc framstilling. Dette gir en subjektiv synsvinkel.

 

Komposisjonen av novellen er en sirkelkomposisjon, hvor man ender opp der hvor man startet. Innledningen er in medias res, og begynner med en dialog mellom tiltalte og dommer/jury. Hoveddelen består av en monolog, hvor tiltalte har sin forklaring til hva som skjedde. Avslutningen er igjen en dialog mellom tiltalte og dommer/jury, og vi er dermed tilbake der vi startet. Tidsforholdet har kronologisk framstilling, men med tilbakeblikk i tiltaltes forklaring. Handlingsforløpet er typisk for en novelle, har få personer, og går over kort tid, her er det kun noen få minutter.

 

Hovedpersonen, den tiltalte, blir skildret indirekte ved hjelp av måten han snakker på og oppfører seg. Han framstilles som en følelsesladd person som er godsinnet, men lett ”antennelig”. Spenningskurven er stigende, og bygger seg opp mot et klimaks i slutten av forklaringen hans. Novellen er skrevet med mye direkte tale, og på en engasjerende måte, som får språket til å sprudle og gir liv i novellen. Andre språklige virkemidler er ikke særlig mye brukt i denne novellen.

 

Slutten er åpen, da han sier: ”Det er i virkeligheten bare det jeg ville spørre om, herr dommer. Og nå blir det vel juryens oppgave å svare. Takk.”

 

Grunntanken og temaet i novellen er å få oss til å tenke over hva vi ville ha gjort hvis vi hadde blitt stilt i et slikt dilemma som juryen ble i denne novellen. Budskapet er å få oss til å tenke oss godt over dette dilemmaet, og vurdere lover og regler i forhold til menneskelige og følelsesmessige aspekter.

 

Jeg synes novellen har et godt budskap, og har et livlig språk som gjør det morsomt å lese.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst