Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Tyskland vs. Burma

Tyskland vs. Burma

En sammenlikning mellom Tyskland og Burma, samt en innledning om ulike styreformer.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.12.2007


Hva er demokrati?

Et demokrati betyr at folket bestemmer hvem som skal være med i nasjonal samlingen, og hvem som skal styre landet. Demokrati ble innført i Norge i 1814, samtidig som grunnloven. Den gav folket større makt. I 1940 ble Norge tatt over av Tyskland. Da ble det tysk diktatur i Norge. I 1945 da krigen var over fikk Norge tilbake demokrati. Etter som at årene gikk fikk kvinner fulle rettigheter ved valg, og stemmealderen ble senket.

 

Hva er internasjonal politikk?

Internasjonal politikk er enten norsk utenrikspolitikk, eller politikk som skjer utenfor Norge. Mens Innenriks politikk foregår i Norge. Et eksempel på internasjonal politikk kan være president valg i USA. Et eksempel på innenriks politikk kan være valget som vi nettopp har hatt her i Norge.

 

Hva er enevelde?

Hvis det er enevelde i et land, vil det si at landet for eks blir styrt av en diktator som bestemmer alt selv. Et godt eksempel på en som har vært diktator i et enevelde er Adolf Hitler.


 

Hva er republikk?

En republikk er styrt av en president. En president er nesten som en konge, bare at det blir valgt en ny president hvert fjerde år (hvertfall i USA). Ordet republikk betyr å representere offentligheten. Andre steder enn USA som er republikker er: Finland, Frankrike, Tyskland, Russland og Hellas.

 

Hva er monarki?

Et monarki er et land som har en konge eller dronning, selv om konger eller dronninger har noe særlig stor makt lenger. I norge fikk vi monarki i 1905 ved folkeavstemning. På den tiden hadde mange andre land republikk. Et godt argument for at Norge valgte monarki var for å bevare konge og dronning tradisjonen i Norge. Det er monarki i hele Skandinavia, England, Spania, Belgia og Nederland (I tillegg noen andre land utenfor Europa).

 

Hva er nasjonalisme?

Nasjonalisme handler om felleskap. Nasjonalisme kan sees fra to forskjellige vinkler. Det kan bety og arbeide for et nasjonalt fellesskap på tvers av ulikheter, men det kan også bety at en folkegruppe arbeider for sine interesser på bekostning av andre på en måte som fremmer diskriminering og en fremmedfrykt, og i verste fall resulterer i borgerkrig. Hvis man er nasjonalist så elsker man landet sitt og noen påstår til og med at landet deres er bedre enn andres. Slik kan krig o.l. oppstå. Det 19 århundre er kalt nasjonalismens århundre pga så mye skjedde i det århundre.

 

TYSKLAND VS BURMA

 

Burma (Myanmar)

 

Offisielt språk: Burmesisk

Hovedstad: Naypyidaw

Statsform: Forbundsstat, militær diktatur

Areal: Rangert som nr 39. Ca 680 000 km ²

Uavhengighet fra: Storbritannia 4. januar 1948

Befolkning: Rangert som nr 29. Ca 50 000 000 stk.

 

<bilde>

 

Økonomi

Siden 1962 har juntaen overtatt det meste av privat næring i landet, og nasjonalisert økonomien. Det vil si at inntektene fra det burmesiske næringslivet går rett til juntaen.  Raskt etter denne hendelsen ville ikke andre land ha noe med dem å gjøre økonomisk sett. Dette var vestens måte og utrykke støtte til de lovlige valgte kreftene ved Aung San Suu Kyi, som hadde makten i landet tidligere. Istedenfor at de bruker penger til å bygge nye sykehus o.l. tar juntaen pengene selv.

 

Den økonomiske situasjonen i Burma har vært kaotisk siden kuppet. Dårlig styring og militære konflikter har vært hovedgrunnene til at Burma er blant verdens fattigste land. FN fraråder folk til å reise til Burma. Det eneste de som hadde reist til Burma ville gjort da, var å gi penger til Juntaen. Før kunne man bare være i Burma i 10 dager, men nå har de utvidet det til 28 dagers pass, samtidig som at det koster 5 $ for hver dag man er der. De har prøvd å lokke folk ved å si at det har blitt et ”fint” turistland o.l.

 

I Burma drives det lite med industri, men jordbruk er det nok av. 2/3 av befolkningen er knyttet jordbruket. Naturligvis eksporteres det meste av det de har til utlandet, sånn som: Ris, bønner, fisk og annet tropisk sånn som: trevirke, teak, gass, olje, tinn, sink, gull og jade. De er også blant verdens største opiumsprodusenter.

 

Myntenheten i Burma heter Kyat og brukes kun i Burma.

 

Skole

Akkurat skolesystemet i Burma har jeg ikke greid å finne noe særlig mye informasjon om, men jeg har nå hvertfall funnet dette; Når man har blitt 5 år gammel, er det obligatorisk at alle barn skal ha skolegang, men dessverre er skolegangen ikke gratis. Familier som allerede har dårlig råd, må la barna arbeide istedenfor å gå på skole.

 

I byene er det veldig mange som har høy utdanning, men svært få for bruk for utdannelsen. Det er så lite jobbtilbud i landet deres så de fleste velger å jobbe som turist guide, eller kjøre taxi. Universitetene og videregående skoler som er der, er oftest stengt. I tillegg er kravene så strenge for undervisningen at det omtrent ikke er verdt det. Når man har blitt 5 år gammel, er det obligatorisk at alle barn skal ha skolegang, men dessverre er skolegangen ikke gratis. Familier som allerede har dårlig råd, må la barna arbeide istedenfor å gå på skole.

 

Ytringsfrihet

I Burma har man svært lite ytringsfrihet. For eksempel er det farlig å mene noe negativt om juntaen eller regimet deres. Et veldig godt eksempel på mangel på ytringsfrihet er det som skjer i Burma i disse dager. Militæret har begynt å drepe demonstranter som protesterer mot juntaen, noen av disse menneskene er t.o.m. munker. Dette er sjokkerende i Burma, pga av at munker er ansett for å være hellige og skal egentlig ikke røres. Man kan bli straffet med tortur og lange fengselsstraffer, uten rettssak. Merkelig nok står Buddhismen svært sterkt i Burma.

 

Forsvar

I 2004 hadde de ca 350 000 soldater og blant annet 205 stridsvogner. Hvis noen av de som allerede er soldater i Burma trekker seg, kan de bli torturert o.l. , så det er ikke så veldig mange soldater som vurderer akkurat å gjøre det. Det er en ”plikt” at de må være i forsvaret, selv om de ikke har lyst. Myanmar Airforce, heter luftstyrkene i Burma. De har et ganske sterkt forsvar, noe man kan se på nyhetene om dagen.

 

Tyskland

 

Offisielt språk: Tysk

Hovedstad: Berlin

Statsform: Forbundsstat

Areal: Rangert som nr 62. Ca 350 km ²

Befolkning: Rangert som nr 13. Ca 83 000 000

 

<bilde>

 

Økonomi

I motsetning til den kaotiske burmesiske økonomien, er økonomien i Tyskland svært godt organisert. Tyskland har en fornuftig økonomisk struktur på lik linje med de fleste land i vesteuropa. Skatteinntekter brukes på infrastruktur. Med infrastruktur mener man å gjennomføre samfunnsnyttige tiltak som å vedlikeholde veier, bygge sykehus og sikre et godt helsevesen. Bygge skoler som sørger for at barn får god og riktig utdannelse. Sammen med USA og Japan, utgjør Tyskland de tre største industriland i hele verden. Den sosiale markedsøkonomi (en slags blandingsøkonomi som benytter de beste økonomiske elementene fra sosialisme og kapitalisme) er grunnlaget for den økonomiske politikken. I Europa er Tyskland en av de viktigste handelspartnerne også inkludert Norge. Norsk-Tysk handelskammer i Oslo er et handelskammer som hjelper norske bedrifter inn på det tyske markedet. De viktigste inntektskildene deres er bl.a. elektroteknisk industri, våpenindustri, kjemisk industri, maskinindustri og bilindustri. Bokindustrien er den største i verden.


 

Gjennom de siste årene har arbeidsledigheten gått opp, og som i alle andre land iverksettes tiltak for å løse/forbedre dette problemet.

 

Myntenheten i Tyskland er Euro.

 

Skole

I Tyskland er skolestrukturene litt forskjellige i de forskjellige statene, men hovedtrekkene er de samme. Skolesystemet i Tyskland er gangske ulikt andre land, ikke minst Burma. Skolene i Burma er langt mer strenge, enn de som er i Tyskland, og i tillegg må man betale for grunnskolen i Burma, noe man ikke må i Tyskland. Når man er 6 år gammel begynner man på grunnskolen (Grundschule), og varer fra 9 til 12 år. De første 4 eller 6 årene (avhengig av delstaten) går eleven i Grunnskolen.

 

Etter grunnskolen kan man ta: hovedskolen (Hauptschule), Realskole (Realschule) og så Gymnasium. Karakter systemet går fra 1-5 hvor 1 er den beste karakteren, mens 5 er den dårligste. I tyskland fins det ca 5500 skoler, med 1,1 million elever.

 

Det finnes også noe som heter fellesskoler. Dette ble opprettet på 1960 tallet. Skolen er en blanding av de 3 tradisjonelle typene, her kan alle elever ta både Abitur (avsluttende eksam) og yrkesrettede utdannelser. Fellesskoler slo aldri helt gjennom, og i dag er det bare 700, av 19 000 tyske skoler av denne typen.

 

Ytringsfrihet

I Tyskland er det full ytringsfrihet. Man blir ikke torturert o.l. hvis man har en egen mening om en sak som kanskje sier i mot regjeringen i Tyskland, noe man for eks kan bli i Burma. Tyskland har omtrent alt det Burma ikke har, utenom forskjellige eksport varer da… Har man en sterk mening som man gjerne vil dele med samfunnet, skal man få lov til det. Ytringsfriheten i Tyskland er gangske lik den vi har i Norge.

 

Forsvar

Bundeswehr er navnet til det tyske forsvaret. De har et sterkt forsvar med hær, marine, luftvåpen, sanitetstjeneste og støttekommando. I hele forsvaret er det et militært personell på hele 250 000 mennesker. Verneplikts alder for å være med i forsvaret i Tyskland er 18 år, tilgang er fra 18-49. Hæren (Deutches Heer) er en del av det tyske forsvaret, som kjemper til lands. Den er en av de største armeene i Europa, med hele 185 000 soldater. Til sammen består den av 6 divisjoner, 5 normale divisjoner(panser divisjoner) og 1 divisjon kalt spesialoperasjonsforband. I motsetning til Burma, er forsvaret i Tyskland ikke brukt til militært diktatur.

 

Hvilket land ”vant”?

Hvis jeg kunne valgt et sted og bo eller feriere ville det vært Tyskland. Ettersom det er militær diktatur og at folk blir drept i gatene i Burma, høres det ikke ut som et særlig fint sted å være. Økonomisk sett, og helhetlig sett er Tyskland også et MYE bedre land på mange forskjellige måter. I forhold til Burma, er Tyskland et gangske så lite land, mens innbygger tallet i Tyskland er mye høyere enn i Burma. Kanskje en av grunnene til at det er et mye større antall personer i Tyskland enn i Burma kan være at Juntaen ikke bruker noen penger på sykehus o.l. slik at syke folk kan bli ordentlig helbredet hvis det er veldig alvorlig. Det er mye lettere å skaffe seg jobb, og utdanne seg osv i Tyskland. Tyskland har i tillegg et mye bedre forhold med FN enn Myanmar(Burma) har. I alle fall så er Juntaen svært mislikt av FN. Hvis revolusjon kommer til å hende i Burma, får man se om flertallet, som liker Tyskland fremfor Burma kanskje endrer meninger om hvilket land de liker best?

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil