Internett og demokrati

Styrker eller svekker Internett demokratiets stilling?

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.27

Internett er et internasjonalt massemedium som folk over hele verden har tilgang til. Internett er sammen med aviser, TV og radio sett på som den fjerde statsmakt. Internett ble allment kjent omkring 1994 og har siden den gang hatt en kraftig økning og utbredelse.  Kan det være at internett er med på å styrke demokratiet? Jeg skal prøve å gi et svar på om internett er med å styrke demokratiet eller at det er med på å svekke demokratiet.

 

Internett er blitt en arena for diskusjoner. Alt fra fotball og litteratur til politikk blir diskutert. Gjennom ulike forum kan folk diskutere hva de vil. Vi ser diskusjoner av saker på Youtube, VG og diskusjonsforum.com for å nevne noen. Muligheten til å diskutere og sette ord på egne tanker og ideer gjør at folk bli mer opplyst og får se en sak fra ulike perspektiver og synspunkter. Dette fører igjen til en økt kunnskap som er med på å styrke demokratiet.

 

Kunnskap er en annen faktor for styrking av demokratiet. Alle mennesker med internett tilgang har tilgangen til den samme informasjonen. Informasjon skaper en bedre kunnskap som igjen styrker demokratiet. Uansett om du befinner deg enten det er i USA eller Kina har man teoretisk sett tilgangen på lik informasjon. I praksis er det dessverre ikke sånn for alle. Nettsensur er ganske utbredt i deler av verden. Kina i særdeleshet. Under Beijing OL sensurerte Kinesiske myndigheter visse deler av internett. I følge Reuters var det umulig å komme inn på Amnesty International sin hjemmeside. Grunnen var at Amnesty hadde publisert en rapport om menneskeforholdene i Kina. Kinesiske myndigheter ville ikke at folk skulle få vite om rapporten. Det kunne nemlig skade ryktet til Kina samtidig som det ville satt en demper på de Olympiske lekene. Når myndighetene velger å sensurere deler av internett for å verne om egen politikk, er det med på å svekke demokratiet i et land.

 

Gjennom internett kan folk fra over hele verden kommunisere med hverandre. Dette kan være gjennom chatte programmer, forumer og blogger. Denne kontakten kan ha både positive og negative konsekvenser. Det verdenskjente nettsamfunnet Facebook er en møteplass for tanker og ideer. De såkalte Facebook gruppene kan være med på å styrke demokratiet. Alle vet at stor oppslutning når det gjelder en sak, kan være med på å påvirke politiske avgjørelser. Facebook gruppene er på en måte en digital underskriftskampanje. Det ble for ikke lenge siden opprettet en Facebook gruppe som ville kvitte seg med paprikaen på Grandiosa pizzaen. Denne gruppen fikk så stor oppslutning at Stabburet valgte å lage og slippe ut en Grandiosa uten paprika på prøve. Hvis en Facebook gruppe med en like stor oppslutning handler om noe politisk, må politikerne ta dette i betraktning, og avgjørelsene deres kan bli påvirket.

 

Dette med internasjonal kommunikasjon kan også være med på å svekke demokratiet i form av en møteplass på internett for personer med ekstreme tanker og ideer. Disse folkene kan med hjelp av internett skape et internasjonalt nettverk, med destruktive intensjoner. Terrorister og andre grupper med negative hensikter kan opprette slike nettverk og dermed være en trussel for demokratiet.

 

Spionprogrammer kan også være med på å svekke demokratiet. Spionprogrammer kan lastes ned via internett og over på en mobiltelefon. Spionprogrammet kan f. eks gjøre at man kan avlytte personens mobiltelefon. Dette kan svekke demokratiet i den grad at en politiker eller en statsminister blir avlyttet via et spionprogram. Det kan føre til at hemmeligheter og ting som ikke er for offentligheten, allikevel havner hos folket.  Dette kan på en annen side være positivt, hvis hemmeligheten er om noe som ville ha svekket eller satt folket i fare. Folket får dermed en mulighet til å gjøre noe med det.

 

I fremtiden kan et direkte demokrati bli mer utbredt i den forstand at folket stemmer over forslag av lover via internett. Demokratiet blir styrket siden det er folket, hver enkelt person som stemmer. Det er ikke folkevalgte representanter som tar avgjørelser på dine vegne. Dette kan også føre til at sofagriser, som tideligere ikke har stemt, nå stemmer siden det bare trengs noen tastetrykk.

 

Dette kan også få negative følger ved at folk uten økonomi til pc eller internett tilgang, sammen med en del eldre som ikke skjønner seg på PC i samme grad som yngre gjør, ikke stemmer. Siden de ikke har denne muligheten, kan resultatet bli annerledes enn det ellers ville blitt. Dermed er det kanskje ikke så demokratisk allikevel.

 

Konklusjonen min er at internett virker både styrkende og svekkende på demokratiet på ulike måter. Spørsmålet om internett er styrkende eller svekkende på demokratiet er et stort og vanskelig spørsmål å besvare. Internett er et flott, men allikevel er skummelt massemedium. Om det er med på å styrke eller svekke demokratiet totalt sett, vet ikke jeg, men en ting er sikkert: internett er i full utvikling og det vil bare fortsette å utvikle seg. Man må passe på at man ikke misbruker internett, men at man bruker det til det å skaffe seg informasjon. Informasjon fører til kunnskap som igjen fører til makt. Som Francis Bacon sa: ”Knowledge is power”.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst