Analyse - Et dukkehjem

Analyse av "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Karakter 6- i 10.klasse.
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.04.28
Tema

Handlingen i «et dukkehjem» er hovedsakelig om forholdet mellom herr og fru helmer, Nora og Torvald. Torvald er sjef for banken, er svært mektig og rik, mens Nora er hans hustru som er til for hans lykke. De bor sammen i et stort hus med sine tre barn. De har tjenere og piker som jobber for dem, som er grunnen for at barna ikke blir sett under hele stykket. 

Hele stykket foregår i huset deres og det er da selvfølgelig der det starter. Nora og Torvald får besøk av dr. Rank og Kristine. Mens Torvald og Doktoren snakker i rommet ved siden av blir Nora kjent igjen med sin gamle venn. I samtalen deres forteller Nora om hennes hemmelighet og hun finner ut at Kristine er jobbløs og er ute etter en inntektskilde. Da Torvald ble ferdig med å snakke med Dr. Rank og Krogstad som kom midt under dette, overbeviste Nora Torvald om å ansette Kristine ettersom at hun har erfaringer med kontorarbeid. Torvald, Doktoren og Kristine dro med det samme og Nora ble igjen alene. Krogstad kommer uventet innom og konfronterer Nora om Torvalds nye ansettelse. Nora begynner å skryte om sin innflytelse over Torvald og Krogstad ønsker på grunn av nettopp det at hun skal bruke sin innflytelse til fordel for han. For å sikre at han beholder jobben sin (han har en underordnet stilling i banken). Han sier at han vil røpe hemmeligheten hennes om han mister stillingen sin. Hemmeligheten har en lang historie. Torvald var veldig syk og legene mente at den eneste måten han kunne bli frisk var ved en reise til Syden. Men dessverre hadde de ikke penger nok til å reise. De trengte 4800 kroner og Nora skaffet pengene ved å låne penger fra Krogstad og å forfalske farnes underskrift på gjeldsbrevet. Krogstad oppdag at Farens underskrift ble datert til to dager etter hans død. Nora innrømmer forfalskningen som fører til at Krogstad har et mye større grunnlag for trusselen sin. Forfalskning av signatur er en besindighet som ble sett sterkt ned på. Etter å ha skjønt alvorligheten i situasjonen prøver Nora alt hun kan for å overtale Torvald til å la Krogstad beholde sin stilling. Torvald vil ikke bli sett på en mann som føyer sin kone, så han ignorerer hennes anbefalinger. Da Krogstad fant ut at han hadde fått sparken, sender han et brev som forklarer Noras besindighet. Nora prøver alt for å unngå at Torvald leser brevet, fordi hun venter på det vidunderlige. Nora tror at Torvald vil forsvare henne og ofre sin ære for hans elskede, men det stikk motsatte skjer. Han blir rasende. Ikke fordi at Nora vil bli straffet, men fordi at ryktet hans kan bli svekket. Torvald ser brev nummer to, hvor det står at Krogstad angrer på det han gjorde, og Torvald er helt fin igjen. Som om ingenting har skjedd. Nora forstår at Torvald er egoistisk og at hun har vært en dukke for han og faren sin igjennom hele sitt liv. Hun velger derfor å dra fra Torvald for å prøve å finne seg selv.

I stykket «Et dukkehjem» er det 4 hovedpersoner.

Nora Helmer: Nora er definitivt hovedpersonen. Hun er en 35 år gammel dame, som blir beskrevet som utrolig pen, vakker og ekstremt naiv. Hele livet hennes har hun blitt behandlet som en dukke, først av sin egen far og senere av sin ektemann Torvald. På grunn av dette har hun aldri vokst opp ordentlig. Dette er tydelig i hvordan hun behandler sine barn. De er hennes dukker. Hun «leker» med dem når hun ønsker. Nora har veldig stor tillit til mannen sin, og ønsker at det «vidunderlige» skal skje. Det er at Torvald vier sin ære for å forsvare henne. Da hun tror det vidunderlige skal skje, skjer det stikk motsatte og hun forstår at hun er et barn og har vært en dukke hele sitt liv. Hun gjør det slutt med Torvald og drar i håp om å vokse opp.

Torvald helmer: Torvald er gift med Nora. Han behandler hun og barna som om de er hans eiendom, men skjuler det med overveldende «kjærlighet». Han bruker Nora når og hvor han vil og lar henne ikke bestemme noe. Han vil ikke bli sett på som en person som føyer sin kone sier han selv. Siden Torvald er en stor forretningsmann og banksjef, er han veldig opptatt av ryktet sitt. Noe som vises etter at hemmeligheten til Nora blir røpt.

Kristine Linde: Kristine er en enke, barndomsvenn til Nora og ekskjæreste med Krogstad. Hun har tatt vare på hennes mor og lillebrødre hele livet sitt, så når de ikke lenger trenger hennes hjelp begynner hun å lete etter en ny familie hun kan være glad i. I stykket, Prøver hun å hjelpe Nora ved å overtale Krogstad til å ta tilbake brevet. Men under samtalen, vil ikke Kristine overtale han mer og vil heller gjøre det motsatte. Jeg tror hun gjør dette fordi hun vil at Nora skal vokse opp.

Sakfører Krogstad: Krogstad er en bekjent av familien Helmer og jobber som underordnede i banken til Torvald. Han er en svært alvorlig mann, og mener at livet er imot han. Det er han Nora lånte penger av for å redde Torvald. Han bruker dette ulovlige lånet mot Nora for å beholde jobben sin. Forbrytelsen til Nora som han vet om er den samme forbrytelsen som han begikk noen år før handlingen. Han ble utstøtt på grunn av dette og jobben hans i banken var en start på veien hans tilbake. Vi får også vite at Krogstad og Fru Linde før var sammen. 

Miljøet: Handlingen i dette stykket foregår på 1800 tallet i et relativt hjemmekoselig og stort hus eid av Helmer familien. Det er mange ting som tilsier at familien er i den øvre delen av samfunnet. De går alltid med fine klær, alt er på stell og de har tjenere og piker som gjør mange basiske handlinger for dem. Stykket foregår over tre dager, hvor den første er julaften.

Fortellerteknikk: I dette samfunnsdramaet bruker Ibsen forfatterteknikken han er mest kjent for. Nemlig retrospektiv teknikk. Retrospektiv teknikk er en måte en tekst er bygget opp på. Den ble utviklet av Ibsen selv mot slutten 1800 tallet og har senere blomstret til en av de mest brukte forfatterteknikkene som fins. Retrospektiv teknikk går ut på at handlingen og konflikten er bygget på ting som har skjedd før stykket tar plass. I dette tilfellet, er konflikten i stykket (som starter handlingen) bygget på Noras falske underskrift og lån, noe som skjedde lenge før stykkets datid. Dersom Nora ikke hadde forfalsket farens signatur, eller tatt opp et falskt lån så ville ingen av hendelsene i «Et dukkehjem» skjedd.

Konflikten: Jeg vil si at det er to hovedkonflikter gjennom dette stykket. Den første og viktigste konflikten som driver handlingen fremover, er Noras forbrytelse som Torvald ikke vet om. Den går ut på at Nora må prøve å overtale Torvald om å la Krogstad beholde sin stilling i banken, men Torvald som han selv sier lar ingen kvinne bestemme over han. Han er redd det vil svekke hans rykte. Denne konflikten starter hele handlingen i stykket. Den andre konflikten er hva Nora så fint kaller «Det vidunderlige». Det vidunderlige er Noras tanke om at Torvald vil ofre sitt rykte for henne. Nora er sikker på at Torvald vil reagere slik ved å lese brevet så hun lar han lese det. Dessverre for henne skjer ikke det vidunderlige, Nora forstår at Torvald bare er en egoistisk mann som ikke elsker henne ordentlig. På grunn av denne oppdagelsen velger hun å slå opp. Det er på grunn av tanken om det vidunderlige at Nora så kontrasten mellom Torvald og hva en hyggelig ektemann ville gjort, som er grunnen for at hun dro.

Tema og budskap: Jeg tror at temaet i dette stykket er kvinnenes stilling i samfunnet da stykket ble skrevet. Det er ganske tydelig at stykket hadde med undertrykkelse av kvinner på grunn av alle tilfellene hvor kvinner hadde mindre rettigheter, ble brukt av menn og hadde ingen mening. Her er mange eksempler: Nora sier at hun er snill fordi hun gjorde det Torvald spurte om, Torvald svarer med «Fordi du føyer din mann?». Han mener det er norm for hustruen å gjøre akkurat det mannen spør om. Kontrast til dette så vil ikke Torvald la Krogstad beholde plassen sin etter at Nora spurte, fordi at han vil ikke bi sett på en mann som føyer konen sin. Også under flørting sier Torvald «Skal jeg ikke se på min dyreste eiendom, på all denne herligheten som er min, bare min». Noe som tilsier at han eier henne. Stykket ender ved at Nora drar sin vei etter å ha funnet ut at Torvald ikke elsker henne nok til å ofre seg selv, noe 100000 kvinner har gjort mot sine menn og etter å ha funnet ut at hun har blitt brukt som en dukke for han.

Jeg mener at budskapet og temaet henger sterkt sammen ettersom at budskapet er nesten det samme som temaet. Jeg tror at budskapet som Ibsen vil formidle er at vi må revaluere kvinners rolle og betydning, i samfunnet og ikke minst i huset. Som sagt så er det vist mange ganger at kvinner har blitt undertrykt gjennom stykket og jeg tror det er tilsiktet. Det er nærmest blitt en uskreven regel at menn er viktigere, deres ønsker telles. Noe som støtter denne påstanden i stykket er da Torvald sier dette mitt i argumentet mellom han og Nora: «Du er først og fremst hustru og mor!». Torvald mener at Nora skal tenke på andre før henne selv. Torvald mener at hun er mindre viktig enn andre. Jeg tror at Ibsen prøvde å få folk til å forstå nettopp dette. At kvinner ikke fortjener å bli undertrykt på den måten.

Min mening: Da jeg først ble ferdig med hele stykket, følte jeg at jeg hadde kastet 2 og en halv time i søpla. Jeg mente at stykket ikke var noe spennende og hadde lite betydning, men jo mer jeg reflekterte rundt de forskjellige temaene jeg måtte besvare, begynte jeg faktisk å like det. Jeg synes det er et godt bygget opp drama, som tar for seg viktige problemer med datidens samfunn. Samtidig som det er underholdene å se på. Det er bra karakterutvikling og man kan se at «skurken» Krogstad faktisk har gode grunner for sine handlinger. Jeg vil konkludere med at dette stykket har fortjent all kjennskap den har fått, og er like viktig å lære om i dag som på slutten av 1800 tallet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst