Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sammenligning av to land: Finland og Mali

Sammenligning av to land: Finland og Mali

Her er en sammenligning av Finland og Mali.

Karakter: 5/6 (10. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.01.2008

Finland

Innbyggertall: 5 255 800 mennesker. (Altså 5,25 millioner)

Størrelse (areal): 337 030 km²

Hovedstad: Helsinki

Verdensdel: Europa

Mynt enhet: Euro

Nasjonaldag: 6. desember

Språk: Finsk

 

Finland er i hovedsak naboland med både Svergie, Norge og Russland, men det er ikke langt over havet fra Syd-finland og til Estland. Klimaet i finland er veldig kjølig nesten til enhver årstid. Det er spesielt kaldt om vinteren, faktisk er det målt under -30 grader overalt i hele Finland, og om sommeren blir det sjeldent over 25 grader. Det blir derfor ganske lik vegetasjon slik som det er i Nord-Norge. Altså er det mest potet, gullrot og forskjellige bær-sorter som det er mulig og plante i hjemmehagene. Grunnen til det kalde klimaet skyldes den kalde sibirluften som kommer.

 

På Finland’s vest-side finner vi östersjøen, som er den sjøen som skiller Sør-Svergie med Sør-Finland. Den eneste delen Svergie og Finland er sammen, er helt nord, og plassen kalles Lappland. Det er også veldig mange elver Finland. Den største andelen av innsjøer er og finne i Øst-Finland, og den største innsjøen er Saimaa som også ligger i Øst. Alle Innsjøene ligger i Finland ligger i et ”nettverk”, alle er koblet sammen med hverandre i form av elver eller bekker. Det er derfor veldig mange som drar til Finland for og fiske i elver.

 

Finland deler urbefolkning med resten av nord-scandanavia, altså er det samer som er mulig og finne av urbefolkning i Finland. Grunnen til at samer både finnes i Norge, Svergie og Finland, er at dems historie går såpass langt tilbake at ikke helt Nord i landene ble skikkelig kontrollert av myndighetene i de forskjellige landene, og samene kunne derfor vandre fritt mellom de ulike landene. Idag er det et større skille mellom samene i de forskjellige landene, men samene har fortsatt en stor tilhørlighet til hverandre.

 

Den gjennomsnittlige levealderen i Finland ligger på 78 år. I Norge ligger den på 79, så det er omtrent samme gjennomsnittlig levealder på disse nabolandene. Inntekten til en finske ligger på rundt 270.000 årlig. Finland har et samlet fruktbarhetstall på 1,7. Altså føder 1 kvinne i gjennomsnitt 1,7 barn i løpet av livet.

 

De naturlige resursene i Finland er skog, gull, sølv, jern, kobber og fisk. Samene driver også med rein drift. Det er også endel andre naturlige resurser som brukes i Finland, blant annet jakting av dyr.

 

Finland er et typisk fase 4 land; Lav dødsrate og lav fødselsrate.

 

<bilde>

 

 

Mali

Hovedstad: Bamako

Innbyggertall: 11 340 480 mennesker (Altså 11,3 millioner)

Areal: 1 240 000 km²

Språk: Fransk

Verdensdel: Afrika

Myntenhet: CFA Franc

Nasjonaldag: 26. Juli

Motto: Un peuple, un but et un foi (Et folk, et mål, en tro)

 

Nabolandene til Mali er Algerie, Senegal, Niger, Guinea, Mauritania og Cote d’ivoire. Altså har Mali land rundt hele landet.

 

Det er ingen innsjøer eller hav i Mali. Grunnen til at det ikke er hav er fordi Mali ligger midt i Afrika. Den mest kjente vann tilførselen er elven Niger som renner gjennom landet fra Sør til Vest.

 

Klimaet i Mali er veldig tørt, da hele 65% av Mali ligger i den kjente ørken Sahara. Det er derfor vanskelig for innbyggerne og driver jordbruk. De fleste bor derfor i skillet mellom et mer fuktig område og Sahara. Det er i Mali kun 3,8 % av landområdene som er dyrkbar mark, og det vil si at det blir trangt om plassen for de som ønsker og driver med jordbruk.  Mali har nesten ingen vegetasjon.

 

Det er nesten ikke lengre urbefolkning igjen i Mali, men før i tiden var det Tuareger som var i Mali. Det var en utvandrer gruppe i fra den nordlige delen av Afrika, og inn i Mali. I dag er det ganske mange som snakker Tuaregensk, så i stede for å si at det er en urbefolkning kaller vi de snarere en språkgruppe i dag.

 

Den gjennomsnittlige levealderen i Mali ligger på 48 år. Noe som er av det laveste i Verden. Det laveste i dag ligger på rett under 40. Grunnen til den lave gjennomsnittsalderen kan være den lave inntekten blant befolkningen. Gjennomsnittlig lever alle i Mali på minstelønn, dvs.: under 1 USD i dagen. Det samlete fruktbarhetstallet i Mali, altså hvor mange barn ei kvinne føder i gjennomsnitt i løpet av livet sitt, er 6,9 per kvinne. Mali er faktisk det 5 øverste landet på denne statistikken.

 

<bilde>

 

De naturlige ressursene i Mali er kobber, salt, gull og jern. Det meste av dette eksporteres. Dette er for å dekke over økonomien til landet, men dessverre er ikke Mali flink til å bevillige pengene av eksporten rett, slik at de kun havner hos bak menn som bruker pengene på seg selv.

 

1/3 av alle som bor i Mali bor i byer, og da i hovedsak i hovedstaden. De resterende 2/3 bor på landet eller i skogen. I Norge bor 4/5 av befolkningen i byer, så det er en vesentlig forskjell på Mali og Norge.

 

Mali er et typisk faseland type 2 De har høy dødsrate, og høy fødsrate. Dette er noe jeg ser på den lave levealderen og det høye fruktbarhetstallet.

 

Samfunnsfaglige særtrekk:

 

Finland:

Finland er en republikk, og det vil si at di velger et statsoverhode som leder landet i en bestemt periode før det igjen velges. I Finland’s tilfelle sitter en president i 6 år etter valgt periode. I 2006 ble Tarja Halonen valgt til president, og han blir altså å sitte til i år 2012. De har i tillegg en statsminister som per i dag heter Matti Vanhanen. Han har hatt sin stilling helt siden 2003.

 

Når det velges ny president i Finland, så skjer det som oftes i 2 omganger. Unntaket her er hvis en kandidat har en majoritet, altså mer enn 50 % av stemme. Hvis en ikke har fått en majoritet av stemme etter første runde, så går de to med flest prosent av stemmene videre til en andre og avgjørende runde. Det er i andre runde den med flest stemmer som blir valgets vinner, og også president i Finland.

 

Finland er et industriland, og de har en stor eksport. Det er ingen slum-plasser i Finland, og det er ingen som lever i spesielt fattigdom.

 

1/5 av innbyggerne i Finland er arbeidsledig. Det er 18 % kvinner, og 22 % Menn som er arbeidsledig. Finland har ikke noe utenlandsgjeld, og heller ingen nedbetaling til andre land. Det vil si at de klarer seg godt økonomisk, og de har ikke lånt noe av andre stormakter. Gjennomsnitts inntekten for en innbygger i året ligger rundt 250.000 norske kroner, noe som er relativt høyt i forhold til veldig mange andre land og stater.

 

Finland importerte for over 66 milliarder dollar i 2006, det var da i hovedsak fra: petroleumssektoren, de importerer jern, kollektive kjøretøy og tekstiler. De samarbeider både med Tyskland, Russland og Sverige. Samt Kina og Danmark.

 

Finland eksporterer også veldig mye. Den største kilden er det kjente mobilmerket Nokia, som selges overalt i verden, og det er utrolig anerkjent merke. Men Finland eksporterer ikke bare Mobiltelefoni, men også maskiner og utstyr, metall, papir og trevirke. De samarbeider godt med både Tyskland, Russland, Sverige, Storbritannia og USA. (United states of America.) Samlet hadde Finland en bruttoinntekt på i overkant av 77 milliarder dollar, noe som gjør at det blir et kraftig overskudd når det gjelder import-eksport næringen.

 

<bilde>

Jeg fant dessverre ikke ut noe informasjon angående globaliseringen i Finland, så jeg har valgt og skrive en definisjon på hva globalisering er som en erstatning. Globalisering er en utvikling eller påvirkning innenfor blant annet områdene økonomi, samfunn eller teknologi. Globalisering gjør kommunikasjon på store avstander mulig, og det øker flyten av varer, mennesker eller lignende.

 

I Finland har de en trygdeordning som de kaller KELA, og den dekker blant annet 30 % av alle tannlegeregningene, samt at de hjelper folk som ikke har den muligheten til å jobbe. Altså driver de med hjelpe-arbeid i form av økonomisk støtte.

 

50 % av Finlands innbyggere har tilgang på data, men dette er tall i fra 2005, så jeg kan tenke meg de er noe høyere den dag i dag. Det er mobil dekning stortsett over alt i Finland, og per 100 innbygger er det i gjennomsnitt 141 brukere som har mobil telefon ( grunnen er at mange har to mobiler; 1 privat og 1 i jobbsammenheng) Det er i omtrent 50 daglige aviser i Finland, og de er fordelt utover hele landet. Finlands største fjernsyns-kanal heter YLE, og kan sammenlignes med NRK her i Norge. Den er i likhet med NRK, lisensfinansiert. Den nest største kanalen, kan+ sammenlignes med TV2 her hjemme i Norge, og den heter MTV3.

 

Det finnes ingen tall over hvor utbredt analfabetismen i Finland er, men den er trolig ikke veldig utbredt. 99.9 % av alle som går grunnskolen, fullfører den. Fordelt på gutter og jenter er det 99.9 % gutter som fullfører og 100.0 % jenter som fullfører grunnskolen. I overkant av 99 % av Finlands barn går grunnskolen. Etter ferdig grunnskole og gymnas, tar 291 664 studenter høyere utdanning.

 

Mali

Mali er en republikk, og det gir folket retten til å stemme. Frem til 2002 hadde Mali blitt styrt av diktatoren Moussa Traoré, men i 2002 var det valg, og i andre valg omgang vant Amadou Toumani Touré. Han fikk hele 65 % av alle stemmene. Amadou sitter fortsatt i dag som president. Han har blant annet grunnlagt en hjelpe-ordganisasjon for barn i Mali. Det er også en statsminister i Mali, hans navn er Ousmane Issoufi Maïga, og er håndplukket av presidenten selv.

 

Valget foregår i samme struktur som i Finland, altså hvis en kandidat ikke har fått en majoritet av stemme, så går de to med flest stemmer over til en andre valgomgang, og i andre omgang er det den med flest stemmer som vinner. Forskjellen fra Finland er at det kun er spesielt utvalgt som får stemme, ikke alle folkeslagene i Mali. Valgene blir da veldig preget av dette, og det blir kanskje ikke den de uten makt helst ville hatt til president.

 

Mali er kanskje et av verdens fattigste land. Når 65 % av landet er dekket av ørken blir det vanskelig for Mali og få penger ut av primærnæringen. Det de tjener mest på, altså hovedeksporten er bomull som produseres, samt at de har en liten mengde gull som gjør at landet akkurat klarer seg. Års inntekten til en innbyggerne i Mali ligger på omtrent 900 dollar. Hvis du tenker på 900 dollar delt på 8-9 personer i løpet av 1 år, så blir det ikke mye på hver.

 

Mali har en nedbetalingsgjeld på 6 % av eksportinntektene, og en utenlandsgjeld på svimlende 3 316 400 000 dollar. Dette tilsvarer omtrent 19898400000 norske kroner. Så økonomisk sett går det simpelthen ikke bra for Mali.

 

Mali importerer i hovedsak Petroleum (altså olje og gass), de importerer mat, maskiner, klær og trevirke samt andre nyttige ting for å kunne bygge byggninger. Mali har import avtale Frankrike, Senegal og Cote d’Ivoire. Samlet importerte Mali for 1.8 milliarder kroner i år 2004.

 

Når det gjelder eksport, så eksporterer Mali i hovedsak gull og bomull. Mesteparten er bomull, da dette er det som er billigst og best og utvinde. Mali har eksport avtale med Kina, Thailand og Taiwan. Samt at de har litt med Banglahdes og Australia å gjøre også. I år 2004 eksporterte Mali for 323 millioner dollar.

 

Jeg fant heller ikke ut noe angående globalisering i Mali. Jeg har både gjort grundige søk på google, jeg har leitet på wikipedia. Det står heller ikke noe om dette på CIA World Factbook eller globalis.no. Jeg skulle gjerne fått litt videre informasjon når det gjelder søk på dette emnet, da jeg synes det er veldig vanskelig.

 

Det finnes per i dag ingen trygdeordninger i Mali. Dette er trolig fordi landet har prioritert økonomien dens feil, og har brukt det på andre ting. Mange dør i dag fordi de ikke får den hjelpen de trenger, eller de hjelpemidlene som skal til for å hjelpe de fra å dø.

 

Når det kommer til telefon, Internet og aviser er Mali veldig dårlig. I gjennomsnitt har 0 av 100 innbyggere tilgang på datamaskin, dette er også på grunn av prisen for en data. Det koster jo nesten like mye som en hel årslønn til en familie. Tiltross for at det knapt finnes noen datamaskiner, så har 0,5 av 100 innbyggere mulighet for å koble seg til internet, men som sagt har de ikke en datamaskin de kan bruke til å komme seg på internett med. 1 av 100 i Mali har mobiltelefon abonnoment, men bare 0,5 av 100 av fast linje. Det gis ut til sammen 43 aviser i Mali per dags dato, og det tilsvarer 1 avis per 100 innbygger.

 

72 % av Mali’s innbyggere over 15 år er analfabete. Dette fordeler seg 82 % analfabete kvinner, men ”bare” 61 % av mennene er analfabet. 50 % av barna i Mali går grunnskole, mens bare 78 % av de som går på skolen fullfører den. 1 % av alle som går på skole i Mali er faktisk foreldreløs i tillegg.

 

Historiske særtrekk

 

Finland

Finland var i union under Sverige helt fra starten av forrige årtusen, og helt frem til starten av 1800-tallet. Da var store deler av finske landområder erobret, og det dominerende språket var svensk. I 1808 ble Finland erobret av Alexander I og hans hær. Dette fremstøtet klarte ikke den svenske hær og stå i mot, så Finland ble Russisk helt frem til dette opphørte i 1918. Samme år som unionen med Russland ble oppløst, brøt det ut en kort borgerkrig som satte sitt preg på politikken. Borgerkrigen var en kamp med overklassen og bøndene på den ene siden (også kalt den hvite siden) mot industri og fabrikk arbeiderne (også kalt den røde siden). Dette året ble veldig viktig for slik Finland er i dag. Mange regler ble formet, og viktige spørsmål for den Finske nasjonen ble funnet svar på i denne borgerkrigen. Denne episoden er et av de større politiske uro-momentene som har vært i Finlands historie frem til i dag.

 

Under den andre verdenskrig var Finland på Tysklands side, og mot Sovjetunionen. Dette resulterte i mange slag i spesielt i Nord-Finland. På tampen av krigen stilte Stalin opp med 600.000 menn i Nord-Finland, og hadde det ikke da vært for Hitlers-hær så hadde trolig ikke Finland vært slik som vi kjenner det i dag.

 

Europas første skole-massakre ble skjedde også i Finland. Dette skjedde i Tusby i sør Finland i November i år. Det var en 18-års gammel gutt som skal ha skutt og drept 8 personer, der i blant rektoren ved den videregående skolen der Pecca-Eric Auvinen gikk. Flere av hans medelever ble også brakt til sykehuset, men bare med lettere skuddskader. Skole-massakren skal på flere filmer som ble lagt ut på nettstedert www.youtube.com ha utrykt sympati for kjente personer som Josef Stalin, Adolf Hitler og en kjent Finsk forfatter.

 

Det er mange kjente personer i fra Finland. Her i blant finner vi gruppen Lordi, som vant Eurovision Song contest i 2006. Dette kan kanskje skyldes dems alternative image.

 

<bilde>

 

Arja Saijonmaa er kanskje den sangeren som er mest kjent i fra Finland. Hun kommer i fra Helsinki, men gjorde sitt store gjennombrudd da hun kom til Sverige. Arja har også laget en Norsk bok kalt Sauna som betyr badstu.

 

Men den personen som kanskje er mest kjent i fra Finland er selveste julenissen. Han hører ifølge Finnene hjemme i den Nord-Finske byen Rovaniemi. Det er store spekelusjoner på om faktisk dette er sant, det finnes flerfoldige meninger om hvor Julenissen kommer i fra, men finnene mener han bor i Rovaniemi.

 

Mali

Det første man får vite om historien fra Mali er at det var et midtpunkt i de tre større imperiene som har vært i verden; Ghana Empire, The Empire of Mali og tilslutt når marokkanerne overtok Mali. Mali var marokkansk helt fra til 1883 da Mali ble en fransk koloni.

 

<bilde>

 

I 1960 ble Mali uavhengig av Frankrike, og de måtte nå stå på egne bein. Under Fransketiden ble Mali kalt ”Det Franske Sudan”. Og det var ikke før i 1992 det ble frie valg, fra 1960 og til 1992 var Mali et diktatur.

 

Det har ikke vært særlig mye politisk uro i Mali. Det eneste er i den tiden etter at det var innført frievalg. Da var ikke diktatoren villig til å gå av, han aktet å gå så langt at han var villig til å ta sitt eget liv for jobben. Han klare å holde stillingen sin helt frem til nåværende president klarte å komme gjennom med makten.

 

Det har ikke vært særlig store, kjente flyktning bølger ut eller inn av Mali. Da må man helt tilbake til da urbefolkningen var i landet. De kom da i fra Nord-Afrika (i hovedsak fra Egypt), og til Mali der de bosatte seg over ei lita stund.

 

Det er ikke særlig mange kjente personer som kommer i fra Mali. De to som er mest kjent er Malis øverste ledere; Amadou Toumani Touré og Ousmane Issoufi Maïga.

 

Amadou Toumani Touré ble født i November 1948. Det var Amadou som fikk tatt makten i fra diktator Moussa Traore. Han overleverte deretter makta til sivilemyndigheter før han året etterpå ble valgt til ny president. Han har hatt stillingen sin siden 2002, og det er nytt valg i 2008, altså er det valg hvert 6 år.

 

<bilde>

 

Ousmane Issoufi Maïga ble født i 1945 i Gao i Mali. Han har studert økonomi på universitetet i Kiev. Han har hatt flere minister stillinger i regjeringen i Mali før han i 2004 ble håndplukket av presidenten til å bli statsminister, noe han også er den dag i dag.

 

Sammenligning

Det første jeg merker meg når jeg sammenligner landene er innbyggertallet. Det er dobbelt så mange beboere i Mali som det er i Finland, men siden Mali har mye større areal enn Finland så vil jeg si det er helt naturlig at det er flere innbyggere i Mali.

 

Klimaet og vegetasjon i landene er også totalt forskjellig. I Finland er det kaldt, og det er ofte å se snø. Sahara utgjør 65 % av Mali, og det er bare sand. I finland lengter man altså etter varme, mens man i Mali lengter etter litt frisk bris for eksempel. Det blir to helt forskjellige verdener og leve i, der man må ta hensyn til to forskjellige ting. Det er i tillegg veldig mange innsjøer, hav og elver i Finland, noe det er veldig knapt med i Mali, der det kun er en elv. Det gir derfor veldig lite rent vann til de som bor der. Vannet gir også en form for kulde, slik at dette er ikke helt optimalt for varmen i Mali.

 

Begge landene har/hadde urbefolkning der begge flyttet på seg og drev med jakt og fiske. De to ulike urbefolkningene hadde også et eget språk som skiller/skilte seg ut i fra det ordinære språket i landet. Forskjellen mellom urbefolkningene var at de i fra Mali drev med kriger og angrep fiende.

 

Det er også stor differanse på den gjennomsnittlige levealderen i de to landene. Finland hadde 78 år, mot Malis 48. Det blir 30 år i gjennomsnitt. Gjennomsnittsalderen i et land kan lett peke tilbake på økonomien til landet. Hvis for eksempel et land har mye penger, bruker de ofte pengene på vaksine, og bedre sykehus. Finland er et relativt rikt land, og de har derfor brukt penger på akkurat dette. Mali er et av verdens fattigste land, og de har ikke prioritert penger til akkurat dette. I Mali er det også veldig lite mat, noe som gjør at 1/3 av innbyggerne lider av underernæring.

 

Det samlete fruktbarhetstallet i Finland ligger på 1,7. Dette er i verdenssammenheng ganske lite, mens Mali har 6,9 barn per kvinne ligger som 5 øverste land i verden når det gjelder fruktbarhetstall. Fruktbarhetstallet i et land peker også tilbake på økonomien i form av om de har råd til prevensjon.

 

Bosetningsmønstre i landene er også veldig forskjellig. Det bor mange flere i byen i Finland enn det gjør i Mali. Dette tyder jeg som at de som bor i Mali må bo på landet for å kunne dyrke sin egen mat, mens i industri-landet Finland jobber de mer i sekundær og tærtiernæringen.

 

Samfunnsfaglige særtrekk – Sammenligning

Her er en av de første, betydelige likhetene mellom landene: Begge landene er republikk, der det er både president og statsminister. Det er mer makt til folket, noe som gjør at dette egentlig er et folkestyre.

 

Begge landene har også samme valgsystem; 6 år mellom hvert valg, og valget skjer i to omganger. Det er også samme regel som hvis en kandidat får over 50 % i første valgrunde så vinner han.

 

<bilde>

 

Økonomien er det som skiller landene mest. En som bor i Mali tjener 900 dollar i året, og da skal han i tillegg forsørge familien. En som bor i Finland tjener i gjennomsnitt 27.000 dollar i året. Noe som gjør at en i fra Mali har mye mindre inntekt enn en i fra Finland.

 

Utenlandsgjelden til Mali er ubegripelig høy, det vil si at de har lånt mye penger i fra andre land som de er nødt til å betale tilbake. Finland har ingen utenlandsgjeld.

 

Når det gjelder import og eksport så er det slik at Mali importerer for mye mer penger enn de eksporterer. Finland eksporterer mer enn de importerer. Dette gjør at Finland tjener på eksport-import, mens Mali går i underskudd.

 

Finland har rett og slett mer media enn det Mali har. Dette fører til at Finnene får med seg mye mer hva som skjer rundt om i Finland og Verden for øvrig. Mens de som ikke bor så veldig sentralt i Mali ikke blir informert om hva som skjer ute i verden.

 

Mange flere av de finske unge tar høyere utdanning, og langt flere fullfører grunnskole enn de som er i fra Mali. Dette fører til at finnene blir smartere, og har mye større mulighet til å få en skikkelig jobb enn de som er i fra Mali.

 

<bilde>

 

Historiske særtrekk – Sammenligning

Finland var meget aktiv i andre verdenskrig, de spilte en aktiv rolle mot sovjet og de kjempet for landet sitt. Mali var ikke med i andre verdenskrig, de har derfor ingen spesiell krigshistorie.

 

Den historiske sammenhengen mellom landene er at begge var underlagt et land. Finland var under Sverige, mens Mali var under Frankrike. Mali har en mer ”turbulent” fortid hvis du går så langt tilbake som det første år-tusen, nærmere bestemt år 700 e.kr. I Finland på denne tiden er det lite historie å høste.

 

<bilde>

 

Det er flere kjente personer i Finland som vi i Norge kjenner til, enn det er kjente personer i Mali. Dette kan vi spekulere på, men det er trolig fordi Finland er mye nærmere Norge enn Mali er.

 

Oppsummering

Jeg har av denne oppgaven funnet ut at Finland er et ganske økonomisk mektig land. De har mye penger, og mange nyttige naturressurser. Jeg har funnet ut at Finland er en republikk, og at det er 6 år mellom hver gang de velger ny president.

 

Jeg har også funnet ut at Mali er et veldig svakt land rent økonomisk sett. Det er et av de fattigste landene i verden, noe som har ført til at de har måtte låne veldig mange penger fra andre nasjoner.

 

Når jeg sammenligna Finland og Mali fant jeg ut at de har mye til felles; blant annet måten de stemmer frem presidenten, og at styre systemet i landene er ganske lik. Jeg har også funnet ut at de begge lå under en nasjon før begge klarte og etablere seg selv.

 

<bilde>

Finland

 

<bilde>

Mali

 

<bilde>

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil