Bruk bilbelte - tekstanalysering

Analyse av en reklame fra Statens vegvesen om bruk av bilbelte. Ethos, Pathos, Logos, Elocutio, ect. Tolkning av tekst på universitetsnivå.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.01.23
Tema
Reklame

Innledning

I denne oppgaven ønsker jeg å interpretere en reklame som statens vegvesen publiserte i 2004. Målet mitt i denne oppgaven er å finne Ethos, Pathos, Kairos,  Elocutio og Logos i den utvalgte reklamen.

 

<bilde>

<bilde>

 

Hoveddel

Denne reklamen henvender seg til bilister og handler om at alle bilister skal bruke bilbelte. Man kan muligens si at en stor del av målgruppen er unge bilister. Noe som tyder på det er alderen til personen “Kenneth” som står frem i reklamen. Tid og sted er vanskelig å bestemme utfra reklamen. Ut fra avsenderen er det å anta at det først og fremst legges fokus på norske bilister. Når det kommer til tid, kan jeg bare nevne at reklamekampanjen ble startet i 2004. Heller ingen antydninger om hvor reklamen ble utplassert, lar seg finne i reklamen. Det er å anta at den ble plassert på flest mulig offentlige steder der mange av den valgte målgruppen så den.

 

Likevel er målet, reklamens logos, å gjøre enhver bilist oppmerksom på å bruke bilbeltet. I tillegg får målgruppen høre om en bilulykke der hovedpersonen ikke brukte bilbelte. Det gjør leseren bevist på konsekvensen og faren og fører til bruk av bilbelte.

 

Denne ulykken skildres først i en sammensatt tekst, som understrekes av saklige fakta punkter. Senarioet som plakaten skildrer er en bilulykke der Kenneth og en kamerat kraesjet med en fart på 50 kilometer i timen. Overskriften tyder på at Kenneth var hard skadet.

 

Ut fra egne erfaringer tillater jeg meg å si at reklamer med god og solid Ethos og Pathos er mer vellykkede enn andre. Denne reklamen er laget av Statens vegvesen og har derfor høy Ethos. Staten er en troverdig og tillit skapende avsender som er lett å stole på.

 

Når det kommer til Pathos vekker bildet følelser hos meg. Gutten som har et stort arr over øyet og ned mot nesen er skremmende. Man får lett sympati for gutten. I tillegg til overskriften der “[...] rettet opp ansiktet mitt [...]” og “Jeg har vert utrolig heldig” skaper følelser og understreker den farlige situasjonen som han har vert i. Man blir automatisk redd for mennesker man er glad i når man ser dette. Et lite hint til følelser er også det lille bilde nederst til høyre der to mennesker holder rundt hverandre.

 

I den sammensatte teksten blir det brukt dramatiske ord som for eksempel når skaden blir beskrevet: “Han ble slengt mot rattet. Legene sa at bensplinter nesten hadde trengt inn i hjernen.” Også der refereres det til legene, som gir troverdighet og øker Ethos. I denne setningen la jeg merke til ordet “nesten” som tyder på at situasjonen ble beskrevet litt mer dramatisk enn den egentlig var. Å lese det skaper igjen redsel og angst og understreker faren ved å ikke bruke bilbelte. Til slutt kommer en direkte henvendelse til leseren: “De som fortsatt tror [...]” Telefonnummeret til Kenneth er oppgitt, noe som tydelig skaper enda mer troverdighet.

 

Tydelig er også det beviste valget av å framstille denne reklamen i svart og hvit. Ingen andre farger er brukt. Det gjør det lettere å skape egne følelser, enn om det er farger. For farger utrykker og leder til følelser. Svart-hvit kan både føre til større grad av selvskapte følelser når leseren ser denne reklamen og føre til økt oppmerksomhet til teksten. Om bildet hadde vært i farger, ville man sannsynligvis ikke lagt merke til teksten i så stor grad som nå. Noen lesere ville muligens bare sett på bildet og ikke lest teksten i det hele tatt. Teksten selv uttrykker indirekte argumentasjon ved å beskrive situasjonen som Kenneth var i. Kenneth gir inntrykk av å være en person som ikke mente bilbeltet var essensielt i biltrafikken. Etter ulykken forandret han mening da han selv hadde oppdaget hvor alvorlig skadene kan være uten bilbelte.

 

Selvsagt er enhver oppfatning av reklamer individuell. Alle mennesker har gjort ulike erfaringer og hører til ulike målgrupper som vil ha en innvirkning på om man selv synes at reklamen er overbevisende eller ikke. Jeg synes at denne reklamen er overbevisende, selv om jeg ikke umiddelbart befinner meg i målgruppen. I og med at teksten har høy Ethos vil argumentene være fornuftige, logiske, sannsynlige og saklige. Likevel er teksten utsmykket med sterkt Pathos. Konkrete eksempler har jeg nevnt tidligere i denne oppgaven.

 

Konklusjon

Jeg har ikke kompetanse til å kunne vurdere om skaden som Kenneth blir framstilt med i denne reklamen, er realistisk. Likevel gir reklamen et svært troverdig, realistisk og fornuftig inntrykk. Reklamen består av solide argumenter, fylt med følelser og ble publisert av en troverdig avsender. Reklamen har et klart mål og en tydelig målgruppe.

 

Reklamen har et godt samspill mellom bilder og tekst og gir mulighet til egne interpretasjoner og følelser. Det er tydelig bruk av indirekte argumentasjon i reklamen.

 

Alt i alt en respektabel reklame som har gode forutsetninger til å være vellykket.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst