Analyse - Et dukkehjem

Teksten er en analyse/tolkning av "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.11.12
Tema

Et dukkehjem er et aktuelle drama av Henrik Ibsen utgitt i 1879. Stykket ble skrevet i
en realisme tidsepoke. Realisme vil sei å skildre en verden som er veldig lik den i virkeligheten. En historie som har eksistert. Temaet i et dukkehjem er den vanskelige
situasjonen i kvinners ekteskap. Dette stykket fikk store reaksjoner av ulike kjente
folk. Det var en stor suksess. Denne teksten skal handle om form,innhold og formål i
“Et dukkehjem“


Form
Formen på “ Et dukkehjem “ er skuespill. Drama er en av de tre store gruppene av
sjanger. Den skjønnlitterære type er laget for å bli vist på en scene. På den måten
skiller skuespill seg fra, for eksempel, romaner, noveller, eller dikt. Skuespill, eller
dramatekst er tradisjonelt bygd opp av direkte replikker, sceneanvisning, eller dialog.
I sceneanvisning er det ofte samtaler i scener, og framføring.


Hvorfor skuespill?
Jo, fordi Henrik Ibsen ville gjøre inntrykk på det fleste. Han ville skape debatt, og det
kan vi se tydelig at han klarte. Formen på et dukkehjem var rett valg. Henrik Ibsen
mente at et skuespill ville gjøre mer inntrykk på samfunnet. Skuespill gir publikum
inntrykk av en virkelig stue. Jeg tror at han valgte skuespill fordi han ville skildre en
vanlig familie i 1879. Det er lettere å få det fram med en skuespill.

handlingsreferat
I “ et dukkehjem “ møter vi Nora Helmer. Hun er forlovet med Torvald Helmer. Hun
starter som en veldig lykkelig hustru. Nora gjør slik hun blir fortalt. Helmer har
kontroll på alt i huset, for eksempel økonomi. I denne tiden var det normalt at
manner hadde kontroll på alt. Kvinner som Nora skulle bare være hjemme og passe
på barna, og se bra ut. Litt senere får vi vite at Nora forfalsket farens underskrift på
et lånebrev. Nora brukte pengene på Torvald som var dødssyk. Da den
hemmeligheten sto i fare, ga Nora opp, og fortalte om lånet til Torvald.


Nora fikk et stort sjokk av hennes mann sin reaksjon. I stedet for å støtte Nora, var
Torvald mest opptatt av hva samfunnet ville sei, eller reagere på den skammelig
handling av Nora. “ Et dukkehjem “ tok slutt med at Nora forlater mannen, og barna.
Nora dro fordi hun ikke ville bli behandlet som et dukke lenger. Det er tiden til at hun
skal finne ut hvem er Nora.

Hvorfor er innhold aktuell i dag?
Vi har ikke full likestilling ennå. Hvis vi bruker “ Et dukkehjem “ som eksempel, så er
likestilling fortsatt aktuell i dag. Under Henrik Ibsen sin tid var det andre forhold for
likestilling. I dag over hele verden er kvinner fortsatt undertrykket. Nora står opp for
seg selv, og gjørt det samfunnet syns er skammelig, og respektløs. Historien til Nora
kan inspirere flere kvinner for stå opp for seg selv, og være seg selv. Nå i 2021 er det
mange yrker hvor kvinner og menn jobber likt, men fortsatt tjener menn mer enn
kvinner. Flere jobber er også kjønnsdelt, hvor de er ganske bestemt på at den
jobben passer til menn. Temaet Henrik Ibsen ville få fram med stykken 1879-tallet, er
fortsatt relevant.

Hvorfor skrev Henrik ibsen denne teksten?
Henrik Ibsen ville skrive noe som han meinte var kjempe viktig, og noen måtte ta det
opp. Ved denne teksten ville han utforske hvordan er samvittighet hos kvinner, og
menn når de skiller seg fra hverandre. Ibsen skrev et dukkehjem fordi han ville skildre
hvordan kvinner ble behandlet som dukker i ekteskap. Jeg tror at Ibsen skrev om
kvinner som stod opp for seg selv. Han ville inspirere andre kvinner til å ta opp
kampen om likestilling blant kvinner og menn.

Hvorfor skapte teksten debatt på 1800-tallet?
Akkurat sånne tekster som Et dukkehjem hadde ikke ble skrevet før. Det Henrik
Ibsen skrev var annerledes, fordi han tok opp et tema som ingen andre tørt, eller
tenkte seg å skrive om. Det som gjorde at teksten skapte stor debatt er handlingen i
den. Det Henrik gjør var å skildre virkeligheten i ekteskap. Noe annet som skapte en


stor debatt var det valget Nora tok. Samfunnet meinte at en kvinne kan ikke bare
dra, og ha det bra. Siden i 1879 så skulle kvinne bare være en hustru, mor, og se bra
ut.
I dag over hele verden er kvinner fortsatt undertrykket, og blir fremdeles diskriminert
av ulike grunner. Derfor er det viktig å ta med oss det Henrik Ibsen prøvet å få med i
1879-tallet. I dag er vi i 2021, men vi er fortsatt ikke full likestille. De valgene Nora
tok kan være inspirasjon til at flere kvinner står opp for seg selv. Det at Nora står opp
for seg selv er vesentlig. Uten et dukkehjem ville det ikke være noe
kvinnebevegelse.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst