Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Likestilling

Likestilling

Om likestillingsloven.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
27.07.2000

9. juni 1978 fikk vi likestillingsloven. Den ble sist endret 1. august 1995. Likestillingsloven er mest rettet mot kvinner. Loven går ut på at kvinner og menn skal gis like muligheter til arbeid, utdanning og kulturell og faglig utdanning.

 

I loven står det at man ikke skal bli forbigått når man søker jobber. Man skal bli likestilt ved ansettelse.

 

Lærebøkene er blitt endret etter at likestillingsloven kom. Ifølge loven skal læremidlene bygge på likestilling mellom kjønnene. Det kan ikke lenger stå i skolebøker noe slikt som at: ”Mor baker, mens far leser avisen”. Dette forekom i enkelte skolebøker for 1. klassinger for en tid tilbake.

 

Har det skjedd noe i løpet av de siste 20 årene? Hvordan er likestillingen i hjemmet, på jobben og i samfunnet i dag forhold til for 20 år siden?

 

I § 3 står det at alle har lik rett til utdanning. Det har gjort at flere kvinner har fått lengre og høyere utdanning og har jobb og karriære. For bare noen generasjoner tilbake i tid fikk ikke jenter penger til å ta utdanning. Familiene prioriterte sønnene framfor døtrene når noen skulle ha utdannelse. Kvinnene var som regel hjemme og passet ungene og gjorde husarbeidet. Hvorfor skulle de ta utdanning? Hva trengte de det til ?

 

Besteforeldrene mine hadde tre unger. Bestefar var fisker og var ofte ute og fisket flere uker i strekk. Bestemoren min måtte være hjemme og passe ungene og gjøre alt husarbeidet. Det var en selvfølge at kvinnene skulle være hjemmeværende, og ingen stilte spørsmål ved det.

 

Bare en generasjon etter har mye endret seg. I min familie er begge mine foreldre i arbeid. De deler selvfølgelig på oppgavene i huset.

 

Kvinnene kan ikke gjøre alt husarbeidet pluss å passe barna nå som de er ute i full stilling. Det sier seg selv. Alikevel er det mange kvinner som syns de har større ansvar for hjemmet enn mannen har.

 

Generelt er det fortsatt kvinnene som gjør mest husarbeid, men mannen og kvinnen deler mer på oppgavene i hjemmet. Det er normalt å dele på matlaging, vasking og barnepass. Ellers er det tradisjonell deling. For eksempel at kvinnen gjør håndarbeidet og mannen tar seg av bilen.

 

De siste 20 årene er det startet mange barnehager. Dette gjør at flere kvinner har mulighet til å jobbe. Etter at kvinnene har fått mulighet til utdanning og jobber, kan de også klare å forsørge seg selv. Det er blitt mange flere skilsmisser enn før, og det er flest kvinner som velger skilsmisse. De fleste barna bor hos moren etter skilsmisse, så her er det ikke likestilling mellom kjønnene.

 

Kvinnene velger fortsatt mellom færre yrker enn menn gjør. De kvinnedominerte yrkene er ofte de som har lavtlønnsgruppene. De yrkene er ofte omsorgsyrker, som å arbeide i barnehager, på skoler og for eldre. Arbeid med eldre blir det stort behov for framover. Vi lever lengre og blir eldre. Det er utrolig hvordan omsorgsyrker er så lavt prioritert i samfunnet når det handler om mennesker.

 

Flere kvinner har begynt å velge mannsdominerte yrker. Motsatt har det ikke skjedd noen stor økning. Menn velger sjelden kvinnedominerte yrker. Det kan skyldes at de yrkene er lavlønnsgrupper og gir liten status. Å jobbe i helsevesenet, barnehager og skoler er eksempler på yrker der det er flest kvinner. Noe som ikke har forandret seg, og kanskje har blitt verre de siste 20 årene, er synet på kvinnekroppen. Kvinner blir fremdeles dømt etter utseende. Slankepress er et faktum. Idealkvinnen er høy og syltynn. Er det slik vi er skapt? Kvinner blir ofte framstil som dumme og ”billige” sexleketøy. Gir pornoen et rett bilde på kvinnen i samfunnet?

 

Hva kommer til å skje i framtiden? Hvordan vil likestillingen utvikle seg? I de fleste småbarnsfamilier er begge foreldrene i arbeid.

 

Nå legger regjeringen fram et forslag om kontantstøtte for å være hjemme med barna i stedet for å ha barna i barnehage. Det er positivt på den måten at den forelderen som er hjemme får mer tid sammen med barna, men undersøkelser viser at barn har positivt utbytte av å gå i barnehage. Hvem kommer til å være hjemme sammen med barna for de som velger kontantstøtte? Jo, kvinnene, da de tjener minst. Da kan det hende at familien får samme rolle som tidligere, og kanskje komme enda lenger bort far likestilling mellom kvinner og menn. Er det det vi ønsker? Trenger vi kvinnene i arbeid? Det er enormt viktig at kvinnedominerte yrker får bedre lønn slik at alle står likt i samfunnet.

 

Selv om vi har fått en likestillingslov har det vært eksempler hvor mannen har fått høyere lønn enn kvinnen i samme yrke. Hvorfor skjer det når kvinner og menn skal stilles likt og ha lik lønn for likt arbeid? Det har også skjedd at gravide kvinner ikke får arbeid fordi arbeidsgiveren heller velger en annen som ikke kommer til å være hjemme p.g.a småbarn.

 

Styresammensetningen i de fleste store bedrifter inneholder svært få kvinner. Menn sitter dermed med den reelle makta. Er det dette vi kaller likestilling? Det er enda mye som kan rettes på for å få likestilling mellom kjønnene, selv om vi er kommet langt i Norge.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil