Homer

Om Homer, gresk mytologi. Diktene Iliaden og Odysseen.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.06.17
 • Kjent for de to mektige diktene Iliaden og Odysseen ble allerede i oldtiden tilskrevet en blind dikter ved navn Homer, som skulle levd på 800 –tallet f.kr.

 

ILIADEN

 • Iliaden skildrer 51 dager i det 10. år av Trojas beleiring.
 • Beleiringen var forårsaket av en trojansk kongesønn ved navn Paris som hadde røvet spartaner kongen Menelaos` hustru Helena.
 • Diktet begynner med striden mellom Akhillevs, grekernes tapreste helt, og Agamemnon deres hovedanfører.
 • Striden ble startet på grunn av at de to sloss om Briseis en slavinne som Agamemnon tar fra Akhillevs.
 • Etter et vekslende hell og en tvekamp mellom Menelaos og Paris, lykkes det trojanerne nesten å erobre grekernes leir og skip.
 • Da ber Patroklos Akhillevs` venn, om å få hjelpe grekerne i Akhillevs` rustning.
 • Patroklos faller for trojanernes fremste kriger Hektor.
 • Hektor tar rustningen, men liket til Patroklos reddes av grekerne.
 • I raseri over vennens død forsoner Akhillevs seg med Agamemnon og drar i striden med en ny rustning som hans mor hadde skaffet fra gudesmeden Hefaistos.
 • De feller Hektor og maltrakterer hans lik.
 • I de siste to av de 24 sagnene skildres festlekene til Patroklos` ære, utleveringen av Hektors lik til faren, kong Priamos av Troja, og dødsklagen over Hektor.

 

ODYSSEVS

 • Det andre diktet, Odysseen forteller om Odyssevs` hjemferd og hjemkomst fra Troja.
 • Først skildres Odyssevs hoff i Ithaka hvor hans hustru Penelope plages av friere, og hans sønn Telemakhas` ferd til Pylos og Sparta for å spørre nytt etter faren.
 • Telemakhos holdes tilbake av nymfen Kalypso, som omsider må la ham dra på gudenes befaling.
 • I midlertid kommer han ut for en storm og skylles i land på øya Skheria, hos faiakerne, hvor kong Alkinoas` datter finner han og tar vell i mot han.
 • Der forteller Odyssevs om opplevelsene på sin tiårige hjemferd fra Troja, blant annet om møtet med kyklopene, Skylla og Kharybdis, besøket i underverdenen, oppholdet hos trollkvinnen Kirke osv.
 • På et faiakisk skip kommer han så til Ithaka, søker tilflukt hos svinehyrden Evmaios, treffer Telemakhos som nettopp er kommet tilbake, og går forkledd som tigger til sitt hus, hvor han blir hånt av frierne.
 • Bare hans gamle amme kjenner han igjen.
 • Penelope får nå i stand en kappestrid mellom frierne om hvem som kan utføre et kunststykke med Odyssevs` bue- seierherren ville hun gifte seg med.
 • Ingen kan spenne buen, men til sist får Odyssevs selv fatt i den, spenner, utfører kunststykket, retter den så mot frierne og dreper dem.
 • I de siste av de 24 sangene skildres forsoningen med friernes slekter.
 • Hele handlingen strekker seg over 41 dager.

 

Det er omstridt om diktene ble nedtegnet samtidig med at de ble til, eller om de ble overlevert muntlig gjennom de første generasjoner.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst