Analyse - Victoria

Fullstendig analyse av Knut Hamsuns "Victoria".
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.02.18
Tema

Knut Hamsun er forfatteren bak romanen Victoria som ble utgitt i 1889. Victoria ble skrevet under den litterære perioden nyromantikken og sjangeren er fiksjon. Romanen handler om forbudt kjærlighet mellom møllerens sønn Johannes og slottsherrens datter Victoria. Jeg skal beskrive hvilke språklige virkemidler Hamsun har brukt, samt vise til tema og budskap. 

Vi følger Johannes sin reise og hans tanker og følelser gjennom romanen. Han er oppvokst i en arbeiderklassefamilie, men utover i historien blir Johannes en anerkjent forfatter som tjener godt. Victoria og Johannes elsker hverandre, men Victoria forlover seg med Otto, sønn av den velstående kammerherren, for å rette opp i pengeproblemer til faren hennes. Senere forlover Johannes seg med Camilla, mest fordi han skjønte at det aldri kunne bli han og Victoria. En dag dør Otto på jakt, som indirekte fører til slottsherrens død. Slottsherren tenner på slottet, og seg selv, sannsynligvis fordi planen hans om å gifte Victoria inn i en velstående familie, mislyktes. Etter Ottos død, er ikke Victoria lenger bundet til en mann, men Johannes kan ikke være med henne fordi han er forlovet. Etter en stund innrømmer Camilla at hun har forelsket seg i en annen. Dette gir endelig Victoria og Johannes muligheten til å være med hverandre. Den tragiske slutten forhindrer dette, fordi Victoria dør av tuberkulose, bare 23 år gammel.

Nyromantikken er den norske litteraturhistoriske perioden fra ca. 1890-1905. Vi kan tydelig se at boka er skrevet i nyromantikken, først og fremst fordi enkeltpersoners følelser skildres godt. Vi får blant annet være i drømmen og i tankene til Johannes. Enorme klasseforskjeller og kvinneundertrykkelse var sentralt under denne tidsperioden. I Victoria har både status og kvinneundertrykkelse en stor påvirkning på handlingen. 

Boka starter retrospektivt hvor vi møter hovedpersonene og tidlig får vite at Johannes elsker Victoria. Det er mange tidshopp, men bare fremover i tid, for eksempel står det flere ganger; “etter mange år vender Johannes tilbake til byen”. Hamsun skriver i en allvitende synsvinkel, han går inn i tankene til karakterene, og står både utenfor og innenfor handlingen. Hamsun bruker også mange skildringer når han skriver, for å skape en stemning eller følelse når man leser. For eksempel skildres skogen godt og ofte fordi det er sentral del av historien. Det er der alle de viktigste scenene mellom Victoria og Johannes har utspilt seg. Det som driver handlingen fremover er at Johannes og Victoria elsker hverandre, men hele tiden dukker det opp problemer som forhindrer dem fra å være sammen. Ofte er disse nye problemstillingene konsekvenser av andre problemer. For eksempel er slottsherrens død og ekteskapet mellom Otto og Victoria, konsekvenser av slottsherrens pengeproblemer. Disse konfliktene og hendelsene, er med på å forme utfallet av hovedkonflikten; den forbudte kjærligheten mellom møllerens sønn og slottsherrens datter. 

Språklige virkemidler er med på å få frem budskapet til forfatteren. Kontraster er et av de språklige virkemidlene vi finner mest i teksten. Når forfatteren bruker kontraster, kan det være for å fremheve forskjeller. Det er først og fremst kontraster mellom Johannes og Victoria og livene deres. Mellom kjønnene og statusen, mellom friheten og tvangen. Vi merker kontrasten mellom Victoria i starten og Victoria mot slutten. Hun starter som et lykkelig barn med mye livsglede, men utover i boka blir hun dystrere og bruker mørkere klær. Det kan tyde på at hun har mistet livsgnisten, mest sannsynlig fordi det aldri ble henne og Johannes. Det er også tydelige tegn på hvordan humør og handlinger endrer seg med årstidene. Victoria dør på den kalde og triste høsten, mens på den lyse, glade sommeren, møtes Victoria og Johannes for første gang.

Et annet språklig virkemiddel Hamsun bruker er symboler. Det er noe som representerer mer enn seg selv og har en betydning. Når Hamsun bruker symboler, kan det være fordi han vil leseren skal få en spesiell følelse hver gang et symbol blir nevnt. Som påpekt tidligere, er skogen viktig for historien. Den symboliserer blant annet kjærligheten mellom Johannes og Victoria, den kan også symbolisere barndommen deres sammen. Hamsun bruker mye fargesymbolikk. Fargene på klær blir ofte skildret og kan hinte til hva som kommer til å skje. For eksempel bruker Victoria den gule kjolen som symboliserer noe uoppnåelig og gudommelig. Men den blodrøde hatten er en motsetning av dette. Den kan både symbolisere kjærlighet, men også døden. For det er jo døden som seirer til slutt. 

Det er ingen hemmelighet at kjærlighet er det største temaet i teksten. Dette kan vi blant annet se på måten Johannes og Victoria snakker til hverandre på. På en kjærlighetsfull og hjertevarm måte. Et eksempel på dette er; “Jeg vilde ikke forstyrre Dem, sa hun og smilte; hendes smil var rødt, hele ansiktet blev opplyst, hun strødde stjærner ut.” Et av de andre store temaene er klasseforskjeller, som også kjennetegner nyromantikken. Disse klasseforskjellene former handlingen. Grunnen til at Johannes og Victoria ikke kan være sammen i utgangspunktet, er jo på grunn av det store mellomrommet mellom dem, økonomisk og sosiokulturelt. 

Et kjennetegn på nyromantikken er følelser, som tydelig er med på å forme budskapet til Hamsun. Victoria og Johannes endte aldri opp sammen, til tross for kjærligheten de viste for hverandre gjennom årene. Da Johannes erklærte sin kjærlighet til Victoria, var hun forlovet. Da Victoria erklærte sin kjærlighet til Johannes, var han forlovet. Dette kan tyde på at Hamsun ville vise at man må satse på følelsene sine og kjærligheten, før det er for sent. 

Avslutningsvis, bruker Hamsun mange ulike språklige virkemidler, som kontraster og symboler. Dette påvirker leserens oppfattelse av handlingen og hovedpersonene. Kjærlighet, status og klasseforskjeller er temaer som kjennetegner nyromantikken. Disse har også en stor påvirkning på hvordan handlingen utvikler seg. Selv om samfunnet har forandret seg siden da, kan man kjenne seg igjen i enkeltpersoners følelser. Derfor mener jeg boka er relevant også i dag.

 

Kilder: 

https://snl.no/nyromantikken

https://www.daria.no/skole/?tekst=6000

http://norskblogg-hannask.blogspot.com/2010/12/tema-og-budskap.html

https://www.studienett.no/Oppgaver/romananalyse-victoria-knut-hamsun-18223.aspx

 

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst