Hva er virkelighet?

Om videovold.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.07.10

Virkelighet er noe en person har. En virkelighet er forskjellig for forskjellige personer. Virkeligheten min er helt annen enn virkeligheten til en person i Afrika. Virkeligheten kan også bli manipulert. Dvs. at andre folks meninger kan påvirke en persons virkelighet slik at den forandres. Slik var det under andre verdenskrig. Hitler fikk det tyske folk til å hate jøder, igjennom propaganda. Etter krigen kan man lure på hvordan man kunne få seg til å hate jødene slik, dette ble tatt opp i filmen ”The Wave”. Filmen er sann, og handler om en gruppe studenter som blir manipulert av læreren sin. Læreren bruker akkurat samme ord som Hitler, samme bilder, bare bytter ut Hitler korset og andre tegn med sine egne. Studentene danner en gruppe, og noen får ikke være med. De får helt til slutt vite sannheten, og blir forferdet. Andre måter vi blir manipulert på er gjennom reklame på tv. Hvor vi kan tro at om vi gjør det og det, blir vi så bra osv. Og om vi slanker oss så blir vi bedre mennesker. Her er noen andre eksempler:

  • Sommeren 1993 tar to 11 år gamle gutter i England livet av en toåring på en særdeles bestialsk måte. Drapet settes i sammenheng med voldsvideoen ”Child Play 2”, som de to guttene hadde sett like før.
  • Høsten 1993 pålegger TV-stasjoner i Canada seg selv strengere grenser for TV-volden. Tiltakene kom i kjølevannet av en svær debatt rundt en massakre ved Montreals universitetet.
  • Høsten 1994. To unge franskmenn legger ut på et blodig drapsraid. Likheten med temaet i høstens mest omstridte film, Oliver Stones ”Natural Born Killers”, er slående. Lignende hendelser skjer i USA og England.
  • Høsten 1994. Småbarns mishandling av en fem år gammel lekekamerat i Norge medfører at femåringen dør. I mediedebatten som følger, påpeker enkelte at medievold kan være medvirkende til tragedien.
  • 1995. TV2 lover at fra nå av vil alle filmene de viser, bli sendt til Statens Filmkontroll for gjennomsyn først.

 

Min virkelighet er en helt annen en kanskje min beste venninnes. Nettopp fordi vi blir forskjellig påvirket. Selv om den, siden vi er så gode venner, kan være lik, har den nok sine forskjeller. Jeg kan ha helt andre prioriteter enn hun har. Det kan være forskjellige ting vi er opptatt av. Fordi vi har forskjellige oppfatninger av ting. Eks: -To personer ser en film. Den ene er 5 år, den andre 10. Det er en tegneserie hvor en figur banker en annen. Den som ble banka bare reiser seg opp igjen. Så sitter de begge igjen med en oppfatning. Personen på 10 år kan kanskje synes dette er litt kult. Det så ganske artig ut når han slo…, og han reiste seg jo etterpå. Han fikk jo ikke vondt. Mye kan skje med en slik oppfatning… Den andre personen på 5 år, tar kanskje også til seg det med bankinga. Slik at han sitter igjen med en oppfatning om at hvis noen banker noen, slår hardt, sparker, er det bare å reise seg igjen. Også en ganske ”farlig” oppfatning om den personen noen gang finner på noe som kan ha med det å gjøre. Dette kalles manipulasjon. Personer kan bli manipulert fra de er ganske små. Reklamen tar sikte på akkurat dette. De prøver å forandre folks oppfatning.

 

Hva er grunnlaget for at noen påvirkes og andre ikke?

 

Det er alltid slik at noen blir påvirket og andre ikke blir det. I følge psykoanalyse- teorien oppfatter hvert menneske budskap individuelt, avhengig av psyke, sosial bakgrunn og personlighet. Det er bevist at unge som lever under de dårligste samfunnskårene, for eksempel hvor foreldrene ikke setter grenser, eller ikke bryr seg, lar seg lettest påvirke av medievold. Aller mest utsatt for denne påvirkningen er gutter, spesielt fra utrygge og belastede miljøer. Forskere har påpekt at voldsmedier fungerer som et slags manndomsrituale. Jenter har større problemer med å identifisere seg med skikkelsene på skjermen.

 

Mye titting på voldelige serier og filmer kan ”være dråpen som får begeret til å flyte over”. Hvis man fra før av er litt ustabil, kan dette være den utløsende årsaken til at man utfører vold mot andre individer. Ofte fremstilles vold som en helteaktig handling, den er underholdende, rettferdig og til og med lystbetont. Ved å klare å se på voldelige filmer uten å bli redde eller se vekk, får ungdommene følelsen selv av å være tøffe. Selvtilliten er et viktig monument når det er snakk om medievoldens effekt på ungdom.

 

Undersøkelser viser også at fjernsynsvold kan styrke mistro og angst og også forherdelse ovenfor andre lidelser. Tilskuereffekten/ desensibiliseringseffekten sier at fjernsynsvolden lærer oss å ikke reagere når andre utsettes for vold. Man blir altså mindre sensibel. Siden mennesker blir mindre følsomme av å se vold, må filmregissørene skape filmer som inneholder mer og mer vold, slik at de kan gripe inn i folks følelser. De inntrykkene barna mottar fra mediene, flettes sammen med andre inntrykk fra omgivelsene og med barnets personlige egenskaper. En holdning som dette, kan da forsterke eller moderere det barnet ser.

 

Nyere undersøkelser viser at en av fem gutter får lyst til slåss etter å ha sett medievold. Dette burde vel si oss noe om hvor stor påvirkning slik vold har på unge. Man kan derfor ikke utelukke en sammenheng mellom for mye titting på voldelige filmer og kriminell atferd, men samtidig må man også huske på at det altså var fire gutter som ikke fikk lyst til å slåss.

 

Selv om en annen virkelighet, for noen som lever i et annet land, ikke er bra prøver folk noen ganger til å få den til å se verre ut. Mitt bilde av Afrika er sult, lidelser, krig. Noen reportere var i Afrika for å lage en reportasje. De fleste i Norge hadde et slikt bilde som jeg har. Da de kom til leiren de skulle lage reportasjen fra, sprang barna rundt å lekte, og lo og slikt. Dette kunne de ikke vise. Folk vil ikke se slike ting på TV, de vil se en annen verden hvor folk har det vondt. (Det er faktisk sant) Så reporterne kastet stein på barna, slik at de begynte å skrike. De ville vise en virkelighet som handlet om lidelser, og ikke lek. Da først filmet de!

 

Jeg har prøvd å sett litt på hvordan virkeligheten blir manipulert, og forklare hva virkelighet er. For å forstå at noen blir påvirket av ting, som for oss virker helt absurd, må man vite at hver person har sin egen virkelighet! Kan man forstå dette, har man kommet langt.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst