Amnesty International - kampanje mot dødsstraff

Analyse av Amnesty Internationals reklamebilde i kampanjen mot dødsstraff under OL i Beijing 2008.

Sjanger
Analyse/tolkning
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.01.23

<bilde>

 

Jeg har valgt dette bildet i forhold til denne oppgaven fordi jeg mener at det uttrykker mye under hvert av de analytiske punktene (som logos, kairos, ethos, ect.)

 

Problemstillingen min er å analysere bildet i henhold til dokumentet “Oppskrift på tekstanalyse – skjema 2” som vi fikk utdelt i timen. Videre skal jeg analysere et bilde som ble brukt og laget av organisasjonen Amnesty International under de olympiske leker i Beijing, Kina i 2008.

 

Dette bilde gir veldig stor mulighet for interpretasjon og egen refleksjon, som er en grunn til at jeg valgte akkurat dette bilde.

 

Etter at jeg har sett på flere bilder av Amnesty som ble brukt i samme kampanje oppdaget jeg at de aller fleste bildene er laget i en sportskontekst. I dette bildet tyder alt på at en henrettelse har funnet sted. Det spiller en stor rolle hvor, i hvilken kontekst, dette skjedde. Jeg interpreterer bildet slik at det akkurat har funnet sted OL, som nå er ferdig. De kinesiske deltakerne, som ikke vant i deres OL gren ble muligens ansett for å ha “sviktet” landet og ble henrettet. Alt tyder på at denne henrettelsen som bildet vil fremstille finner sted på en skyte stand.

 

Bildet henvender seg til alle som ser på OL. Amnestys budskap kommer klart og tydelig fram, nemlig å få flest mulig mennesker oppmerksom på henrettelser og dødsstraff og motvirke dette. For å oppnå dette måtte bildet bli vist på alle mulige medier som for eksempel aviser, internet sider og TV. Etter det kinesiske styresettet å dømme, kan vi anta at bildet ikke ble vist i Kina.

 

Logos i dette bilde er åpenbart at Amnesty International har laget bildet, som også gir bildet Ethos. Det er framstilt som en seriøs hendelse som ikke minst vekker sterkt Pathos. Et annet punkt i Logos er at det er framstilt en Statsansatt som har henrettet personer. Likevel har jeg ikke konkret grunnlag for å si om det bildet framstiller er troverdig eller ikke i forhold til realiteten i kina.

 

I dette bildet går Logos og Ethos i hverandre. Logos er troverdigheten bildet utstråler, mens Ethos begrenser seg på avsenderen som i dette tilfellet er Amnesty International.

 

Bildets Pathos er svært sterk og er uten tvil noe Amnesty har satset mest på i dette bilde. På meg virker spesielt ansiktsuttrykket og smilet som kler ansiktet til den statsansatte her på bildet. Det er lett å få inntrykk av at det var en fornøyelse for personen i uniformen, å henrette folk. Solbrillene han har på seg, som later til å være en ubetydelig detalj på bildet gir meg følelse av at dette er en dagligdags situasjon for han.

 

Elocutio i det utvalgte bilde er at vi ser et hvitt klesplagg som gir muligheten til å tro at en annen person har blitt henrettet like før den egentlige som vi ser på bildet. Legg også merke til den brukte blinken på høyre siden av bildet, som igjen tyder på at det er flere som har blitt henrettet på samme sted under de samme forholdene. Hullene, som er spor etter avfyrte skudd, over hodet til personen som akkurat har blitt henrettet gjorde et skremmende og stort inntrykk på meg.

 

Jeg ble veldig overbevist av dette bildet, både av Amnesty som avsender og av inntrykket og situasjonspresset som bildet utstråler. Hovedpunktet som skremmer meg mest er Pathos. Det skremmer meg fordi verdenen utenfor kina ikke vet hvordan realiteten i forhold til henrettelser og dødsstraff i Kina egentlig er.

 

Jeg oppfatter bildet som realistisk framstilt og mener at det ikke ser urealistisk ut, derfor har det en bevegende virkning på meg. Man utvikler automatisk både empati og sympati for personen som blir henrettet.

 

Bildekilde:

http://adwaycommunication.com/wp-content/uploads/2011/04/amnesty-international-beijing-tir-a-l-arc1.jpg

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst