Fremtiden i våre hender

Analyse av Fremtiden i våre henders reklame "Carl Ivar er mitt fadderbarn".
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.04.21
Tema
Reklame
Fremtiden i våre hender

 

Høsten 2002 annonserte Fremtiden i våre hender(FIVH) i Dagbladet med reklamen ”Carl Ivar er mitt fadderbarn”. Dette er en vervekampanje for deres humatitære organisasjon, og preget en helside.

Jeg ønsker i denne teksten å se på fremstillingen av Carl Ivar Hagen i annonsen, og dens bruk av hans politikk og posisjon til å fremme en organisasjon som FIVH. Annonsens tekstbruk står sentralt, og dens appellative form brukes som sterkt virkemiddel.

 

Appelerer teksten godt nok til mottakergruppen for å oppnå sin hensikt?

Annonsen viser et stort bilde av en noe eldre afrikaner. Nederst i vestre bildekant, er det et innfelt bilde av Fremskrittspartiets tidligere partiformann, Carl I. Hagen. Under dette bildet står det to lengre tekster. I en av dem er det karakteren fra bildet som nærmest er tillagt en fortellerstemme, som forteller om sin hverdag og sin fadder, Carl. På den høyre siden er det en noe mindre tekst, dog mer appellativ, som forteller om Fremtiden i våre hender og deres formål. Den oppfordrer leseren til å støtte deres organisasjon. Dette blir så fulgt opp i den siste delen av annonsen, som er en svarslipp hvor man kan donere penger til FIVH. I denne delen er FIVHs logo sentralt plassert. Det reklameres også for magasinet Folkevett, som følger med medlemskontigenten.

 

Annonsen består altså av tre deler. En bildedel, som består av et stort bilde som tar opp nesten halve annonsen, med et lite bilde av Carl Ivar Hagen i det ene hjørnet. Den har så to tekstdeler for å underbygge budskapet i annonsen. Den siste delen er en svarsending.

 

I den ene tekstdelen forteller personen på bildet, i en nærmest dokumentarisk funksjon, om sin hverdag. Her har tekstforfatteren gjort en liten vri, og plassert Carl Ivar som fadderbarnet, og personen på bildet som fadder.

 

Den andre teksten er en ren argumenterende tekst, som forteller om organisasjonens mål og intensjoner, og hvorfor akkurat du burde bli medlem.

Svarsendingen kompletterer annonsens oppfordrende budskap, og FIVHs logo gir en god oppsummering av budskapet i annonsen.

 

Annonsen bruker flere grep for å formidle sitt budskap. Du har et visuelt virkemiddel, det store, pregende bildet. Ved nærmere iakttagelse finner man også bruken av en stor rikskjendis, Carl I. Hagen, som også er nevnt i overskriften. Du har også gode retoriske virkemidler, hvor teksten blir til en sarkastisk beskrivelse av staten Norge, og nordmenns, og særlig Fremskritspartiets grådighet og politiske intensjoner. Den andre tekstdelen er litt mer direkte, og er med for å skape sympati for FIVH. I denne delen argumenteres det tungt for jevnere fordeling av goder, og nordmenns egoisme og grådighet blir satt i et stort globalt perspektiv. Leseren vil ofte føle seg stilt til ansvar av denne tekstdelen. Sist i teksten refereres det til FIVHs hensikter og mål, for til slutt å gi en direkte oppfording til å støtte deres organisasjon.

 

Oppfordringen følges opp av svarslippen som er plassert nederst i annonsen, og fungerer som en ansvarsstillelse av leseren. Er man enig eller uenig i annonsens syspunkter og verdier?

 

Denne annonsen ble trykket én gang i Dagbladet høsten 2002, og en lignende, med Siv Jensen som ”fadderbarn”, ble også trykket samme høst. Den henvender seg direkte til Dagbladets lesere, som oftest kan sees på som en sosialdemokratisk avis, med sosialistisk-velgende lesere. Den appelerer derfor godt til sitt sosialistiske publikum, som ofte ser på FrPs politikk som noe useriøs. Annonsen blir fremlagt på en slik måte av leseren må vise sin avstand fra meningene fremstilt i teksten, og deretter gi sin støtte til organisasjonen.

 

Som tidligere nevnt bruker reklamen flere klassiske virkemidler for å skaffe oppmerksomhet. Bildet fanger oppmerksomheten, men sier oss lite, og da er tekstene gode til å underbygge bildet. Overskriften fungerer også som et blikkfang, da Carl Ivar er nevnt allerede her, med store, tydelige bokstaver. Vi legger også merke til at bildet av Carl I. Hagen er plassert litt på skrå, noe som underbygges ved å peke på politikerens noe skjeve verdensbilde i den underbyggende teksten. Teksten bruker nordmenns forbruk og velstand som et argument for å bruke noen ekstra kroner på andre som trenger det mer enn oss. ”Nordmenn flest blir ikke lykkeligere eller bedre mennesker av mer penger” argumenteres det.

 

I det politiske Norge i dag er det velkjent at FrPs politikk når det gjelder u-land, innvandring og integrering ikke er deres sterkeste side. Dette utnytter annonseteksten til fulle, ved å sette Hagens verdenssyn på spissen, og nærmest latterliggjøre hans parti og deres synspunkter. Dette blir igjen snudd mot leseren, for å skaffe empati for FIVHs virkelighetssyn.

 

Reklamen henvender seg til Dagbladets lesere og deres synspunkter, og søker etter mennesker med godt verdisyn. Dette ønsker de å oppnå ved å appellere til Dagbladet-leserne som ser på Hagen som en nærmest komisk figur med snevert virkelighetssyn. Fremstillingen grenser nesten til uthengning, men balanserer dette veldig godt.

 

Ved bruk av en veldig orginal vri på teksten, og et klart og direkte budskap klarer annonsen å appellere til de av oss som ikke har like snevre syn som FrPs velgere. Teksten har en god blanding av humor og realitet, og stiller en skjev politikk i et viktig lys. Det er en fare for at FIVH ikke appellerer til så mange som ønskelig med å nærmest utelukke de som er enige i Hagens politiske synspunkt. Til dette tror jeg FIVH har gjort et klokt valg i å velge Dagbladet som annonseplass, fremfor for eksempel VG.

 

I innledningen nevnte jeg Hagens politiske syn og fremstillingen av denne. Det blir stilt spørsmål om teksten klarer å appelere sterkt nok til å få mottakeren til å handle. I min analyse har jeg påpekt Hagens verdensbilde, og sett på reklamens virkemidler for å underbygge dette. Den appellative teksten ønsker å henvende seg veldig direkte til mottaker og stille leser til ansvar, noe den oppnår til en viss grad.

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst