Analyse - Den store mars og Maska

Teksten er en analyse og sammenligning av diktene Den store mars og Maska
Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.03.24
Tema

 

«Den store marsj» er et dikt skrevet av Siri Amalie Oftestad, publisert i 2018.  Diktet er skrevet i en modernistisk form med to strofer, fem verselinjer i første strofe og åtte verselinjer i andre strofe.   Motivet i diktet er en mor som gir instruksjoner til barnet sitt om hvordan det må gå og oppføre seg i livet, helt til siste åndedrag.

Budskapet er at man må være seg selv og leve livet sitt fullt ut, det er ikke viktig hva andre tenker og forventer av deg. Man må ha sine egne drømmer og være tilkoblet følelsene sine, og ikke leve som en maskin som bare teller og følger en bestemt rytme.  

Når det gjelder språklige virkemidler kan vi si at forfatteren bruker klisjé når hun skriver; «så spiser du, vokser du, snakker du, går på skole, jobber, gifter deg». Setningen er overbrukt og forutsigbar med tanke på å få frem hvordan man skal leve.

Men det viktigste virkemidlet hun bruker er ironi. I diktet gir moren instruksjoner til barnet om hvordan det bør leve, men forfatteren mener at man skal gjøre det motsatte.  Betydningen av tittelen til diktet er: det man gjør fra øyeblikket man er født til øyeblikket man dør blir «Den store marsj».

«Maska» er et dikt skrevet av Jan Magnus Bruheim, utgitt i 1942.  Motivet i diktet omhandler en mann som kjemper med å være seg selv. Han vil kaste masken han bærer eller ødelegge den, men han føler han må bære den når han er blant folk. Han spørre seg selv om han er to mennesker, men forstår at han er en person og en maske. Budskapet er at man må kaste masken og være seg selv.  Når det gjelder virkemidler bruker Bruheim assonans. F. eks.: setningen «så kastar eg maska» i første linje, han bruker videre alliterasjon i siste strofe med bokstaven «m».  Begge deler, assonans og alliterasjon skaper rytme og gjør diktet lettere å lese.    

Diktene er skrevet i en modernistisk form og de handler begge om identitet. Diktene får deg til å tenke og reflektere om hvem du er og hvordan du lever livet ditt. De er begge korte, lette og lese, men ikke så lette å fordøye da de etterlater seg store eksistensielle spørsmål.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst