Gunnlaug Ormstunge

Diverse oppgaver om Gunnlaug Ormstunge.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.01.02

Oppgave 1.

På denne tiden, var det vanlig å skrive sagaer i en refererende synsvinkel. Vi får ikke innblikk i personens følelser under handlingene, men må tenke oss til det selv.

 

I sagaene er det også typisk med underdrivelser. Handlingen blir objektivt beskrevet, og eneste form for samtale i sagaen er knappe replikkvekslinger uten følelser. Denne formen for skrivestil, fant sted på Island i den urolige perioden mellom 870-1200.

 

Oppgave 2.

Grunnen til at han ble kalt Ormstunge var nok at han hadde en kjapp replikk, og allerede som ung var en skald med særdeles gode evner. Dette blir nevnt i Gunnlaugs kvad til Tororm:

”Alt da eg var ein unggut
 Ormstunge dei meg kalla;
 dårleg det ikkje høver,
 det skal du nok få sjå..”

 

Oppgave 3.

Spenningstopper i teksten:

- Jofrid og Torstein får et jentebarn, som forutsett i Torsteins drøm.

- Jofrid trosser Torsteins ønske om å sette barnet ut i skogen , og sender det i stedet til hans søster, Torgjerd.

- 6 år senere finner Torstein dette ut, og tar Helga med hjem.

- Gunnlaug kommer til Torsteins gård, og blir der et halvt år, Helga og han blir venner.

- 18 år gammel, ber Gunnlaug om Helgas hånd. Han og Torstein blir enige om at han skal reise i 3 år først, så kan han komme seg tilbake og gifte seg med henne.

- Gunnlaug fornærmer Eirik Jarl, men blir reddet ut av knipen av Skule Torsteinsson.

- Gunnlaug låner penger til en mann ved navn Tororm, men han betaler ikke tilbake pengene og Gunnlaug utfordrer Tororm til holmgang, hvor han vinner.

- Gunnlaug drar til Sverige, hos kongen Olav Svenske, møter han Ravn. De sier hvert sitt kvad til kongen, og Gunnlaug påstår at Ravns kvad ikke er bra nok. De skilles som uvenner.

- Ravn drar til Island og ber Torstein om Helgas hånd, siden han mener at Gunnlaug ikke har holdt avtalen. Torstein går med på å gifte bort Helga om ikke Gunnlaug ikke kommer tilbake før sommeren er over.

- Gunnlaug holdes igjen i England, og rekker ikke fristen. Ravn og Helga gifter seg.

- Gunnlaug utfordrer Ravn til holmgang. Ravn mister våpenet, Gunnlaug blir såret.

- Ravn utfordrer til ny holmgang i Norge, Gunnlaug dreper Ravn, men dør tre dager senere, pga. sårskader.

- Helga gifter seg på nytt.

- Helga dør ulykkelig på Gunnlaugs kappe.

 

Oppgave 4.

 ” Eg drøymde at eg tyktest vera heime på Borg utanfor hovuddøra, og eg så opp på huset og så ei ven og fager svane (Helga) oppå mønet, og eg tykte at eg åtte henne og at ho var svært gild. Då såg eg ein stor ørn koma flygande ovanfrå fjella. Han flaug hit og sette seg hos svana og kakla blidt med henne, og eg tykte ho likte det godt. Då så eg at ørnen var svartøygd og hadde jarnklør, eg tykte han var djerv.(Gunnlaug) Dinest såg eg ein annen fugl koma flygande sørfrå. Han flaug hit til Borg og sette seg på huset hos svana og ville gjera seg til vens med henne. Det òg var ein stor ørn.(Ravn) Brått tykte eg at den ørnen som var komen først, vart overlag arg då den andre kom til, og dei slost kvast og lenge, og det såg eg, at dei blødde begge to. Og såleis enda leiken deira, at begge to stupte ned på kvar si side av husmønet, og begge var då døde. (Ravn og Gunnlaug)

Men svana satt att, mykje stur og sorgfull. Då såg eg ein fugl koma flygande vestfrå. Det var ein falk. Han sette seg hos svana, og var blid mot henne.(Torkjell) Sidan flaug dei bort begge i same lei, og då våkna eg.”

 

I det Islandske samfunnet, trodde man at hver enkelts liv var forutbestemt av skjebnen, som ingen kunne gjøre noe med. De gamle vikingene måtte møte skjebnen oppreist og med en indre ro. Skjebnen, eller lagnaden, ble ofte varslet i drømmer, og disse hadde da stor betydning i dette samfunnet.

 

Egenskaper om kan knyttes til hovedpersonene på grunnlag av drømmen:
- Ravn: eiesyk, egen og overlegen.
- Gunnlaug:uskyldig, tro og nysgjerrig.
- Helga: vakker, uskyldig, elskverdig.

I drømmen kommer det også fram at Gunnlaug er en ørn med jernklør og svartøyd. Dette kan bety at han er en flink og djerv jeger/mann, som folk har respekt for og beundrer. Ravn er den andre ørnen i drømmen, utfordreren til Gunnlaug og den av de to som gifter seg med Helga. Han virker svikefull, og tror han er bedre enn andre. De to virker som to rake motsetninger.

 

Oppgave 5.

Sagaene er skrevet på en objektiv måte, i en autoral refererende synsvinkel, med ordknapphet og replikkvekslinger med underdrivelser av viktige elementer. Dette for å forsterke innholdet i det fortelleren vil si. Fortelleren stiller seg nøytral til det han forteller om, og refererer bare til det han ser og hører.

Eks. Helga finner ut at Gunnlaug er død, tankene hennes blir ikke beskrevet, og hun virker følelsesløs. Til slutt dør hun av sorg. Det eneste som kan minne om følelser i teksten er når Helga ser på kappen før hun dør:

” Det var det Helga helst hadde til hugnad at ho breidde ut kappa Gunnlaugsgåve og så på henne lenge.”

 

Oppgave 6.

 • I draumen til Torstein er han ein ørn med svarte augo og jarnklør. – Gunnlaug.
 • I draumen til Torstein er han en ørn. – Ravn
 • Han er mandig, stor og sterk. – Gunnlaug og Ravn
 • Han har svært gode evner. – Gunnlaug
 • Han tek seg godt ut, er pen. – Gunnlaug
 • Han er ein god skald. – Gunnlaug og Ravn
 • Han er ein god skald, men brukar gjerne kunsten til nidvers. – Gunnlaug
 • Han er viljesterk og utålmodig. – Gunnlaug
 • Han vil gjerne vise seg. – Ravn
 • Han kan beherske seg. - Ravn
 • Han er disharmonisk og vaklande. – Ravn
 • Han fornærmar folk. – Ravn
 • Han trur han er betre enn andre menn og viser ikkje respekt. – Ravn
 • Han er harmonisk og beherska. – Gunnlaug
 • Han er godt likt av alle. – Gunnlaug
 • Han er idealbilde av ein islandsk høvdingeson. – Gunnlaug
 • Han er svikefull. – Ravn
 • Han er svært sjalu. – Gunnlaug
 •  

  Eksempler fra teksten som viser til disse karakteristikkene:

   

  Punkt 7: Gunnlaug overnatter hos en rik bonde. Smalemannen hans låner hetsen til Gunnlaug uten å si ifra, og Gunnlaug slår smalemannen, Bonden blir sur og krever bot, da svarer Gunnlaug:

  ”Ein mark den måt`leg sterke mannen baud eg taka. Ha no, vørde husbond, her di bot for skaden! Angra vil du ofte om i tankeløysa reint du denne rikdom, renna let or pungen.”

   

  Punkt 1, 3, 5, 6, 8 og 16:

  ”Så er sagt om Gunnlaug at han var tidleg vaksen og stor og sterk, hadde ljosebrunt hår som fall vent. Han var svartøygd, med litt stygg nase, men hadde eit tiltalande andlet, var midjesmal og herdebrei, uvanleg velvaksen, storlåten i heile sitt huglynde, tidleg framfus, strid og hard i alt, ein stor skald, men laga gjerne nidviser og vart kalla Gunnlaug Ormstunge.”

  (s.11)

   

  Oppgave 7.

  Hvem er mest heltemodig? Ravn eller Gunnlaug?

   

  Jeg synes Gunnlaug er mest heltemodig. Han legger ut på en reise alene, mens Ravn drar sammen med to følgesvenner. I England utfordrer og dreper Gunnlaug Tororm fordi han skylder han penger. Mot Ravn kjemper han ikke bare for seg, men også for Helga og deres kjærlighet. Gunnlaug får ikke Helga fordi han blir holdt igjen av kongen i England, og dermed ikke rekker tidsfristen han og Torstein ble enige om. Han stolthet gjør at han dør sammen med Ravn, fordi ingen av dem velger å gi seg i kampen om Helga.

   

  Gjennom sagaen lærer Gunnlaug at kjærlighet er viktig, derfor blir han sint og sjalu når Ravn får Helga. Dette kommer det uttrykk for når de sloss den siste kampen. Det virker da som om eneste motiv Ravn har er ære og stolthet, mens Gunnlaug sloss for kjærligheten. Dette blir deres død.

   

  Oppgave 8.

  Sagaen handler om Gunnlaug Ormtunges rastløshet og eventyrlyst, men også kjærligheten mellom han og Helga. Sagaen handler også om Ravn og Gunnlaugs kamp for å overvinne hverandre, hvor prisen er Helga.

   

  Jeg er uenig med at Gunnlaug ikke blir voksen iløpet av sagaen. Jeg tror at Gunnlaug forstår at hans kjærlighet til Helga er viktigere enn det å være mektig og bedre enn andre.

   

  Oppgave 9.

  Kan dette være en sann fortelling? For/imot?

   

  a)    Imot:

  Det er unaturlig mye handling på kort tid, og mye kan være fiksert. For eksempel. At Jofrid går imot mannens ønske om å sette ut jentebarnet. (Helga)

   

  b)    For:

  De navngir slekter til personene i sagaen, noen av personene er husket av spesielle         grunner. Eks. Det sies at Helga er den fagreste kvinnen som har bodd på Island.

   

  Oppgave 10.

  Helga blir skildret som en umåtelig vakker kvinne. De sier at hun hadde fortryllende tykt hår som var som gull. I farens drøm er hun en svane som representerer vakkerhet og godhet. Hun var lidenskapelig og elsket Gunnlaug, hun giftet seg derfor med tungt hjerte, med både Ravn og Torkjell.

   

  Oppgave 11.

  Viktige scener

   

  - Krangelen mellom Ravn og Gunnlaug.

  - Møte mellom Gunnlaug og Helga når han kommer tilbake.

  - Den siste kampen mellom Ravn og Gunnlaug.

  - Scenen der Gunnlaug og Torstein avtaler at Gunnlaug skal komme tilbake og gifte seg med Helga.

  - Torsteins drøm.

  Legg inn din tekst!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp tekst