Den tropiske Orkanen Michael

Kompetansemålet er at du skal drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger det har på de samfunn som blir rammet. Ut fra dette skal dere velge en naturkatastrofe fra virkeligheten og finne årsaker til den og konsekvenser den har hatt.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.06.22
Tema

Introduksjon 

Tropiske orkaner er blant de mest ødeleggende naturkreftene, derfor har jeg valgt å skrive om den tropiske orkanen Michael som var en av de to største orkanene i den Atlantiske orkansesongen i 2018. Kompetansemålene jeg skal dekke med denne teksten er ‘å drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger det har på samfunn som blir rammet’. Problemstillingen er formulert ut i fra kompetansemål og oppgaven, den er “Hvordan utviklet Michael seg? Hva skader gjorde orkanen? Og hva kan gjøres for å forhindre tap av liv og materielle ødeleggelser av orkaner.” Jeg skal svare på problemstillingen ved snakke om hva en tropisk orkan er, hvor sterk den er, hva Saffir-Simpson skalaen er, Michael sin utvikling, konsekvensene av Michael og hvordan forhindre materiell skade og tap av liv.

Jeg skal begynne med å forklare hva en tropisk syklon er. En tropisk syklon er et stormsystem, et område som har et lavt trykk i atmosfæren,, som er drevet av energien som kommer fra varmt hav, den største energikilden er da fordampningsvarme. Vinden til syklonen blåser mot klokken hvis den er på den nordlige halvkulen. Er syklonen på den sørlige halvkule så blåser vinden med klokken. Bildet ovenfor viser at navnet tropisk syklon dekker flere stormsystemer med ulik styrke, i tillegg blir disse stormsystemene skilt av geografisk posisjon.

Det som definerer en tropisk orkan vil da bli styrken og den geografiske posisjonen. Orkan og Tyfon har samme styrke, de er sykloner med vindstyrke på 32,5 meter i sekundet eller mer, forskjellen er deres geografiske posisjon. Orkaner oppstår i Atlanterhavet, Nordsjøen, Det Karibiske hav, Mexicogulfen og det østlige og sentrale Stillehavet. En tyfon oppstår i det vestlige Stillehavet, Sør Kinahavet og det Indiske hav. En orkan og en tyfon sin styrke kategoriseres i Saffir-Simpsons vindskala, som vi skal se på om bittelitt. 

Orkanene oppstår ikke utenfor 20 grader av ekvator fordi havet ikke er varmt nok der. De oppstår heller ikke nærmere ekvator enn 5 grader fordi jordrotasjonen har liten effekt der. Orkanene krysser aldri ekvator. Jordrotasjonen er det som skaper dannelsen av spiralvindene og sirkulasjonen i orkanen. Det oppstår 80-90 tropiske orkaner over verdenshavene hvert år og slik har det for det meste vært de siste 50 årene. En fullt utviklet orkan har en diameter fra 300-400 km opp til 1000 km. Dette er gigantisk med tanke på at 300km er omtrent en kjøretur fra Stavanger til Bergen. Vindhastigheten inne i orkanen kan nå opp til 200-300 km/t. Orkanens øye eller orkansenteret beveger seg sjeldent raskere enn 60 km/t. Orkanens øye som er midt inne i den roterende stormen har en diameter på 8-25 km, der er det vindstille og skyfritt. Orkanens høyde fra havoverflaten går opp til 19-22 km.

Saffir-Simpsons vindskala kategoriserer orkaner i grupper etter styrken deres. Navnet kommer i fra mennene som utviklet den i 1969, Herbert Saffir og Robert Simpson . Bildet nedenfor er hentet fra wikipedia og viser i tillegg hva tropisk lavtrykk og tropisk storm ligger på. I denne teksten skal vi se på orkanen Michael som nådde nivå fire, som er veldig høyt på skalaen. Under bildet igjen er det en link som viser en animasjon av styrken til vinden i alle kategoriene. Det viser et hus og noen palmetrær og når animasjonen har nådd kategori 4 er alt ødelagt blåst vekk.

Utviklingen til orkanen Michael

Den Atlantiske orkansesongen i 2018 hadde 15 navngitte stormer, 8 orkaner og 2 store orkaner, som vil se at de var kategorisert 3+ i Saffir-Simpson skalaen. Totalt ble det $33.3 billioner amerikanske dollar verdt av skade. Sesongen begynte offisielt 1 Juni, 2018 og sluttet 30 November, 2018. Bildet ovenfor viser hvor stormene har beveget seg.

Michael var den trettende navngitte stormen, den syvende orkanen og den andre store orkanen i den Atlantiske orkansesongen i 2018. Jeg skal prøve å ikke ramse opp absolutt alt som skjedde med Michael, men heller det viktigste. 

Michael ble lagd i et lavtrykksområde sør-vest i det Karibiske hav den 2 Oktober. Her ble Michael sterkere og sterkere i det varme energiske vannet frem til den 7 Oktober da Michael var blitt en tropisk storm. Ikke lenge etter var Michael blitt en orkan. Når Michael nådde Mexicogulfen med varmt deilig vann ble orkanen enda sterkere og nådde kategori 4 i Saffir-Simpson skalaen.

10 Oktober gjorde Michael landfall nærme Mexico Beach i Florida, som vil si at orkanens øye beveger seg på land etter å ha vært i vann og det er da mest skade vil skje fordi orkanen vil være veldig sterk etter å ha vært i vannet, i tillegg til at orkanen da er direkte på land. Vindene beveget seg da i 250 km/t. 

Til slutt ble Michael om til en tropisk storm og så en ekstratropisk syklon før den gikk i oppløsning den 16 Oktober nærme Iberian Peninsula. 

Konsekvenser av Michael og hvordan forhindre materiell skade

Innen 28 Oktober var det minst 60 dødsfall som ble forårsaket av Michael, altså 45 i USA og 15 i Mellom-Amerika. Orkanen skapte skader som var verdt minst $14.58 billioner amerikanske dollar. U.S. fighter jets ble ødelagt på Tyndall Air Force Base og erstatningen koster omtrent $6 billioner amerikanske dollar. Jordbruk og tømmer tap koster over $5.18 billioner. Det ble også oversvømmelse i Mellom-Amerika. I Kuba ble det 200,000 personer uten strøm på grunn av skade fra orkanen sin vind. Byene i Mexico Beach og Panama City lider mest på grunn av landfallene. I mexicogolfen kan en tidevannsbølge bli opp til 6-7 meter. De fleste som mister livet drukner i stormfloen som slike bølger forårsaker. Orkaner generelt kan få slutt på lange tørkeperioder pga de bringer med seg fukt og flom, men i Michael sitt tilfelle var det høyst unødvendig. 

For å forhindre mest mulig skade, er det viktig med tiltak som gode varslingssystem, dette er nok det viktigste fordi da kan folk få tid til å forberede seg, beskytte det materielle, huset sitt og flykte om det er nødvendig for å redde livet sitt. Det er viktig for byer å sikre for flom, og like viktig for enkeltpersoner. Det er mulig å sikre huset for flom ved å legge store sandbagger foran dører og sprekker. Enkeltpersoner burde også installere “orkanpersienner” som er sterke metallplater som dekker vinduene. Ellers kan de drille over store treplater. Å bruke plastikk og teipe ned vinduene gir bare en falsk følelse av trygghet. Alle møbler bør også bli sikret og satt fast, sånn at de ikke flyr rundt og skader mennesker og andre materielle objekter, det samme med store objekter utendørs. I tillegg er det viktig å ha handlet inn mat og masse vann som vil vare og som ikke trenger å tilberedes med strøm. Husets strøm bør bli skrudd av og trær i hagen som har mulighet for å falle ned på taket bør bli sagd ned. Det lureste er å bare gå gjennom hele wikihow artikkelen med hvordan forberede seg for en orkan i tillegg til å lese andre artikler om det og ringe opp venner og naboer og spør om de kjører.

Hvordan utviklet Michael seg? Hva skader gjorde orkanen? Og hva kan gjøres for å forhindre tap av liv og materielle ødeleggelser av orkaner

Michael utviklet seg fra et lavtrykksområdet til en kategori 4 orkan. Den kom fra det Karibiske hav, den 2 Oktober og gikk i oppløsning 16 Oktober nærme Iberian Peninsula. Minst 60 menneskeliv gikk tapt pga Michael og de materielle skadene var verdt minst $14.58 billioner amerikanske dollar. Ingen kan stoppe en orkan, men det er mulig å se den komme. Derfor kan folk forberede seg når det er mindre orkaner og stormer, men når orkanene har Michaels styrke er det lurest å sikre huset, ha forsikring, og flykte. 

 

Kilder:

2018 Atlantic hurricane season (2019). 5 Januar 2019. Fra 


https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Atlantic_hurricane_season
Hurricane Michael (2018) 5 Januar 2019. Fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Michael
Tropisk syklon (2018) 5 Januar 2019. Fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_syklon
Saffir–Simpson-skalaen (2018) 5 Januar 2019. Fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Saffir–Simpson-skalaen
How to Prepare for a Hurricane 5 Januar 2019. Fra 
https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Hurricane

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst