Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen

En faktatekst om fremveksten til fascismen og nazismen i Europa før 2. verdenskrig.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
22.11.2007

FASCISMEN oppstod i Italia etter første verdenskrig, under ledelse av Mussolini, men alle europeiske land fikk etter hvert føle påvirkningen av de fascistiske ideene. Den økonomiske depresjonen i begynnelsen av 1930-tallet var nok hovedårsaken til fascismens inntog. Det var økonomisk krise i hele Europa.

 

Fascismens hovedmål var å samle nasjonen innad, og å styrke den utad mot faktiske eller innbilte ytre fiender. Samtidlige fascistorganisasjoner var antikomunistiske og antimarxistiske. Mange fascistgrupper gikk i mot kapitalismen, som truet den tradisjonelle jordnære livsstil som fascistene betraktet som nasjonens ryggrad.

 

Fascismen bygges opp igjennom fire faser. – Den første er den førorganisjonelle fasen. Da består fascismen av små desperate grupper som oppstår uorganisert rundt omkring. Når så disse smågruppene nærmer se hverandre kaller man det en massebevegelse, som oppfatter seg som en helhet med riksomfattenede ambisjoner. Hvis denne massebevegelsen lykkes i sine ambisjoner kan de få en dominant betydning i politikken.

 

Før eller senere vil tilveksten ta slutt, og de som til slutt blir igjen i bevegelsen, utgjør igjen en fascistisk kjernegruppe som fremhever sin tro og lojalitet til de fascistiske idealene. Noe som har vist seg i nesten hele Europa har vært at fascismen er en utpreget ungdomsbevegelse. Medlemmene i de fascistiske gruppene hadde et stert innslag av unge personer. Spesielt de rotløse massene av krigsveteraner var et viktig rekkrutteringsgrunnlag for fascismen. Selv om den økonomiske depresjonen gjennomsyret hele Europa var det til slutt bare Tyskland og Italia som ble til fasciststater. Ved hjelp av andre sterke politiske partier og interessegrupper unngikk resten av Europa dette.

 

NAZISMEN, som er en forkortelse av nasjonalisme, oppsto av en liten politisk ekstremisgruppe som ble dannet i 1919. De kalte seg NSDAP eller Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiter – Partei og Adofl Hitler ble partiets leder. Partiet sto opp mot kapitalisme, marxisme, liberalisme og posifiono. Nazismen er en total ideologi som baserer et menneskes rettigheter på hvilken ”rase” en person blir sett inn i. Noen ”raser” er ’’mer verdt’’ enn andre. Hvem som har størst verdi går på religion, hud farge og nasjonalitet. Det var tyskere og andre germanerer som nazismen satte høyst. DE var mest verd og hadde i nazismens øyne rett og plikt til å herske over andre folk som ikke hadde samme religion og hudfarge. Jødene fikk hovedskylden for den økonomiske nedgangstiden i tyskland etter 1. verdenskrig.

 

Etter at 2. verdenskrig startet ble mange millioner jøder utryddet. Hakekorset er det symbolet de fleste forbinder med nazismen. Det ble det frie folkelige Tysklands symbol.

 

Både fascismen og nazismen gikk inn for å ta vare på sine egne. De ville ikke ha innblanding med mennesker fra andre raser. Vi har også i dag folkegrupper som ikke vil godta mennesker med annen hudfarge eller religion enn den de selv har. Innvandring til et land fra en annen verdensdel er i dag nødvendig i enkelte land for å opprettholde arbeidskraften. Dette ville vært utenkelig med et nazistisk eller fascistisk styresett. Men selv i dag er det mye uroligheter verden over som kommer av etniske og religiøse forskjeller, noe som ikke trygger verdensfreden.   

 

Både nazismen og fascismen ble styr av sterke ledere som hadde en stor evne til å få resten av befolkningen med seg. Selv om det demokratiske styresettet øker over alt i verden, er det fremdeles mange land som styres av sterke grupperinger der demokratet er helt fraværende. I disse landene har folk som bor der ingen innflytelse eller rettigheter utover det som lederne gir dem. Dette kan snart føre til uroligheter, noe som igjen kan svekke verdensfreden.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil