Analyse av "Balder Dør"

Om innholdet, budskapet, temaet, komposisjon med mer. Middels lang og god.

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.03.09

Tittelen på novellen er Balder dør, forfatteren er Snorre Sturlason (1179- 1241) fortellingen er fra den Yngre Edda. Snorre Sturlason er den mest kjente forfatteren fra norrøn tid. Han ble den mektigste mannen på Island og var i sin samtid mer kjent som høvding en som forfatter. Han skrev den Yngre Edda for og ta vare på norrøn mytologi, slik at den ikke ble glemt da kristendommen kom Novellen er skrevet fra norrøn tid.

 

Teksten ”Balder dør” handler om Balder som er sønn til Odin, han er godt likt av alle gudene. En dag ble gudene enige om å verne han mot alle farer, men de glemte mistelteinen. Da Loke Lauvøysson fikk vite dette kledde han seg ut og spurte Frigg om hva Balder ikke tålte. Han fikk vite dette. Den kvelden alle skulle skyte ting på Balder for å bevise dette gav han mistelteinen til en blind man og sa han skulle kaste den på han. Mannen gjorde det og Balder døde.

 

Motivet i teksten kan være kampen mellom det gode og onde, fordi Balder er en god gud som alle liker, mens Loke er ond. Loke prøver og finne ut hva Balder ikke tåler å utnytter seg av det.  

 

Historien blir fortalt med en allvitende synsvinkel. Forfatteren oppnår at man får med seg mer av handlingen på forskjellige områder. Personer og handling skifter hele veien.

 

Komposisjonen er knytt til en spenningskurve som bygger seg gradvis opp mot et høydepunkt, fordi spenningen stiger da Loke prøver å finne ut hva Balder ikke tåler. Framstilingen er mest preget av handling og replikker, beskrivelsene er sparsomme, å det er ingen tankereferat. Det er i samsvar med den vanlige framstillingsmåten i norrøn litteratur. Verbene dominerer i norrøn litteratur, fordi det mye konsentrert handling. Setningene i fortellingen er lange, grunntonen i fortellingen er alvorlig fordi det handler om kampen mellom det gode og det onde. Replikkene er på nynorsk.

 

Temaet i denne teksten har ennå aktualitet i dag, vil jeg si.

Man kan lese teksten som en fortelling, som prøver å si at man skal huske på alt og ikke kan stole på noe eller noen.

 

Budskapet er at selv de minste ting kan ha betydning og få konsekvenser for utfall av en sak. Balder blir framstilt som en person som bare er god, som får sympati hos leseren.

 

Flere sentrale gudeskikkelser er med i denne fortellingen. Balder er sønn til Odin. Han er godt likt av alle gudene, fordi han er så vakker, godlynt og rettferdig. Loke er den uekte sønnen til Odin. Han er hos Æsene men også hos Jutulene. Loke er ond. Forholdet mellom Balder og Loke er konflikt fult, fordi Balder er god og Loke er ond. Loke dreper Balder. Det blir også fortalt om Odin (er krigsguden og guden for visdom).

Frøy og Frøya (er gudene for fruktbarhet)

 

Miljøet i fortellingen er et gudemiljø, hovedpersonens sosiale liv er bra han er godt likt av alle. Handlingen skjer på et tinghus. Verdensbildet i norrønmytologi var ganske enkelt. Det var tre delt, det bodde forskjellige vesener i hver del. Æsene som var de fremste gudene bodde i midten, i Åsgård. Menneskene bodde utenfor Åsgård, i Midtgard. Jutulene bodde i ytterkant av Midtgard, Utgård. Rundt hele menneskeverdenen lå midtgardsormen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst